Menu

ECB/2012/27

 1. 2012 m. gruodžio 5 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (nauja redakcija) (ECB/2012/27), OL L 30, 2013 1 30, p. 1.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2007 m. balandžio 26 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2007/2), OL L 237, 2007 9 8, p. 1. 2007 m. balandžio 30 d. įsigaliojo Gairės ECB/2007/2, atsižvelgiant į jų 15 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas. Nuo 2007 m. balandžio 30 d. Gairių ECB/2007/2 15 straipsnio 8 - 9 dalys iš dalies pakeičia Gaires ECB/2005/16. Nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. Gairių ECB/2007/2 14 straipsnio 2 dalis panaikina Gaires ECB/2005/16 ir ECB/2006/11.
   1. Nebegalioja: 2005 m. gruodžio 30 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2005/16), OL L 18, 2006 1 23, p. 1.Gairės ECB/2005/16 iš dalies buvo pakeistos Gairių ECB/2007/2 15 straipsnio 8 - 9 dalimis. Nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. Gairės ECB/2005/16 bus panaikintos pagal Gairių ECB/2007/2 14 straipsnio 2 dalį.
    1. Nebegalioja: 2001 m. balandžio 26 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (Target) (ECB/2001/3), OL L 140, 2001 5 24, p. 72.
    2. 2002 m. vasario 27 d. ECB gairės, iš dalies pakeičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (Target) (ECB/2002/1), OL L 67, 2002 3 9, p. 74.
    3. 2003 m. balandžio 4 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (Target) su pakeitimais, padarytais 2002 m. vasario 27 d. (ECB/2003/6), OL L 113, 2003 5 7, p. 10.
    4. 2004 m. balandžio 21 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2004/4), OL L 205, 2004 6 9, p. 1.
    5. 2005 m. sausio 21 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2005/1), OL L 30, 2005 2 3, p. 21.
   2. 2006 m. rugpjūčio 3 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/16 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2006/11), OL L 221, 2006 8 12, p. 17.
   3. Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras , 2007 1 1.
  2. 2009 m. gegužės 7 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9), OL L 123, 2009 5 19, p. 94.
  3. 2009 m. rugsėjo 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/21), OL L 260, 2009 10 3, p. 31.
  4. 2010 m. rugsėjo 15 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2010/12), OL L 261, 2010 10 5, p. 6.
  5. 2011 m. kovo 17 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2011/2), OL L 86, 2011 4 1, p. 75.
  6. 2011 m. spalio 14 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2011/15), OL L 279, 2011 10 26, p. 5.
  7. Gairės ECB/2007/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2011 11 21.