2012

29/12/2012
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 19. decembra 2012 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika  (ECB/2012/32), UL L 359, 29. 12. 2012, str. 74.
22/12/2012
Sklep ECB z dne 10. decembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2012/30), UL L 356, 22. 12. 2012, str. 93.
22/12/2012
Smernica ECB z dne 10. decembra 2012 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2012/29), UL L 356, 22. 12. 2012, str. 94.
21/12/2012
Mnenje o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem (CON/2012/111), Irska, 21. 12. 2012.
21/12/2012
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv za kreditne institucije (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Mnenje o vzpostavitvi kapitalskih blažilnikov za banko Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italija, 17. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Mnenje o družbah za upravljanje (CON/2012/108), Španija, 14. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Mnenje o izvedbi Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Smernica ECB z dne 26. novembra 2012 o spremembi Smernice ECB/2011/14 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema  (ECB/2012/25), UL L 348, 18. 12. 2012, str. 30.
13/12/2012
Mnenje o visokofrekvenčnem trgovanju  (CON/2012/107), Nemčija, 13. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Mnenje o bančništvu in finančni stabilnosti (CON/2012/106), Francija, 12. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Mnenje o finančni zakonodaji (CON/2012/104), Danska, 11. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Mnenje o nekaterih pogojih za dajanje posojil (CON/2012/102), Romunija, 7. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Mnenje o Zakonu o bančništvu (CON/2012/101), Slovenija, 7. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
06/12/2012
Sklep ECB z dne 29. novembra 2012 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2013 (ECB/2012/26), UL L 334, 6. 12. 2012, str. 50.
04/12/2012
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (CON/2012/84), UL C 374, 4. 12. 2012, str. 2.Dodatne informacije
30/11/2012
Mnenje o državnem jamstvu za nekatere obveznosti podružnic družbe Dexia SA (CON/2012/100), Belgija, 30. 11. 2012.
29/11/2012
Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za primerne obveznosti kreditnih institucij (CON/2012/98), Irska, 29. 11. 2012.
27/11/2012
Mnenje o uvedbi eura (CON/2012/97), Latvija, 27. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Mnenje o spremembah zakona o davku na finančne transakcije (CON/2012/94), Madžarska, 26. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Mnenje o davku na finančne storitve in davku na bilančno vsoto bank (CON/2012/93), Slovenija, 26. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
23/11/2012
Mnenje o kritih obveznicah (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Nemčija, 23. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Mnenje o stabilizacijskem skladu za banke  (CON/2012/91), Poljska, 19. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Mnenje o spremembah okvira za dokapitalizacijo kreditnih institucij (CON/2012/90), Grčija, 16. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Mnenje o eurobankovcih in eurokovancih ter spremembah statuta centralne banke Banco de España  (CON/2012/89), Španija, 15. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Mnenje o stabilizaciji finančnega trga (CON/2012/88), Nemčija, 14. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Mnenje o operacijah odprtega trga in odprtih ponudbah (CON/2012/78), Romunija, 23. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Mnenje o zapisu imena skupne valute (CON/2012/87), Latvija, 13. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Mnenje o plačilih zaposlenim v centralni banki Banco de Portugal in o proračunu (CON/2012/86), Portugalska, 9. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Smernica ECB/2012/18. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  9. 11. 2012.
07/11/2012
Priporočilo ECB z dne 26. septembra 2012 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev  (ECB/2012/22), UL C 339, 7. 11. 2012, str. 1.
07/11/2012
Smernica ECB z dne 26. septembra 2012 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev (ECB/2012/21), UL L 307, 7. 11. 2012, str. 89.
06/11/2012
Mnenje o državnih jamstvih za kreditne institucije (CON/2012/85), Ciper, 6. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Mnenje o omejitvah pri gotovinskih plačilih (CON/2012/83), Slovaška, 31. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Mnenje o preverjanju gotovine (CON/2012/82), Nemčija, 30. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Uredba (EU) št. 1011/2012 ECB z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev  (ECB/2012/24), UL L 305, 1. 11. 2012, str. 6.
29/10/2012
Mnenje o razdelitvi dobička med centralno banko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in belgijsko državo  (CON/2012/81), Belgija, 29. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Latvijas Banka (CON/2012/80), Latvija, 29. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Ni več v veljavi: Izjava Republike Latvije, Republike Madžarske in Republike Malte o črkovanju imena enotne valute v Pogodbah UL C 326, 26. 10. 2012, str. 359.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike o simbolih Evropske unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 357.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Izjava v zvezi s Protokolom o stališču Danske UL C 326, 26. 10. 2012, str. 355.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 18) o Franciji UL C 326, 26. 10. 2012, str. 289.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 17) o Danski UL C 326, 26. 10. 2012, str. 288.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko UL C 326, 26. 10. 2012, str. 287.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska UL C 326, 26. 10. 2012, str. 284.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih  UL C 326, 26. 10. 2012, str. 281.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem  UL C 326, 26. 10. 2012, str. 279.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije  UL C 326, 26. 10. 2012, str. 266.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 6) o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske Unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 265.
26/10/2012
Ni več v veljavi: Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 326, 26. 10. 2012, str. 230.
24/10/2012
Mnenje o fiskalnih pravilih ter o vodenju bančnih računov in opravljanju plačil proračunskih organizacij  (CON/2012/79), Bolgarija, 24. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Mnenje o prostem dostopu do informacij (CON/2012/76), Irska, 19. 10. 2012.
17/10/2012
Smernica ECB z dne 10. oktobra 2012 o spremembah Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2012/23), UL L 284, 17. 10. 2012, str. 14.
13/10/2012
Mnenje o predlogu uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in centralnih depotnih družbah (CON/2012/62), UL C 310, 13. 10. 2012, str. 12.
09/10/2012
Mnenje o evropski finančni pomoči (CON/2012/75), Španija, 9. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Mnenje o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem  (CON/2012/74), Irska, 5. 10. 2012.
02/10/2012
Mnenje o pripravah in spremembah zakonodaje, potrebnih za uvedbo eura (CON/2012/73), Latvija, 2. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Priporočilo ECB z dne 14. septembra 2012 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2012/20), UL C 286, 22. 9. 2012, str. 1.
21/09/2012
Mnenje o konsolidiranem pravnem okviru za plačilne storitve (CON/2012/72), Poljska, 21. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Sklep ECB z dne 7. septembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2012/19), UL L 253, 20. 9. 2012, str. 19.
19/09/2012
Mnenje o krepitvi stabilnosti bank (CON/2012/71), Slovenija, 19. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
14/09/2012
Mnenje o ukrepih v zvezi z osebno insolventnostjo (CON/2012/70), Irska, 14. 9. 2012.
14/09/2012
Smernica ECB/2007/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  14. 9. 2012.
11/09/2012
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. julija 2012 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah  (ECB/2012/16), UL L 245, 11. 9. 2012, str. 3.
07/09/2012
Mnenje o povečanju kapitala centralne banke Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luksemburg, 7. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2012/68), Irska, 4. 9. 2012.
01/09/2012
Sklep ECB/2007/5. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  1. 9. 2012.
24/08/2012
Mnenje o zahtevah za poročanje o transakcijah pri čezmejnih storitvah (CON/2012/67), Avstrija, 24. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Mnenje o zahtevah za poročanje o zunanji trgovini  (CON/2012/66), Nemčija, 16. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 2. avgusta 2012 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2012/18), UL L 218, 15. 8. 2012, str. 20.
15/08/2012
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 2. avgusta 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2012/17), UL L 218, 15. 8. 2012, str. 19.
13/08/2012
Mnenje o povečanju kvote Avstrije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2012/65), Avstrija, 13. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Smernica ECB z dne 18. julija 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), UL L 215, 11. 8. 2012, str. 19.Dodatne informacije
04/08/2012
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 17. julija 2012 o prenosu pooblastil za podelitev, obnovitev ali podaljšanje akreditacij (ECB/2012/15), UL L 209, 4. 8. 2012, str. 17.
03/08/2012
Mnenje o dokapitalizaciji banke Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italija, 3. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Mnenje o stabilizacijski proračunski politiki in odprtju računa protikriznih rezerv zakladnice pri centralni banki Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Mnenje o reformi nadzora dejavnosti zavarovanj in pokojninskih zavarovanj (CON/2012/61), Italija, 30. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Mnenje o državnih jamstvih (CON/2012/60), Španija, 26. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Sklep ECB z dne 18. julija 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2012/3 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga  (ECB/2012/14), UL L 199, 26. 7. 2012, str. 26.Dodatne informacije
24/07/2012
Mnenje o davku na finančne transakcije (CON/2012/59), Madžarska, 24. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Mnenje o skladu za stabilizacijo bank (CON/2012/58), Poljska, 23. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2012/56), UL C 218, 24. 7. 2012, str. 3.Dodatne informacije
20/07/2012
Mnenje o Slovenskem državnem holdingu (CON/2012/57), Slovenija, 20. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
17/07/2012
Mnenje o krepitvi finančnega nadzora in ustanovitvi odbora za finančno stabilnost  (CON/2012/55), Nemčija, 17. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Mnenje o nekaterih starih bankovcih, ki prenehajo imeti status zakonitega plačilnega sredstva  (CON/2012/54), Švedska, 17. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Mnenje o bančnem davku in prispevkih v sistem zajamčenih vlog  (CON/2012/53), Slovaška, 16. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2012/52), Irska, 16. 7. 2012.
14/07/2012
Sklep ECB z dne 3. julija 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2012/12), UL L 186, 14. 7. 2012, str. .
11/07/2012
Mnenje o zakonih o centralni banki Central Bank of Cyprus iz let 2002 do 2007 (CON/2012/51), Ciper, 11. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Sklep ECB z dne 19. junija 2012 o spremembi Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2012/10), UL L 178, 10. 7. 2012, str. 14.
05/07/2012
Sklep ECB z dne 28. junija 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2012/11), UL L 175, 5. 7. 2012, str. 17.
02/07/2012
Mnenje o dokapitalizaciji Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ciper, 2. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Madžarska, 28. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Mnenje o dokapitalizaciji bank (CON/2012/48), Slovenija, 21. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
18/06/2012
Mnenje o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2012/47), Slovenija, 18. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
19/06/2012
Mnenje ECB z dne 25. aprila 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo  (CON/2012/32), UL C 175, 19. 6. 2012, str. 11.
13/06/2012
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene  (CON/2012/24), UL C 167, 13. 6. 2012, str. 2.Dodatne informacije
07/06/2012
Priporočilo ECB z dne 1. junija 2012 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije  (ECB/2012/9), UL C 161, 7. 6. 2012, str. 1.
07/06/2012
Mnenje o (i) predlogu direktive o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (ii) predlogu uredbe o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (uredba o infrastrukturi evropskega trga) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, (iii) predlogu direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo ter (iv) predlogu uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (CON/2012/21), UL C 161, 7. 6. 2012, str. 3.Dodatne informacije
05/06/2012
Mnenje o reorganizaciji in prodaji nepremičninskih sredstev v finančnem sektorju (CON/2012/46), Španija, 5. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Mnenje o povečanju kvote Madžarske v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2012/45), Madžarska, 1. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Mnenje o zakonu o centralni banki Česká národní banka (CON/2012/44), Češka, 31. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Mnenje o zakonu o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Madžarska, 31. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Mnenje o uvedbi pravnega okvira za delovanje centralnih nasprotnih strank (CON/2012/41), Poljska, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov  (CON/2012/40), Grčija, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Mnenje o okviru za dokapitalizacijo in sanacijo kreditnih institucij v Grčiji  (CON/2012/39), Grčija, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Mnenje o pregledu nad storitvami in sistemi za plačila manjših vrednosti (CON/2012/38), Italija, 21. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2012/37), Danska, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Mnenje o okrepitvi gospodarskega upravljanja v euroobmočju (CON/2012/18), UL C 141, 17. 5. 2012, str. 7.Dodatne informacije
16/05/2012
Sklep ECB/2011/8. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  16. 5. 2012.
16/05/2012
Sklep ECB/2010/22. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  16. 5. 2012.
15/05/2012
Sklep ECB z dne 26. aprila 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/8 o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti  (ECB/2012/8), UL L 126, 15. 5. 2012, str. 14.
15/05/2012
Sklep ECB z dne 26. aprila 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/22 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti  (ECB/2012/7), UL L 126, 15. 5. 2012, str. 13.
12/05/2012
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), UL C 137, 12. 5. 2012, str. 7.Dodatne informacije
10/05/2012
Mnenje o omejitvah poravnavanja v gotovini (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Mnenje o operativnih stroških, povezanih z nadzorom (CON/2012/35), Belgija, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2012/34), Nemčija, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2012/33), Španija, 8. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. marca 2012 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities in razveljavitvi Sklepa ECB/2009/6 (ECB/2012/6), UL L 117, 1. 5. 2012, str. 13.
24/04/2012
Akt o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo UL L 112, 24. 4. 2012, str. 21.
16/04/2012
Mnenje o statutu centralne banke Bank of Greece (CON/2012/31), Grčija, 16. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Mnenje ECB o skladu za zajamčene vloge in ureditvi saniranja bank (CON/2012/30), Danska, 16. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Mnenje o državnem skladu za zagotovitev stabilnosti državnega pokojninskega sistema (CON/2012/29), Bolgarija, 13. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Mnenje o predlogu direktive o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter o predlogu uredbe o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja  (CON/2012/5), UL C 105, 11. 4. 2012, str. 1.Dodatne informacije
05/04/2012
Mnenje o belgijskih kritih obveznicah in ukrepih za olajšanje mobilizacije bančnih posojil  (CON/2012/28), Belgija, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Mnenje o deviznih hipotekah in posojilnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2012/27), Madžarska, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Mnenje o dokapitalizaciji in sanaciji kreditnih institucij v Grčiji (CON/2012/25), Grčija, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Madžarska, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2012/22), Slovenija, 28. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
30/03/2012
Priporočilo ECB z dne 23. marca 2012 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2012/5), UL C 93, 30. 3. 2012, str. 1.
30/03/2012
Mnenje o izvedbenih ukrepih v zvezi z dokapitalizacijo (CON/2012/23), Portugalska, 30. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, in Direktive Komisije 2007/14/ES (CON/2012/10), UL C 93, 30. 3. 2012, str. 2.Dodatne informacije
29/03/2012
Sklep ECB z dne 21. marca 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2012/4), UL L 91, 29. 3. 2012, str. 27.
16/03/2012
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. marca 2012 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga  (ECB/2012/3), UL L 77, 16. 3. 2012, str. 19.
16/03/2012
Mnenje o sodelovanju Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada v odgovor na finančno krizo (CON/2012/20), Italija, 16. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Mnenje o imenovanju članov sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2012/19), Latvija, 15. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Priporočilo ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2011/24), UL C 64, 3. 3. 2012, str. 1.Dodatne informacije
03/03/2012
Smernica ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (prenovitev) (ECB/2011/23), UL L 65, 3. 3. 2012, str. 1.Dodatne informacije
01/03/2012
Sklep ECB z dne 27. februarja 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2010/3 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči grška država  (ECB/2012/2), UL L 59, 1. 3. 2012, str. 36.Dodatne informacije
29/02/2012
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv (CON/2012/16), Latvija, 29. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Mnenje o zaščiti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev (CON/2012/15), Grčija, 29. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Mnenje o dokapitalizaciji in sanaciji kreditnih institucij v Grčiji (CON/2012/14), Grčija, 28. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Mnenje o državnih jamstvih (CON/2012/13), Španija, 20. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Priporočilo ECB z dne 10. februarja 2012 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece (ECB/2012/1), UL C 48, 18. 2. 2012, str. 1.
17/02/2012
Mnenje o pogojih vrednostnih papirjev, ki jih je izdala ali zanje jamči grška država (CON/2012/12), Grčija, 17. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Mnenje o reorganizaciji španskega finančnega sektorja (CON/2012/11), Španija, 15. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Mnenje o upravljanju z likvidnostjo na računih zakladnice pri centralni banki Banca d’Italia in o izbiranju nasprotnih strank za s tem povezane posle (CON/2012/9), Italija, 13. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Mnenje o sistemu obveznih rezerv (CON/2012/7), Romunija, 10. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Mnenje o sistemu za spremljanje transakcij z nematerializiranimi vrednostnimi papirji (CON/2012/8), Grčija, 10. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Mnenje o pokojninski reformi v javnem sektorju (CON/2012/6), Irska, 26. 1. 2012.
24/01/2012
Mnenje o jamstveni shemi za obveznosti italijanskih bank in o zamenjavi bankovcev lire (CON/2012/4), Italija, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Mnenje o ukrepih za stabilizacijo finančnega trga (CON/2012/2), Nemčija, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Smernica ECB z dne 21. decembra 2011 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2011/27), UL L 19, 24. 1. 2012, str. 37.
24/01/2012
Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2012/3), Luksemburg, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Mnenje o plačah javnih uslužbencev (CON/2012/1), Ciper, 4. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language