Menu

ECB/2012/27

 1. Smernica ECB z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (prenovitev) (ECB/2012/27), UL L 30, 30. 1. 2013, str. 1.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2007/2), UL L 237, 8. 9. 2007, str. 1.Smernica ECB/2007/2 je začela veljati 30. aprila 2007, ob upoštevanju prehodnih določb iz člens 15 smernice. Člen 15(8)-(9) Smernice ECB/2007/2 uvaja spremembe Smernice ECB/2005/16 z veljavnostjo od 30. aprila 2007. Člen 14(2) Smernice ECB/2007/2 razveljavlja Smernici ECB/2005/16 in ECB/2006/11 z veljavnostjo od 15. septembra 2008.
   1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 30. decembra 2005 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2005/16), UL L 18, 23. 1. 2006, str. 1.Smernica ECB/2005/16 je bila spremenjena s členom 15(8)-(9) Smernice ECB/2007/2. Z učinkom od 15. septembra 2008 bo Smernica ECB/2005/16 razveljavljena v skladu s členom 14(2) Smernice ECB/2007/2.
    1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 26. aprila 2001 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2001/3), UL L 140, 24. 5. 2001, str. 72.
    2. Smernica ECB z dne 27. februarja 2002 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o Trans-evropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (Target) (ECB/2002/1), UL L 67, 9. 3. 2002, str. 74.
    3. Smernica ECB z dne 4. aprila 2003 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET), kakor je bila spremenjena 27. februarja 2002 (ECB/2003/6), UL L 113, 7. 5. 2003, str. 10.
    4. SMERNICA ECB z dne 21. aprila 2004 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2004/4), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 1.
    5. Smernica ECB z dne 21. januarja 2005 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2005/1), UL L 30, 3. 2. 2005, str. 21.
   2. Smernica ECB z dne 3. avgusta 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/16 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2006/11), UL L 221, 12. 8. 2006, str. 17.
   3. Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 1. 1. 2007.
  2. Smernica ECB z dne 7. maja 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2009/9), UL L 123, 19. 5. 2009, str. 94.
  3. Smernica ECB z dne 17. septembra 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2009/21), UL L 260, 3. 10. 2009, str. 31.
  4. Smernica ECB z dne 15. septembra 2010 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2010/12), UL L 261, 5. 10. 2010, str. 6.
  5. Smernica ECB z dne 17. marca 2011 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2011/2), UL L 86, 1. 4. 2011, str. 75.
  6. Smernica ECB z dne 14. oktobra 2011 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2011/15), UL L 279, 26. 10. 2011, str. 5.
  7. Smernica ECB/2007/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije, 21. 11. 2011.