2012

29/12/2012
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 19 december 2012 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland  (ECB/2012/32), EUT L 359, 29.12.2012, s. 74.
22/12/2012
ECB:s beslut av den 10 december 2012 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2012/30), EUT L 356, 22.12.2012, s. 93.
22/12/2012
ECB:s riktlinje av den 10 december 2012 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2012/29), EUT L 356, 22.12.2012, s. 94.
21/12/2012
Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregister i Irland (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
21/12/2012
Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2012/110), Litauen, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Yttrande om inrättandet av kapitalbuffertar för Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italien, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Yttrande om kapitalförvaltningsbolag (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Yttrande om genomförandet av fördraget om stabilitet, samordning och styrning i den ekonomiska och monetära unionen  (CON/2012/105), Litauen, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
ECB:s riktlinje av den 26 november 2012 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2012/25), EUT L 348, 18.12.2012, s. 30.
13/12/2012
Yttrande om högfrekvenshandel (CON/2012/107), Tyskland, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Yttrande om bankverksamhet och finansiell stabilitet (CON/2012/106), Frankrike, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Yttrande om finanslagstiftning (CON/2012/104), Danmark, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Yttrande om vissa villkor vid beviljandet av lån (CON/2012/102), Rumänien, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Yttrande om banklagen (CON/2012/101), Slovenien, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
ECB:s beslut av den 29 november 2012 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2013 (ECB/2012/26), EUT L 334, 6.12.2012, s. 50.
04/12/2012
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (CON/2012/84), EUT C 374, 4.12.2012, s. 2.Ytterligare information
30/11/2012
Yttrande om en statlig garanti för vissa åtaganden som ingåtts av dotterbolag till Dexia SA (CON/2012/100), Belgien, 30.11.2012.
29/11/2012
Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstitutens godtagbara skulder (CON/2012/98), Irland, 29.11.2012.
27/11/2012
Yttrande om införandet av euron (CON/2012/97), Lettland, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Yttrande om ändring av lagen om skatt på finansiella transaktioner, CON/2012/94 (CON/2012/94), Ungern, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Yttrande om en skatt på finansiella tjänster och en skatt på bankernas totala balansomslutning  (CON/2012/93), Slovenien, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Yttrande om säkerställda obligationer (Pfandbriefe), CON/2012/92 (CON/2012/92), Tyskland, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Yttrande om en stabiliseringsfond för banker (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Yttrande om ändringar av ramverket för rekapitalisering av kreditinstitut  (CON/2012/90), Grekland, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Yttrande om eurosedlar och euromynt samt ändringar av stadgan för Banco de España  (CON/2012/89), Spanien, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Yttrande om stabiliseringen av finansmarknaden (CON/2012/88), Tyskland, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Yttrande om öppna marknadstransaktioner och stående faciliteter  (CON/2012/78), Rumänien, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Yttrande om stavningen av den gemensamma valutan (CON/2012/87), Lettland, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Riktlinje ECB/2012/18. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  9.11.2012.
07/11/2012
ECB:s rekommendation av 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen  (ECB/2012/22), EUT C 339, 7.11.2012, s. 1.
07/11/2012
ECB:s riktlinje av den 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen  (ECB/2012/21), EUT L 307, 7.11.2012, s. 89.
06/11/2012
Yttrande om statliga garantier för kreditinstitut (CON/2012/85), Cypern, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/83), Slovakien, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Yttrande om kontrollen av kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
ECB:s förordning (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2012/24), EUT L 305, 1.11.2012, s. 6.
29/10/2012
Yttrande om utdelning av vinst från Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique till belgiska staten (CON/2012/81), Belgien, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka (CON/2012/80), Lettland, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Har upphört att gälla: Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen EUT C 326, 26.10.2012, s. 359.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Förklaring från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien om Europeiska unionens symboler EUT C 326, 26.10.2012, s. 357.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Förklaring om protokollet om Danmarks ställning EUT C 326, 26.10.2012, s. 355.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 18) om Frankrike EUT C 326, 26.10.2012, s. 289.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 17) om Danmark EUT C 326, 26.10.2012, s. 288.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 16) om vissa bestämmelser angående Danmark EUT C 326, 26.10.2012, s. 287.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 15) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland EUT C 326, 26.10.2012, s. 284.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 13) om konvergenskriterier  EUT C 326, 26.10.2012, s. 281.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott  EUT C 326, 26.10.2012, s. 279.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier  EUT C 326, 26.10.2012, s. 266.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 6) om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter EUT C 326, 26.10.2012, s. 265.
26/10/2012
Har upphört att gälla: Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 326, 26.10.2012, s. 230.
24/10/2012
Yttrande om finanspolitiska regler och betalningsansvar för bankkonton och budgetorganisationers betalningar (CON/2012/79), Bulgarien, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Yttrande om informationsfrihet (CON/2012/76), Irland, 19.10.2012.
17/10/2012
ECB:s riktlinje av den 10 oktober 2012 om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/23), EUT L 284, 17.10.2012, s. 14.
13/10/2012
Yttrande om ett förslag till förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CON/2012/62), EUT C 310, 13.10.2012, s. 12.
09/10/2012
Yttrande om europeiskt ekonomiskt stöd (CON/2012/75), Spanien, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregistret på Irland (CON/2012/74), Irland, 5.10.2012.
02/10/2012
Yttrande om de förberedelser och lagändringar som är nödvändiga inför införandet av euron (CON/2012/73), Lettland, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
ECB:s rekommendation av den 14 september 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), EUT C 286, 22.9.2012, s. 1.
21/09/2012
Yttrande om ett konsoliderat rättsligt ramverk för betalningstjänster (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
ECB:s beslut av den 7 september 2012 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2012/19), EUT L 253, 20.9.2012, s. 19.
19/09/2012
Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Yttrande om åtgärder avseende personlig konkurs (CON/2012/70), Irland, 14.9.2012.
14/09/2012
Riktlinje ECB/2007/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 14.9.2012.
11/09/2012
ECB:s riktlinje av den 20 juli 2012 om datautbytet för kontanttjänster (ECB/2012/16), EUT L 245, 11.9.2012, s. 3.
07/09/2012
Yttrande om en kapitalökning för Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Yttrande om kreditföreningar  (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
01/09/2012
Beslut ECB/2007/5. Inofficiell konsoliderad version från Europeiska unionens publikationsbyrå  1.9.2012.
24/08/2012
Yttrande om rapporteringskrav för gränsöverskridande tjänstetransaktioner (CON/2012/67), Österrike, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 2 augusti 2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (ECB/2012/18), EUT L 218, 15.8.2012, s. 20.
15/08/2012
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 2 augusti 2012 om upphävande av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/17), EUT L 218, 15.8.2012, s. 19.
13/08/2012
Yttrande om en ökning av Österrikes IMF-kvot (CON/2012/65), Österrike, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
ECB:s riktlinje av den 18 juli 2012 om TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), EUT L 215, 11.8.2012, s. 19.Ytterligare information
04/08/2012
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 17 juli 2012 om vidaredelegering av befogenheten att bevilja, förnya eller förlänga ackrediteringar (ECB/2012/15), EUT L 209, 4.8.2012, s. 17.
03/08/2012
Yttrande om rekapitalisering av Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Yttrande om den stabiliserande budgetpolitiken och upprättandet av ett statligt reservkonto hos Lietuvos bankas för användning i krislägen (CON/2012/63), Litauen, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Yttrande om reformen av tillsynen över försäkringar och pensioner (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Yttrande om statliga garantier (CON/2012/60), Spanien, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
ECB:s beslut av den 18 juli 2012 om upphävande av beslut ECB/2012/3 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte  (ECB/2012/14), EUT L 199, 26.7.2012, s. 26.Ytterligare information
24/07/2012
Yttrande om skatten på finansiella transaktioner (CON/2012/59), Ungern, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Yttrande om en stabiliseringsfond för banker (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2012/56), EUT C 218, 24.7.2012, s. 3.Ytterligare information
20/07/2012
Yttrande om Slovenia Sovereign Holding (CON/2012/57), Slovenien, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Yttrande om ökad finansiell tillsyn och inrättandet av en finansiell stabiliseringskommitté  (CON/2012/55), Tyskland, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Yttrande om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel (CON/2012/54), Sverige, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Yttrande om bankskatt och finansieringen av insättningsgarantin  (CON/2012/53), Slovakien, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
14/07/2012
ECB:s beslut av den 3 juli 2012 om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2012/12), EUT L 186, 14.7.2012, s. .
11/07/2012
Yttrande om lagarna om Cyperns centralbank 2002-2007 (CON/2012/51), Cypern, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
ECB:s beslut av den 19 juni 2012 om ändring av beslut ECB/2007/5 om regler för upphandling  (ECB/2012/10), EUT L 178, 10.7.2012, s. 14.
05/07/2012
ECB:s beslut av den 28 juni 2012 om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/11), EUT L 175, 5.7.2012, s. 17.
02/07/2012
Yttrande om rekapitalisering av Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungern, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Yttrande om rekapitalisering av banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Yttrande om åtgärder för att förhindra sena betalningar  (CON/2012/47), Slovenien, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
ECB:s yttrande av den 25 april 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2012/32), EUT C 175, 19.6.2012, s. 11.
13/06/2012
Yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut och ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg  (CON/2012/24), EUT C 167, 13.6.2012, s. 2.Ytterligare information
07/06/2012
ECB:s rekommendation av den 1 juni 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije  (ECB/2012/9), EUT C 161, 7.6.2012, s. 1.
07/06/2012
Yttrande om i) ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av direktiv 2004/39/EG, ii) ett förslag till förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EMIR) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, iii) ett förslag till direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) och iv) ett förslag till förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (CON/2012/21), EUT C 161, 7.6.2012, s. 3.Ytterligare information
05/06/2012
Yttrande om reorganisering och försäljning av fastighetsinnehav inom finansektorn (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Yttrande om ökningen av Ungerns IMF-kvot (CON/2012/45), Ungern, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Yttrande om lagen om Česká národní banka (CON/2012/44), Tjeckien, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Yttrande om lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungern, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Yttrande om nya rättsliga regler för driften av centrala motparter (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Yttrande om skuldsanering för privatpersoner (CON/2012/40), Grekland, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Yttrande om regler för rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/39), Grekland, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Yttrande om tillsynen över tjänster och system avseende massbetalningar (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar  (CON/2012/37), Danmark, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Yttrande om ökad ekonomisk styrning i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141, 17.5.2012, s. 7.Ytterligare information
16/05/2012
Beslut ECB/2011/8. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 16.5.2012.
16/05/2012
Beslut ECB/2010/22. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 16.5.2012.
15/05/2012
ECB:s beslut av den 26 april 2012 om ändring av beslut ECB/2011/8 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar  (ECB/2012/8), EUT L 126, 15.5.2012, s. 14.
15/05/2012
ECB:s beslut av den 26 april 2012 om ändring av beslut ECB/2010/22 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar  (ECB/2012/7), EUT L 126, 15.5.2012, s. 13.
12/05/2012
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020)  (CON/2012/17), EUT C 137, 12.5.2012, s. 7.Ytterligare information
10/05/2012
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/36), Litauen, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Yttrande om driftskostnader associerade med tillsyn (CON/2012/35), Belgien, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Yttrande om förfalskningsskyddet samt god cirkulering av kontanter (CON/2012/34), Tyskland, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/33), Spanien, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 mars 2012 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (Target2-Securities Board) samt om upphävande av beslut ECB/2009/6 (ECB/2012/6), EUT L 117, 1.5.2012, s. 13.
24/04/2012
Akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen EUT L 112, 24.4.2012, s. 21.
16/04/2012
Yttrande om lagen om Bank of Greece (CON/2012/31), Grekland, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Yttrande om insättningsgarantin och reglerna för bankavveckling (CON/2012/30), Danmark, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Yttrande om den statliga garantifonden avseende det statliga pensionssystemet (CON/2012/29), Bulgarien, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Yttrande om ett förslag till direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ett förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2012/5), EUT C 105, 11.4.2012, s. 1.Ytterligare information
05/04/2012
Yttrande om säkerställda obligationer i Belgien och åtgärder för att underlätta ställandet av kreditfordringar (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån (CON/2012/27), Ungern, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/25), Grekland, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungern, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Yttrande om insättningsgarantin (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
ECB:s rekommendation av den 23 mars 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France  (ECB/2012/5), EUT C 93, 30.3.2012, s. 1.
30/03/2012
Yttrande om genomförandeåtgärder avseende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG  (CON/2012/10), EUT C 93, 30.3.2012, s. 2.Ytterligare information
29/03/2012
ECB:s beslut av den 21 mars 2012 om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2012/4), EUT L 91, 29.3.2012, s. 27.
16/03/2012
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 mars 2012 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte  (ECB/2012/3), EUT L 77, 16.3.2012, s. 19.
16/03/2012
Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2012/20), Italien, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Yttrande om utnämningen av ledamöter till styrelsen för Latvijas Banka (CON/2012/19), Lettland, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
ECB:s rekommendation av den 9 december 2011 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2011/24), EUT C 64, 3.3.2012, s. 1.Ytterligare information
03/03/2012
ECB:s riktlinje av den 9 december 2011 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (omarbetning) (ECB/2011/23), EUT L 65, 3.3.2012, s. 1.Ytterligare information
01/03/2012
ECB:s beslut av den 27 februari 2012 om upphävande av beslut ECB/2010/3 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten  (ECB/2012/2), EUT L 59, 1.3.2012, s. 36.Ytterligare information
29/02/2012
Yttrande om kassakrav (CON/2012/16), Lettland, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Yttrande om skyddet för euron mot förfalskning och om äkthetskontroll av euromynt (CON/2012/15), Grekland, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/14), Grekland, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Yttrande om statliga garantier (CON/2012/13), Spanien, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
ECB:s rekommendation av den 10 februari 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece (ECB/2012/1), EUT C 48, 18.2.2012, s. 1.
17/02/2012
Yttrande om villkoren för värdepapper som ges ut eller garanteras av grekiska staten (CON/2012/12), Grekland, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Yttrande om en reorganisering av den spanska finanssektorn (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Yttrande om hur Banca d’Italia förvaltar statskassans likviditet samt hur motparter väljs ut för relaterade operationer (CON/2012/9), Italien, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Yttrande över regler avseende minimireserver (kassakrav) (CON/2012/7), Rumänien, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Yttrande om systemet för övervakning av transaktioner med kontoförda värdepapper (CON/2012/8), Grekland, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Yttrande om pensionsreformer inom den offentliga sektorn (CON/2012/6), Irland, 26.1.2012.
24/01/2012
Yttrande om ett garantiprogram för italienska bankers skulder och växling av liresedlar (CON/2012/4), Italien, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Yttrande om stabiliseringsåtgärder avseende finansmarknaden (CON/2012/2), Tyskland, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
ECB:s riktlinje av den 21 december 2011 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2011/27), EUT L 19, 24.1.2012, s. 37.
24/01/2012
Yttrande om dematerialiserade värdepapper (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Yttrande om statstjänstemännens löner (CON/2012/1), Cypern, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language