2012

29/12/2012
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 19 december 2012 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2012/32), PB L 359 van 29.12.2012, blz. 74.
22/12/2012
Besluit van de ECB van 10 december 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2012/30), PB L 356 van 22.12.2012, blz. 93.
22/12/2012
Richtsnoer van de ECB van 10 december 2012 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2012/29), PB L 356 van 22.12.2012, blz. 94.
21/12/2012
Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/111), Ierland, 21.12.2012.
21/12/2012
Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2012/110), Litouwen, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Advies inzake de instelling van kapitaalbuffers voor de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italië, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Advies inzake vermogensbeheerders (CON/2012/108), Spanje, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Advies betreffende de implementatie van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Governance in de Economische en Monetaire Unie  (CON/2012/105), Litouwen, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Richtsnoer van de ECB van 26 november 2012 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/14 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2012/25), PB L 348 van 18.12.2012, blz. 30.
13/12/2012
Advies inzake high frequency trading  (CON/2012/107), Duitsland, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Advies inzake bancaire en financiële stabiliteit (CON/2012/106), Frankrijk, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Advies inzake financiële wetgeving (CON/2012/104), Denemarken, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Advies inzake bepaalde voorwaarden voor het verstrekken van leningen (CON/2012/102), Roemenië, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Advies inzake de Bankwet (CON/2012/101), Slovenië, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Besluit van de ECB van 29 november 2012 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2013 (ECB/2012/26), PB L 334 van 6.12.2012, blz. 50.
04/12/2012
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (CON/2012/84), PB C 374 van 4.12.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
30/11/2012
Advies inzake een overheidsgarantie ter dekking van bepaalde verplichtingen van dochterondernemingen van Dexia SA  (CON/2012/100), België, 30.11.2012.Aanvullende informatie
29/11/2012
Advies inzake de verlenging van een Ierse overheidsgarantie van beleenbare passiva van kredietinstellingen (CON/2012/98), Ierland, 29.11.2012.
27/11/2012
Advies inzake de invoering van de euro (CON/2012/97), Letland, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Advies inzake de gewijzigde Wet op de heffing financiële transacties (CON/2012/94), Hongarije, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Advies inzake een heffing op financiële diensten en inzake een heffing op de totale waarde van de balans van een bank (CON/2012/93), Slovenië, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Advies inzake gedekte obligaities (Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Duitsland, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Advies inzake het gewijzigde kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2012/90), Griekenland, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Advies inzake eurobankbiljetten en euromuntstukken en gewijzigde statuten van de Banco de España (CON/2012/89), Spanje, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Advies inzake de stabilisatie van de financiële markt (CON/2012/88), Duitsland, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Advies inzake open-markttransacties en permanente faciliteiten (CON/2012/78), Roemenië, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Advies inzake de spelling van de eenheidsmunt (CON/2012/87), Letland, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Advies inzake de personeelsremuneratie en de begroting van Banco de Portugal (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Richtsnoer ECB/2012/18. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst 9.11.2012.
07/11/2012
Aanbeveling van de ECB van 26 september 2012 inzake het beheerskader betreffende de kwaliteit van gegevens voor de Gecentraliseerde Effectendatabase (ECB/2012/22), PB C 339 van 7.11.2012, blz. 1.
07/11/2012
Richtsnoer van de ECB van 26 september 2012 inzake het beheerskader betreffende de kwaliteit van gegevens voor de gecentraliseerde effectendatabase  (ECB/2012/21), PB L 307 van 7.11.2012, blz. 89.
06/11/2012
Advies inzake overheidsgaranties voor kredietinstellingen (CON/2012/85), Cyprus, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2012/83), Slowakije, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Advies inzake het controleren van cash (CON/2012/82), Duitsland, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de ECB van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2012/24), PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6.
29/10/2012
Advies inzake de winstverdeling tussen de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique en de Belgische Staat (CON/2012/81), België, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
29/10/2012
Advies inzake de gewijzigde Wet op de Latvijas Banka  (CON/2012/80), Letland, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen PB C 326 van 26.10.2012, blz. 359.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Verklaring van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de symbolen van de Europese Unie PB C 326 van 26.10.2012, blz. 357.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Verklaring inzake het Protocol betreffende de positie Denemarken PB C 326 van 26.10.2012, blz. 355.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk PB C 326 van 26.10.2012, blz. 289.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 17) betreffende Denemarken PB C 326 van 26.10.2012, blz. 288.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 16) betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken PB C 326 van 26.10.2012, blz. 287.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 284.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 281.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 279.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 266.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 265.
26/10/2012
Niet langer van kracht zijn: Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB PB C 326 van 26.10.2012, blz. 230.
24/10/2012
Advies inzake fiscale regels en het beheer van bankrekeningen en betalingen van begrotingsorganisaties (CON/2012/79), Bulgarije, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Advies inzake de vrijheid van informatie (CON/2012/76), Ierland, 19.10.2012.
17/10/2012
Richtsnoer van de ECB van 10 oktober 2012 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/18 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2012/23), PB L 284 van 17.10.2012, blz. 14.
13/10/2012
Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (CON/2012/62), PB C 310 van 13.10.2012, blz. 12.
09/10/2012
Advies inzake Europese financiële bijstand (CON/2012/75), Spanje, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/74), Ierland, 5.10.2012.
02/10/2012
Advies inzake de voor de invoering van de euro vereiste voorbereidingen en juridische wijzigingen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Aanbeveling van de ECB van 14 september 2012 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), PB C 286 van 22.9.2012, blz. 1.
21/09/2012
Advies inzake een geconsolideerd rechtskader voor betalingsdiensten (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Besluit van de ECB van 7 september 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2012/19), PB L 253 van 20.9.2012, blz. 19.
19/09/2012
Advies inzake de versterking van bankstabiliteit (CON/2012/71), Slovenië, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Advies inzake met het faillissement van natuurlijke personen verband houdende maatregelen (CON/2012/70), Ierland, 14.9.2012.
14/09/2012
Richtsnoer ECB/2007/9. Onofficiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst 14.9.2012.
11/09/2012
Richtsnoer van de ECB van 20 juli 2012 inzake de gegevensuitwisseling voor contant-gelddiensten (DECS)  (ECB/2012/16), PB L 245 van 11.9.2012, blz. 3.
07/09/2012
Advies inzake een kapitaalverhoging van de Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Advies inzake financiële coöperaties (CON/2012/68), Ierland, 4.9.2012.
01/09/2012
Besluit ECB/2007/5. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  1.9.2012.
24/08/2012
Advies inzake de rapportagevereisten voor grensoverschrijdende dienstentransacties (CON/2012/67), Oostenrijk, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Advies inzake rapportagevereisten betreffende buitenlandse handel (CON/2012/66), Duitsland, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 2 augustus 2012 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2012/18), PB L 218 van 15.8.2012, blz. 20.
15/08/2012
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 2 augustus 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2012/17), PB L 218 van 15.8.2012, blz. 19.
13/08/2012
Advies inzake de verhoging van de Oostenrijkse quota bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/65), Oostenrijk, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Richtsnoer van de ECB van 18 juli 2012 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2012/13), PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19.Aanvullende informatie
04/08/2012
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 17 juli 2012 betreffende de subdelegatie van bevoegdheden tot accreditatieverlening, -vernieuwing of -verlenging (ECB/2012/15), PB L 209 van 4.8.2012, blz. 17.
03/08/2012
Advies inzake de herkapitalisatie van de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italië, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Advies inzake het stabiliserende begrotingsbeleid en de instelling bij Lietuvos bankas van een anti-crisis overheidsreserverekening (CON/2012/63), Litouwen, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Advies inzake de hervorming van toezicht op verzekering en pensioenvoorziening (CON/2012/61), Italië, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/60), Spanje, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Besluit van de ECB van 18 juli 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2012/3 inzake de beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door de Helleense Republiek worden uitgegeven of volledig worden gegarandeerd in de context van het aanbod van de Helleense Republiek tot schuldenruil  (ECB/2012/14), PB L 199 van 26.7.2012, blz. 26.Aanvullende informatie
24/07/2012
Advies inzake de belasting op financiële transacties (CON/2012/59), Hongarije, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2012/56), PB C 218 van 24.7.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
20/07/2012
Advies inzake de Sloveense Sovereign Holding  (CON/2012/57), Slovenië, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Advies inzake de versterking van financieel toezicht en het instellen van een comité financiële stabiliteit  (CON/2012/55), Duitsland, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Advies inzake oude bankbiljetten die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2012/54), Zweden, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Advies inzake de bankheffing en bijdragen aan het depositogarantiestelsel  (CON/2012/53), Slowakije, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van toezicht en handhaving in financiële regulering (CON/2012/52), Ierland, 16.7.2012.
14/07/2012
Besluit van de ECB van 3 juli 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2012/12), PB L 186 van 14.7.2012, blz. .
11/07/2012
Advies inzake de 2002-2007 wetten op de Central Bank of Cyprus  (CON/2012/51), Cyprus, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Besluit van de ECB van 19 juni 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2012/10), PB L 178 van 10.7.2012, blz. 14.
05/07/2012
Besluit van de ECB van 28 juni 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2012/11), PB L 175 van 5.7.2012, blz. 17.
02/07/2012
Advies inzake de herkapitalisatie van de Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Hongarije, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Advies inzake bankherkapitalisatie  (CON/2012/48), Slovenië, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Advies inzake het voorkomen van vertraagde betalingen  (CON/2012/47), Slovenië, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Advies van de ECB van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese socialeondernemerschapsfondsen  (CON/2012/32), PB C 175 van 19.6.2012, blz. 11.
13/06/2012
Advies betreffende een voorstel voor een Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings  (CON/2012/24), PB C 167 van 13.6.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
07/06/2012
Aanbeveling van de ECB van 1 juni 2012 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije  (ECB/2012/9), PB C 161 van 7.6.2012, blz. 1.
07/06/2012
Advies inzake i) een voorstel voor een richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad, ii) een voorstel voor een verordening betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EMIR) betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, iii) een voorstel voor een richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, en iv) een voorstel voor een verordening betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)  (CON/2012/21), PB C 161 van 7.6.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
05/06/2012
Advies inzake de reorganisatie en verkoop van onroerend goed activa in de financiële sector (CON/2012/46), Spanje, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Advies inzake de verhoogde quota van Hongarije bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/45), Hongarije, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Advies inzake de Wet op Česká národní banka  (CON/2012/44), Tsjechië, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Advies inzake de wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Hongarije, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Advies inzake de invoering van een rechtskader voor de activiteiten van centrale tegenpartijen (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Advies inzake schuldregelingen voor personen met te veel schulden (CON/2012/40), Griekenland, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkelingskader voor kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/39), Griekenland, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Advies inzake oversight op retailbetalingsdiensten en -systemen (CON/2012/38), Italië, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Advies inzake betalingen in contanten  (CON/2012/37), Denemarken, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Advies inzake versterkte economische governance van het eurogebied (CON/2012/18), PB C 141 van 17.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
16/05/2012
Besluit ECB/2011/8. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  16.5.2012.
16/05/2012
Besluit ECB/2010/22. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  16.5.2012.
15/05/2012
Besluit van de ECB van 26 april 2012 houdende wijziging van Besluit ECB/2011/8 inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de productie van eurobankbiljetten (ECB/2012/8), PB L 126 van 15.5.2012, blz. 14.
15/05/2012
Besluit van de ECB van 26 april 2012 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/22 inzake de kwaliteitsaccreditatieprocedure voor producenten van eurobankbiljetten  (ECB/2012/7), PB L 126 van 15.5.2012, blz. 13.
12/05/2012
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma „Pericles 2020”)  (CON/2012/17), PB C 137 van 12.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
10/05/2012
Advies inzake beperkingen op verrekeningen in contant geld  (CON/2012/36), Litouwen, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Advies inzake werkingskosten verband houdend met toezicht (CON/2012/35), België, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
10/05/2012
Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en de kwaliteit van de chartale geldomloop (CON/2012/34), Duitsland, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Advies inzake betalingen in contanten (CON/2012/33), Spanje, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 29 maart 2012 houdende de instelling van de TARGET2-Effectenraad en tot intrekking van Besluit ECB/2009/6  (ECB/2012/6), PB L 117 van 1.5.2012, blz. 13.
24/04/2012
Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie PB L 112 van 24.4.2012, blz. 21.
16/04/2012
Advies inzake de Statuten van the Bank of Greece (CON/2012/31), Griekenland, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Advies inzake het Deposito Garantie Fonds en het bankafwikkelingsregime (CON/2012/30), Denemarken, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Advies inzake het Staatsfonds voor de garantie van de stabiliteit van het staatspensioenstelsel (CON/2012/29), Bulgarije, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en een voorstel voor een verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2012/5), PB C 105 van 11.4.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
05/04/2012
Advies inzake Belgische covered bonds en inzake maatregelen ter vergemakkelijking van mobilisering van schuldvorderingen (CON/2012/28), België, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
05/04/2012
Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en woningkredietovereenkomsten (CON/2012/27), Hongarije, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/25), Griekenland, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Advies inzake de gewijzigde wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Hongarije, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2012/22), Slovenië, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Aanbeveling van de ECB van 23 maart 2012 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France  (ECB/2012/5), PB C 93 van 30.3.2012, blz. 1.
30/03/2012
Advies inzake herkapitalisering betreffende uitvoeringsmaatregelen (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie  (CON/2012/10), PB C 93 van 30.3.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
29/03/2012
Besluit van de ECB van 21 maart 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2012/4), PB L 91 van 29.3.2012, blz. 27.
16/03/2012
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 maart 2012 inzake de beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door de Helleense Republiek worden uitgegeven of volledig worden gegarandeerd in de context van het aanbod van de Helleense Republiek tot schuldenruil (ECB/2012/3), PB L 77 van 16.3.2012, blz. 19.
16/03/2012
Advies inzake de deelname van Italië aan de programma's van het Internationaal Monetair Fonds in antwoord op de financiële crisis (CON/2012/20), Italië, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Adviez inzake de benoeming van de leden van de Raad van bestuur van Latvijas Banka  (CON/2012/19), Letland, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Aanbeveling van de ECB van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (ECB/2011/24), PB C 64 van 3.3.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
03/03/2012
Richtsnoer van de ECB van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (herschikking) (ECB/2011/23), PB L 65 van 3.3.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
01/03/2012
Besluit van de ECB van 27 februari 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2010/3 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2012/2), PB L 59 van 1.3.2012, blz. 36.Aanvullende informatie
29/02/2012
Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Adviez inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidsbevinding van euromuntstukken (CON/2012/15), Griekenland, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/14), Griekenland, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/13), Spanje, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Aanbeveling van de ECB van 10 februari 2012 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2012/1), PB C 48 van 18.2.2012, blz. 1.
17/02/2012
Advies inzake de voorwaarden van door de Griekse Staat uitgegeven of gegarandeerde effecten (CON/2012/12), Griekenland, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Advies inzake de reorganisatie van de Spaanse financiële sector (CON/2012/11), Spanje, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Advies inzake het liquiditeitsbeheer in de schatkistrekeningen van Banca d’Italia en de selectie van tegenpartijen voor daarmee verband houdende transacties (CON/2012/9), Italië, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen (CON/2012/7), Roemenië, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Advies inzake het controlestelsel voor transacties in giraal overdraagbare effecten (CON/2012/8), Griekenland, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Advies inzake pensioenhervormingen in de overheidssector (CON/2012/6), Ierland, 26.1.2012.
24/01/2012
Advies inzake een garantieregeling voor de verplichtingen van Italiaanse banken en inzake de inwisseling van Lira bankbiljetten (CON/2012/4), Italië, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Advies inzake maatregelen ter stabilisering van de financiële markt (CON/2012/2), Duitsland, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Richtsnoer van de ECB van 21 december 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken  (ECB/2011/27), PB L 19 van 24.1.2012, blz. 37.
24/01/2012
Advies inzake gedematerialiseerde effecten (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Advies inzake de salarissen van ambtenaren  (CON/2012/1), Cyprus, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language