2012

29/12/2012
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 19 decembrie 2012 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă (BCE/2012/32), JO L 359, 29.12.2012, p. 74.
22/12/2012
Decizia BCE din 10 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2012/30), JO L 356, 22.12.2012, p. 93.
22/12/2012
Orientarea BCE din 10 decembrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2012/29), JO L 356, 22.12.2012, p. 94.
21/12/2012
Aviz cu privire la noi măsuri privind registrul creditelor din Irlanda (CON/2012/111), Irlanda, 21.12.2012.
21/12/2012
Aviz cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii aplicabile instituţiilor de credit  (CON/2012/110), Lituania, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Aviz cu privire la crearea de amortizoare de capital pentru Banca Monte Dei Paschi Di Siena  (CON/2012/109), Italia, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Aviz cu privire la societăţile de administrare a activelor (CON/2012/108), Spania, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Aviz cu privire la implementarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare  (CON/2012/105), Lituania, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Orientarea BCE din 26 noiembrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2012/25), JO L 348, 18.12.2012, p. 30.
13/12/2012
Aviz cu privire la tranzacţionarea de înaltă frecvenţă  (CON/2012/107), Germania, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Aviz cu privire la stabilitatea bancară şi financiară  (CON/2012/106), Franța, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Aviz cu privire la legislaţia financiară (CON/2012/104), Danemarca, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Aviz cu privire la anumite condiţii pentru acordarea creditelor (CON/2012/102), România, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
07/12/2012
Aviz cu privire la legea bancară (CON/2012/101), Slovenia, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Decizia BCE din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2013 (BCE/2012/26), JO L 334, 6.12.2012, p. 50.
04/12/2012
Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (CON/2012/84), JO C 374, 4.12.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
30/11/2012
Aviz cu privire la o garanţie de stat care acoperă anumite angajamente asumate de filialele Dexia SA (CON/2012/100), Belgia, 30.11.2012.
29/11/2012
Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite pasive eligibile ale instituţiilor de credit  (CON/2012/98), Irlanda, 29.11.2012.
27/11/2012
Aviz cu privire la introducerea euro (CON/2012/97), Letonia, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Aviz cu privire la modificarea Legii privind taxarea tranzacţiilor financiare  (CON/2012/94), Ungaria, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Aviz cu privire la o taxă privind serviciile financiare şi o taxă privind valoarea totală a bilanţului unei bănci  (CON/2012/93), Slovenia, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Aviz cu privire la obligaţiunile garantate Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Germania, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Aviz cu privire la fondul de stabilizare pentru bănci  (CON/2012/91), Polonia, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Aviz cu privire la modificarea cadrului de referinţă pentru recapitalizarea instituţiilor de credit  (CON/2012/90), Grecia, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Aviz cu privire la bancnotele şi monedele euro şi la modificarea Statutului Banco de España  (CON/2012/89), Spania, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Aviz cu privire la stabilizarea pieţei financiare (CON/2012/88), Germania, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Avizul cu privire la operaţiunile de piaţă monetară şi facilităţile permanente (CON/2012/78), România, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
13/11/2012
Aviz cu privire la ortografierea denumirii monedei unice (CON/2012/87), Letonia, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Aviz cu privire la bugetul şi remunerarea personalului Banco de Portugal (CON/2012/86), Portugalia, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Orientarea BCE/2012/18. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 9.11.2012.
07/11/2012
Recomandarea BCE din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/22), JO C 339, 7.11.2012, p. 1.
07/11/2012
Orientarea BCE din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare  (BCE/2012/21), JO L 307, 7.11.2012, p. 89.
06/11/2012
Aviz cu privire la garanţiile guvernamentale pentru instituţiile de credit (CON/2012/85), Cipru, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Aviz cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar (CON/2012/83), Slovacia, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Aviz cu privire la verificarea numerarului (CON/2012/82), Germania, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al BCE din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2012/24), JO L 305, 1.11.2012, p. 6.
29/10/2012
Aviz cu privire la distribuirea profitului între Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi statul belgian (CON/2012/81), Belgia, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka  (CON/2012/80), Letonia, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungare şi a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate JO C 326, 26.10.2012, p. 359.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene JO C 326, 26.10.2012, p. 357.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia Danemarcei JO C 326, 26.10.2012, p. 355.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 18) privind Franţa JO C 326, 26.10.2012, p. 289.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 17) privind Danemarca JO C 326, 26.10.2012, p. 288.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 16) privind anumite dispoziţii privind Danemarca JO C 326, 26.10.2012, p. 287.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  JO C 326, 26.10.2012, p. 284.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergenţă  JO C 326, 26.10.2012, p. 281.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive  JO C 326, 26.10.2012, p. 279.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr.7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene  JO C 326, 26.10.2012, p. 266.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor instituţii şi a anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii Europene JO C 326, 26.10.2012, p. 265.
26/10/2012
Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE JO C 326, 26.10.2012, p. 230.
24/10/2012
Aviz cu privire la norme fiscale şi la administrarea conturilor bancare şi plăţilor organizaţiilor din sectorul public (CON/2012/79), Bulgaria, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Aviz cu privire la libertatea informaţiei (CON/2012/76), Irlanda, 19.10.2012.
17/10/2012
Orientarea BCE din 10 octombrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2012/23), JO L 284, 17.10.2012, p. 14.
13/10/2012
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătăţirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană şi depozitarii centrali de instrumente financiare (CON/2012/62), JO C 310, 13.10.2012, p. 12.
09/10/2012
Aviz cu privire la asistenţa financiară europeană (CON/2012/75), Spania, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Aviz cu privire la măsurile privind noul registru al creditelor din Irlanda (CON/2012/74), Irlanda, 5.10.2012.
02/10/2012
Aviz cu privire la pregătirile şi modificările legislative necesare pentru introducerea euro (CON/2012/73), Letonia, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Recomandarea BCE din 14 septembrie 2012 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (BCE/2012/20), JO C 286, 22.9.2012, p. 1.
21/09/2012
Aviz cu privire la un cadru juridic consolidat privind serviciile de plăţi (CON/2012/72), Polonia, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Decizia BCE din 7 septembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2012/19), JO L 253, 20.9.2012, p. 19.
19/09/2012
Aviz cu privire la consolidarea stabilităţii bancare (CON/2012/71), Slovenia, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Aviz cu privire la măsurile legate de insolvenţa personală (CON/2012/70), Irlanda, 14.9.2012.
14/09/2012
Orientarea BCE/2007/9. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 14.9.2012.
11/09/2012
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 iulie 2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar (BCE/2012/16), JO L 245, 11.9.2012, p. 3.
07/09/2012
Aviz cu privire la majorarea capitalului Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2012/68), Irlanda, 4.9.2012.
01/09/2012
Decizia BCE/2007/5. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  1.9.2012.
24/08/2012
Aviz cu privire la cerinţele de raportare pentru tranzacţiile transfrontaliere cu servicii (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Aviz cu privire la cerinţele de raportare privind comerţul exterior (CON/2012/66), Germania, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 2 august 2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2012/18), JO L 218, 15.8.2012, p. 20.
15/08/2012
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 2 august 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2012/17), JO L 218, 15.8.2012, p. 19.
13/08/2012
Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Austriei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2012/65), Austria, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Orientarea BCE din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (reformare) (BCE/2012/13), JO L 215, 11.8.2012, p. 19.Informaţii suplimentare
04/08/2012
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 17 iulie 2012 privind subdelegarea competentelor de acordare, reînnoire sau extindere a acreditărilor (BCE/2012/15), JO L 209, 4.8.2012, p. 17.
03/08/2012
Aviz cu privire la recapitalizarea Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italia, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Aviz cu privire la politica de stabilizare bugetară şi crearea unui cont de trezorerie de rezervă anticriză la Lietuvos bankas (CON/2012/63), Lituania, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Aviz cu privire la reforma supravegherii asigurărilor şi fondurilor de pensii (CON/2012/61), Italia, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Aviz cu privire la garanţiile de stat (CON/2012/60), Spania, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Decizia BCE din 18 iulie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă  (BCE/2012/14), JO L 199, 26.7.2012, p. 26.Informaţii suplimentare
24/07/2012
Aviz cu privire la taxa pe tranzacţiile financiare (CON/2012/59), Ungaria, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Aviz cu privire la un fond de stabilizare destinat băncilor (CON/2012/58), Polonia, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2012/56), JO C 218, 24.7.2012, p. 3.Informaţii suplimentare
20/07/2012
Aviz cu privire la Holdingul suveran din Slovenia (CON/2012/57), Slovenia, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare şi înfiinţarea unui comitet pentru stabilitate financiară  (CON/2012/55), Germania, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Aviz cu privire la anumite bancnote vechi care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată (CON/2012/54), Suedia, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Aviz cu privire la taxa bancară şi contribuţiile la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2012/53), Slovacia, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în aplicare în cadrul reglementării financiare (CON/2012/52), Irlanda, 16.7.2012.
14/07/2012
Decizia BCE din 3 iulie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului  (BCE/2012/12), JO L 186, 14.7.2012, p. .
11/07/2012
Aviz cu privire la Legile privind Central Bank of Cyprus din 2002-2007  (CON/2012/51), Cipru, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Decizia BCE din 19 iunie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achiziţiile  (BCE/2012/10), JO L 178, 10.7.2012, p. 14.
05/07/2012
Decizia BCE din 28 iunie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2012/11), JO L 175, 5.7.2012, p. 17.
02/07/2012
Aviz cu privire la recapitalizarea Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cipru, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungaria, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Aviz cu privire la recapitalizarea bancară  (CON/2012/48), Slovenia, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Aviz cu privire la prevenirea întârzierilor la plată  (CON/2012/47), Slovenia, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Avizul BCE din 25 aprilie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2012/32), JO C 175, 19.6.2012, p. 11.
13/06/2012
Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit şi o propunere de directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit  (CON/2012/24), JO C 167, 13.6.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
07/06/2012
Recomandarea BCE din 1 iunie 2012 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije  (BCE/2012/9), JO C 161, 7.6.2012, p. 1.
07/06/2012
Aviz cu privire la (i) o propunere de directivă privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, (ii) o propunere de regulament privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii, (iii) o propunere de directivă privind sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei şi (iv) o propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (CON/2012/21), JO C 161, 7.6.2012, p. 3.Informaţii suplimentare
05/06/2012
Aviz cu privire la reorganizarea si vanzarea activelor imobiliare in sectorul financiar (CON/2012/46), Spania, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Ungariei la Fondul Monetar Internaţional  (CON/2012/45), Ungaria, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Aviz cu privire la Legea privind Česká národní banka (CON/2012/44), Cehia, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Aviz cu privire la Legea privind Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungaria, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru funcţionarea contrapărţilor centrale (CON/2012/41), Polonia, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Aviz cu privire la aranjamentele privind datoriile în cazul persoanelor fizice supra-îndatorate  (CON/2012/40), Grecia, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Aviz cu privire la cadrul privind recapitalizarea şi soluţionarea situaţiilor de criză pentru instituţiile de credit din Grecia  (CON/2012/39), Grecia, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Aviz cu privire la supravegherea serviciilor şi sistemelor de plată privind persoanele fizice (CON/2012/38), Italia, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar  (CON/2012/37), Danemarca, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Aviz cu privire la consolidarea guvernanţei economice a zonei euro (CON/2012/18), JO C 141, 17.5.2012, p. 7.Informaţii suplimentare
16/05/2012
Decizia BCE/2011/8. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  16.5.2012.
16/05/2012
Decizia BCE/2010/22. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  16.5.2012.
15/05/2012
Decizia BCE din 26 aprilie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/8 privind procedurile de acreditare în materie de mediu și de sănătate și securitate pentru producerea de bancnote euro  (BCE/2012/8), JO L 126, 15.5.2012, p. 14.
15/05/2012
Decizia BCE din 26 aprilie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/22 privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii de bancnote euro  (BCE/2012/7), JO L 126, 15.5.2012, p. 13.
12/05/2012
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”)  (CON/2012/17), JO C 137, 12.5.2012, p. 7.Informaţii suplimentare
10/05/2012
Aviz cu privire la restricţiile privind decontările în numerar (CON/2012/36), Lituania, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Aviz cu privire la cheltuielile de funcţionare legate de supraveghere (CON/2012/35), Belgia, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi calitatea circulaţiei numerarului (CON/2012/34), Germania, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2012/33), Spania, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) şi de abrogare a Deciziei BCE/2009/6  (BCE/2012/6), JO L 117, 1.5.2012, p. 13.
24/04/2012
Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice JO L 112, 24.4.2012, p. 21.
16/04/2012
Aviz cu privire la statutul Bank of Greece (CON/2012/31), Grecia, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Avizul BCE cu privire la fondul de garantare a depozitelor şi la regimul soluționării situației băncilor neviabile (CON/2012/30), Danemarca, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Aviz cu privire la Fondul de Stat pentru garantarea stabilităţii sistemului legal de pensii (CON/2012/29), Bulgaria, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Aviz cu privire la o propunere de directivă privind accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii şi o propunere de regulament privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii  (CON/2012/5), JO C 105, 11.4.2012, p. 1.Informaţii suplimentare
05/04/2012
Aviz cu privire la obligaţiunile garantate belgiene şi la măsurile pentru facilitarea mobilizării creanţelor private (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Aviz cu privire la ipoteci şi credite imobiliare rezidenţiale în monedă străină (CON/2012/27), Ungaria, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit şi soluţionarea situaţiilor de criză în sectorul bancar în Grecia (CON/2012/25), Grecia, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungaria, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2012/22), Slovenia, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Recomandarea BCE din 23 martie 2012 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Banque de France  (BCE/2012/5), JO C 93, 30.3.2012, p. 1.
30/03/2012
Aviz cu privire la măsurile de punere în aplicare referitoare la recapitalizare (CON/2012/23), Portugalia, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei  (CON/2012/10), JO C 93, 30.3.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
29/03/2012
Decizia BCE din 21 martie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2012/4), JO L 91, 29.3.2012, p. 27.
16/03/2012
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 5 martie 2012 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă  (BCE/2012/3), JO L 77, 16.3.2012, p. 19.
16/03/2012
Aviz cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară (CON/2012/20), Italia, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Aviz cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Latvijas Banka  (CON/2012/19), Letonia, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Recomandarea BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2011/24), JO C 64, 3.3.2012, p. 1.
03/03/2012
Orientarea BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (reformare) (BCE/2011/23), JO L 65, 3.3.2012, p. 1.Informaţii suplimentare
01/03/2012
Decizia BCE din 27 februarie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2010/3 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen  (BCE/2012/2), JO L 59, 1.3.2012, p. 36.Informaţii suplimentare
29/02/2012
Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2012/16), Letonia, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Aviz cu privire la protecţia euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2012/15), Grecia, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Aviz cu privire la recapitalizarea şi restructurarea instituţiilor de credit în Grecia (CON/2012/14), Grecia, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Aviz cu privire la garanţiile de stat (CON/2012/13), Spania, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Recomandarea BCE din 10 februarie 2012 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece (BCE/2012/1), JO C 48, 18.2.2012, p. 1.
17/02/2012
Aviz cu privire la termenii titlurilor de valoare emise sau garantate de Statul grec (CON/2012/12), Grecia, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Aviz cu privire la reorganizarea sectorului financiar spaniol (CON/2012/11), Spania, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Aviz cu privire la gestionarea lichidităţii din conturile Trezoreriei de la Banca d’Italia şi selectarea contrapartidelor pentru operaţiunile aferente (CON/2012/9), Italia, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Aviz cu privire la regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2012/7), România, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
10/02/2012
Aviz cu privire la sistemul de monitorizare a tranzacţiilor cu titluri în formă dematerializată (CON/2012/8), Grecia, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Aviz cu privire la reforma privind pensiile din sectorul public (CON/2012/6), Irlanda, 26.1.2012.
24/01/2012
Aviz cu privire la o schemă de garantare pentru pasivele băncilor italiene şi la preschimbarea bancnotelor în lire italiene (CON/2012/4), Italia, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Aviz cu privire la măsurile pentru stabilizarea pieţei financiare (CON/2012/2), Germania, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Orientarea BCE din 21 decembrie 2011 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2011/27), JO L 19, 24.1.2012, p. 37.
24/01/2012
Aviz cu privire la titlurile de valoare dematerializate (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Aviz cu privire la salariile angajatilor din domeniul public (CON/2012/1), Cipru, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language