Menu

BCE/2012/27

 1. Orientarea BCE din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (reformare) (BCE/2012/27), JO L 30, 30.1.2013, p. 1.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2007/2), JO L 237, 8.9.2007, p. 1.Orientarea BCE/2007/2 a intrat în vigoare la 30 aprilie 2007 şi face obiectul prevederilor tranzitorii cuprinse în articolul 15 al acesteia. Articolul 15 alineatele (8)-(9) din Orientarea BCE/2007/2 introduce modificări ale Orientării BCE/2005/16 cu aplicare din 30 aprilie 2007. Articolul 14 alineatul (2) din Orientarea BCE/2007/2 abrogă Orientările BCE/2005/16 şi BCE/2006/11 începând cu 15 septembrie 2008.
   1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 30 decembrie 2005 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET)  (BCE/2005/16), JO L 18, 23.1.2006, p. 1.
   2. Orientarea BCE din 3 august 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/16 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET)  (BCE/2006/11), JO L 221, 12.8.2006, p. 17.
  2. Orientarea BCE din 7 mai 2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2009/9), JO L 123, 19.5.2009, p. 94.
  3. Orientarea BCE din 17 septembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2009/21), JO L 260, 3.10.2009, p. 31.
  4. Orientarea BCE din 15 septembrie 2010 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2010/12), JO L 261, 5.10.2010, p. 6.
  5. Orientarea BCE din 17 martie 2011 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2011/2), JO L 86, 1.4.2011, p. 75.
  6. Orientarea BCE din 14 octombrie 2011 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2011/15), JO L 279, 26.10.2011, p. 5.
  7. Orientarea BCE/2007/2. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene , 21.11.2011.