ECB/2012/27

 1. Richtsnoer van de ECB van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (herschikking) (ECB/2012/27), PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 26 april 2007 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2007/2), PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1.Richtsnoer ECB/2007/2 is op 20 april 2007 in werkking getreden, behoudens de overgangsbepaling van artikel 15. met ingang van 30 april 2007. Artikel 15, lid 8-9 van Richtsnoer ECB/2007/2 wijzigt Richtsnoer ECB/2005/16 met ingang van 30 april 2007. Artikel 14, lid 2 van Richtsnoer ECB/2007/2 trekt de Richtsnoeren ECB/2005/16 en ECB/2006/11 met ingang van 15 september 2008 in.
   1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 30 december 2005 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2005/16), PB L 18 van 23.1.2006, blz. 1.Richtsnoer ECB/2005/16 werd gewijzigd door artikel 15, lid 8-9 van Richtsnoer ECB/2007/2. Met ingang van 15 september 2008 zal Richtsnoer ECB/2005/16 conform artikel 14, lid 2 artilel 15, lid van Richtsnoer ECB/2007/2 worden ingetrokken.
    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 26 april 2001 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees Real-Time" brutovereveningssysteem (TARGET) (ECB/2001/3), PB L 140 van 24.5.2001, blz. 72.
     1. Rectificatie op het richtsnoer van de ECB van 26 april 2001 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees Real-Time" brutovereveningssysteem (TARGET) (ECB/2001/3), PB L 167 van 22.6.2001, blz. 34.
    2. Richtsnoer van de ECB van 27 februari 2002 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time" bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2002/1), PB L 67 van 9.3.2002, blz. 74.
    3. Richtsnoer van de ECB van 4 april 2003 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees Realtime" brutovereveningssysteem (TARGET), zoals gewijzigd op 27 februari 2002 (ECB/2003/6), PB L 113 van 7.5.2003, blz. 10.
    4. Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - c)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1.7.2003.
    5. Richtsnoer van de ECB van 21 april 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2004/4), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 1.
    6. Richtsnoer van de ECB van 21 januari 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2005/1), PB L 30 van 3.2.2005, blz. 21.
   2. Richtsnoer van de ECB van 3 augustus 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/16 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2006/11), PB L 221 van 12.8.2006, blz. 17.
   3. Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - b)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 1.1.2007.
  2. Richtsnoer van de ECB van 7 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtimebruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2009/9), PB L 123 van 19.5.2009, blz. 94.
  3. Richtsnoer van de ECB van 17 september 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2009/21), PB L 260 van 3.10.2009, blz. 31.
  4. Richtsnoer van de ECB van 15 september 2010 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2010/12), PB L 261 van 5.10.2010, blz. 6.
  5. Richtsnoer van de ECB van 17 maart 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2011/2), PB L 86 van 1.4.2011, blz. 75.
  6. Richtsnoer van de ECB van 14 oktober 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2011/15), PB L 279 van 26.10.2011, blz. 5.
  7. Richtsnoer ECB/2007/2. Door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde niet-officiële geconsolideerde tekst , 21.11.2011.