Menu

CON/2012/99

  1. Aviz cu privire la o propunere de directivă de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a întreprinderilor de investiţii  (CON/2012/99), JO C 39, 12.2.2013, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a întreprinderilor de investiţii şi de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE şi 82/891/CEE şi a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE şi 2011/35/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (COM(2012) 280)