Menu

2012

29/12/2012
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką (EBC/2012/32), Dz.U. L 359 z 29.12.2012, str. 74.
22/12/2012
Decyzja EBC z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2012/30), Dz.U. L 356 z 22.12.2012, str. 93.
22/12/2012
Wytyczne EBC z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2012/29), Dz.U. L 356 z 22.12.2012, str. 94.
21/12/2012
Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytowego w Irlandii (CON/2012/111), Irlandia, 21.12.2012.
21/12/2012
Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych dla banków  (CON/2012/110), Litwa, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Opinia w sprawie stworzenia buforów kapitałowych dla Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Włochy, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Opinia w sprawie spółek zarządzania aktywami (CON/2012/108), Hiszpania, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Opinia w sprawie implementacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej  (CON/2012/105), Litwa, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Wytyczne EBC z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/14 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2012/25), Dz.U. L 348 z 18.12.2012, str. 30.
13/12/2012
Opinia w sprawie transakcji wysokich częstotliwości (CON/2012/107), Niemcy, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Opinia w sprawie stabilności bankowej i finansowej (CON/2012/106), Francja, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Opinia w sprawie ustawodawstwa w dziedzinie finansów (CON/2012/104), Dania, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Opinia w sprawie niektórych warunków udzielania kredytów (CON/2012/102), Rumunia, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Opinia w sprawie ustawy o bankowości (CON/2012/101), Słowenia, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Decyzja EBC z dnia 29 listopada 2012 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2013 r. (EBC/2012/26), Dz.U. L 334 z 6.12.2012, str. 50.
04/12/2012
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (CON/2012/84), Dz.U. C 374 z 4.12.2012, str. 2.Dodatkowe informacje
30/11/2012
Opinia w sprawie gwarancji państwa obejmującej niektóre zobowiązania podmiotów zależnych spółki Dexia SA (CON/2012/100), Belgia, 30.11.2012.
29/11/2012
Opinia w sprawie udzielenia gwarancji przez państwo irlandzkie obejmującej kwalifikowane zobowiązania instytucji kredytowych (CON/2012/98), Irlandia, 29.11.2012.
27/11/2012
Opinia w sprawie wprowadzenia euro (CON/2012/97), Łotwa, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Opinia w sprawie zmian ustawy o podatku od transakcji finansowych (CON/2012/94), Węgry, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Opinia w sprawie podatku od usług finansowych oraz podatku od wartości całkowitej bilansu banku (CON/2012/93), Słowenia, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Opinia w sprawie zabezpieczonych obligacji (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Niemcy, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Opinia w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/91), Polska, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
16/11/2012
Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących rekapitalizacji instytucji kredytowych  (CON/2012/90), Grecja, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Opinia w sprawie banknotów i monet euro oraz w sprawie zmian w statucie Banco de España (CON/2012/89), Hiszpania, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Opinia w sprawie stabilizacji rynku finansowego (CON/2012/88), Niemcy, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Opinia w sprawie operacji otwartego rynku i operacji kredytowo-depozytowych (CON/2012/78), Rumunia, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Opinia w sprawie pisowni nazwy wspólnej waluty (CON/2012/87), Łotwa, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Opinia w sprawie wynagrodzenia pracowników Banco de Portugal i w sprawie budżetu (CON/2012/86), Portugalia, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Wytyczne EBC/2012/18. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 9.11.2012.
07/11/2012
Zalecenie EBC z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (EBC/2012/22), Dz.U. C 339 z 7.11.2012, str. 1.
07/11/2012
Wytyczne EBC z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych  (EBC/2012/21), Dz.U. L 307 z 7.11.2012, str. 89.
06/11/2012
Opinia w sprawie gwarancji rządowych dla instytucji kredytowych (CON/2012/85), Cypr, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2012/83), Słowacja, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Opinia w sprawie weryfikacji gotówki (CON/2012/82), Niemcy, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2012/24), Dz.U. L 305 z 1.11.2012, str. 6.
29/10/2012
Opinia w sprawie podziału zysków pomiędzy Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique a państwem belgijskim (CON/2012/81), Belgia, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Latvijas Banka (CON/2012/80), Łotwa, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 359.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 357.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 355.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 18) w sprawie Francji Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 289.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 17) w sprawie Danii Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 288.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 16) w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 287.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 15) w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 284.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji  Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 281.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu  Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 279.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej  Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 266.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 6) w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 265.
26/10/2012
Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 230.
24/10/2012
Opinia w sprawie reguł fiskalnych oraz w sprawie obsługi rachunków bankowych i płatności jednostek budżetowych (CON/2012/79), Bułgaria, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Opinia dotycząca dostępu do informacji publicznych (CON/2012/76), Irlandia, 19.10.2012.
17/10/2012
Wytyczne EBC z dnia 10 października 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2012/23), Dz.U. L 284 z 17.10.2012, str. 14.
13/10/2012
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CON/2012/62), Dz.U. C 310 z 13.10.2012, str. 12.
09/10/2012
Opinia w sprawie europejskiej pomocy finansowej (CON/2012/75), Hiszpania, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytowego w Irlandii (CON/2012/74), Irlandia, 5.10.2012.
02/10/2012
Opinia w sprawie przygotowań i zmian prawnych koniecznych do wprowadzenia euro  (CON/2012/73), Łotwa, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Zalecenie EBC z dnia 14 września 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (EBC/2012/20), Dz.U. C 286 z 22.9.2012, str. 1.
21/09/2012
Opinia w sprawie skonsolidowanych przepisów dotyczących usług płatniczych (CON/2012/72), Polska, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
20/09/2012
Decyzja EBC z dnia 7 września 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2012/19), Dz.U. L 253 z 20.9.2012, str. 19.
19/09/2012
Opinia w sprawie wzmocnienia stabilności banków (CON/2012/71), Słowenia, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Opinia w sprawie przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych (CON/2012/70), Irlandia, 14.9.2012.
14/09/2012
Wytyczne EBC/2007/9. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 14.9.2012.
11/09/2012
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wymiany danych dotyczących usług gotówkowych  (EBC/2012/16), Dz.U. L 245 z 11.9.2012, str. 3.
07/09/2012
Opinia w sprawie podwyższenia kapitału Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luksemburg, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Opinia w sprawie spółdzielczych kas kredytowych (CON/2012/68), Irlandia, 4.9.2012.
01/09/2012
Decyzja EBC/2007/5. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 1.9.2012.
24/08/2012
Opinia w sprawie wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczących transakcji transgranicznego świadczenia usług (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Opinia w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości w handlu zagranicznym (CON/2012/66), Niemcy, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2012/18), Dz.U. L 218 z 15.8.2012, str. 20.
15/08/2012
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 2 sierpnia 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2012/17), Dz.U. L 218 z 15.8.2012, str. 19.
13/08/2012
Opinia w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Austrii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym  (CON/2012/65), Austria, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Wytyczne EBC z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (wersja przekształcona) (EBC/2012/13), Dz.U. L 215 z 11.8.2012, str. 19.Dodatkowe informacje
04/08/2012
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień w zakresie przyznawania, odnawiania lub przedłużania akredytacji (EBC/2012/15), Dz.U. L 209 z 4.8.2012, str. 17.
03/08/2012
Opinia w sprawie rekapitalizacji Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Włochy, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Opinia w sprawie stabilizacyjnej polityki budżetowej oraz w sprawie utworzenia antykryzysowego rachunku rezerw skarbowych w Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litwa, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Opinia w sprawie reformy nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym (CON/2012/61), Włochy, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Opinia w sprawie gwarancji państwa (CON/2012/60), Hiszpania, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Decyzja EBC z dnia 18 lipca 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2012/3 w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych  (EBC/2012/14), Dz.U. L 199 z 26.7.2012, str. 26.Dodatkowe informacje
24/07/2012
Opinia w sprawie podatku od transakcji finansowych (CON/2012/59), Węgry, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Opinia w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/58), Polska, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
24/07/2012
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2012/56), Dz.U. C 218 z 24.7.2012, str. 3.Dodatkowe informacje
20/07/2012
Opinia w sprawie słoweńskiego państwowego funduszu inwestycyjnego (CON/2012/57), Słowenia, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru finansowego i utworzenia komitetu stabilności finansowej  (CON/2012/55), Niemcy, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Opinia w sprawie utraty statusu środka płatniczego przez niektóre stare banknoty  (CON/2012/54), Szwecja, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Opinia w sprawie daniny od banków i wpłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów  (CON/2012/53), Słowacja, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Opinia w sprawie nowych środków wzmacniających nadzór i egzekwowanie przepisów w zakresie regulacji finansowej (CON/2012/52), Irlandia, 16.7.2012.
14/07/2012
Decyzja EBC z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2012/12), Dz.U. L 186 z 14.7.2012, str. .
11/07/2012
Opinia w sprawie ustaw o Central Bank of Cyprus z lat 2002-2007 (CON/2012/51), Cypr, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Decyzja EBC z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2012/10), Dz.U. L 178 z 10.7.2012, str. 14.
05/07/2012
Decyzja EBC z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2012/11), Dz.U. L 175 z 5.7.2012, str. 17.
02/07/2012
Opinia w sprawie rekapitalizacji Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypr, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Opinia w sprawie Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Węgry, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Opinia w sprawie rekapitalizacji banków  (CON/2012/48), Słowenia, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Opinia w sprawie zapobiegania opóźnieniom w płatnościach  (CON/2012/47), Słowenia, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Opinia EBC z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2012/32), Dz.U. C 175 z 19.6.2012, str. 11.
13/06/2012
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych oraz projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych  (CON/2012/24), Dz.U. C 167 z 13.6.2012, str. 2.Dodatkowe informacje
07/06/2012
Zalecenie EBC z dnia 1 czerwca 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije  (EBC/2012/9), Dz.U. C 161 z 7.6.2012, str. 1.
07/06/2012
Opinia w sprawie: (i) projektu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; (ii) projektu rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji; (iii) projektu dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz (iv) projektu rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (CON/2012/21), Dz.U. C 161 z 7.6.2012, str. 3.Dodatkowe informacje
05/06/2012
Opinia w sprawie restrukturyzacji i sprzedaży aktywów rynku nieruchomości w sektorze finansowym (CON/2012/46), Hiszpania, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Opinia w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Węgier w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2012/45), Węgry, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Opinia w sprawie ustawy o Česká národní banka  (CON/2012/44), Republika Czeska, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Opinia w sprawie ustawy o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Węgry, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Opinia w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących działania partnerów centralnych (CON/2012/41), Polska, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/05/2012
Opinia w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych (CON/2012/40), Grecja, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Opinia w sprawie ram prawnych rekapitalizacji i restrukturyzacji instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/39), Grecja, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Opinia w sprawie nadzoru nad usługami i systemami płatności detalicznych (CON/2012/38), Włochy, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych  (CON/2012/37), Dania, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego w strefie euro (CON/2012/18), Dz.U. C 141 z 17.5.2012, str. 7.Dodatkowe informacje
16/05/2012
Decyzja EBC/2011/8. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 16.5.2012.
16/05/2012
Decyzja EBC/2010/22. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 16.5.2012.
15/05/2012
Decyzja EBC z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/8 w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro ( (EBC/2012/8), Dz.U. L 126 z 15.5.2012, str. 14.
15/05/2012
Decyzja EBC z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/22 w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro  (EBC/2012/7), Dz.U. L 126 z 15.5.2012, str. 13.
12/05/2012
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”)  (CON/2012/17), Dz.U. C 137 z 12.5.2012, str. 7.Dodatkowe informacje
10/05/2012
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2012/36), Litwa, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Opinia w sprawie kosztów operacyjnych związanych ze sprawowaniem nadzoru (CON/2012/35), Belgia, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Opinia w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz jakości obiegu gotówki (CON/2012/34), Niemcy, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2012/33), Hiszpania, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylająca decyzję EBC/2009/6 (EBC/2012/6), Dz.U. L 117 z 1.5.2012, str. 13.
24/04/2012
Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Dz.U. L 112 z 24.4.2012, str. 21.
16/04/2012
Opinia w sprawie statutu Bank of Greece (CON/2012/31), Grecja, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Opinia w sprawie funduszu gwarantowania depozytów i zasad dotyczących restrukturyzacji banków (CON/2012/30), Dania, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Opinia w sprawie funduszu państwowego gwarantującego stabilność państwowego systemu emerytalnego (CON/2012/29), Bułgaria, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Opinia w sprawie projektu dyrektywy w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi oraz projektu rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2012/5), Dz.U. C 105 z 11.4.2012, str. 1.Dodatkowe informacje
05/04/2012
Opinia w sprawie belgijskich zabezpieczonych obligacji oraz środków umożliwiających mobilizację należności kredytowych (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Opinia w sprawie kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz umów kredytowych dotyczących nieruchomości mieszkalnych (CON/2012/27), Węgry, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Opinia w sprawie rekapitalizacji i restrukturyzacji instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/25), Grecja, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Węgry, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2012/22), Słowenia, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Zalecenie EBC z dnia 23 marca 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France  (EBC/2012/5), Dz.U. C 93 z 30.3.2012, str. 1.
30/03/2012
Opinia w sprawie środków wykonawczych dotyczących rekapitalizacji (CON/2012/23), Portugalia, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającej dyrektywę 2007/14/WE  (CON/2012/10), Dz.U. C 93 z 30.3.2012, str. 2.Dodatkowe informacje
29/03/2012
Decyzja EBC z dnia 21 marca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2012/4), Dz.U. L 91 z 29.3.2012, str. 27.
16/03/2012
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (EBC/2012/3), Dz.U. L 77 z 16.3.2012, str. 19.
16/03/2012
Opinia w sprawie udziału Włoch w programie Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeciwdziałającym kryzysowi finansowemu (CON/2012/20), Włochy, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Opinia w sprawie powołania członków zarządu Latvijas Banka  (CON/2012/19), Łotwa, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Zalecenie EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2011/24), Dz.U. C 64 z 3.3.2012, str. 1.Dodatkowe informacje
03/03/2012
Wytyczne EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (wersja przekształcona) (EBC/2011/23), Dz.U. L 65 z 3.3.2012, str. 1.Dodatkowe informacje
01/03/2012
Decyzja EBC z dnia 27 lutego 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2010/3 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji  (EBC/2012/2), Dz.U. L 59 z 1.3.2012, str. 36.Dodatkowe informacje
29/02/2012
Opinia w sprawie wymogów rezerwy obowiązkowej  (CON/2012/16), Łotwa, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Opinia w sprawie ochrony euro przed fałszerstwami oraz weryfikacji autentyczności monet euro (CON/2012/15), Grecja, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Opinia w sprawie rekapitalizacji i upadłości instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/14), Grecja, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Sprostowanie do decyzji EBC z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro (EBC/2011/8) Dz.U. L 54 z 28.2.2012, str. 22.
20/02/2012
Opinia w sprawie gwarancji udzielanych przez państwo hiszpańskie (CON/2012/13), Hiszpania, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Zalecenie EBC z dnia 10 lutego 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece (EBC/2012/1), Dz.U. C 48 z 18.2.2012, str. 1.
17/02/2012
Opinia w sprawie warunków dotyczących papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez państwo greckie (CON/2012/12), Grecja, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Opinia w sprawie reorganizacji hiszpańskiego sektora finansowego (CON/2012/11), Hiszpania, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Opinia w sprawie zarządzania płynnością na rachunkach skarbu państwa prowadzonych przez Banca d’Italia oraz wyboru kontrahentów związanych z tym operacji (CON/2012/9), Włochy, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Opinia w sprawie zasad utrzymywania rezerwy obowiązkowej (CON/2012/7), Rumunia, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Opinia w sprawie systemu monitorowania transakcji na zdematerializowanych papierach wartościowych (CON/2012/8), Grecja, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Opinia w sprawie reform emerytalnych w sektorze publicznym (CON/2012/6), Irlandia, 26.1.2012.
24/01/2012
Opinia w sprawie systemu gwarantowania zobowiązań banków włoskich oraz wymiany banknotów w lirach (CON/2012/4), Włochy, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Opinia w sprawie środków stabilizujących rynek finansowy (CON/2012/2), Niemcy, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Wytyczne EBC z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2011/27), Dz.U. L 19 z 24.1.2012, str. 37.
24/01/2012
Opinia w sprawie zdematerializowanych papierów wartościowych (CON/2012/3), Luksemburg, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Opinia w sprawie wynagrodzeń urzędników państwowych (CON/2012/1), Cypr, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language