2012

29/12/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2012 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika  (BĊE/2012/32), ĠU L 359, 29.12.2012, pġ. 74.
22/12/2012
Deċiżjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2012/30), ĠU L 356, 22.12.2012, pġ. 93.
22/12/2012
Linja Gwida tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2012 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2012/29), ĠU L 356, 22.12.2012, pġ. 94.
21/12/2012
Opinjoni dwar miżuri ġodda għal reġistru tal-kreditu fl-Irlanda (CON/2012/111), L-Irlanda, 21.12.2012.
21/12/2012
Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/110), Il-Litwanja, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Opinjoni dwar il-ħolqien ta’ riżervi ta’ kapital għall-Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), L-Italja, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Opinjoni dwar kumpaniji għall-ġestjoni tal-assi (CON/2012/108), Spanja, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja  (CON/2012/105), Il-Litwanja, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Linja Gwida tal-BĊE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/14 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2012/25), ĠU L 348, 18.12.2012, pġ. 30.
13/12/2012
Opinjoni dwar high frequency trading  (CON/2012/107), Il-Ġermanja, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Opinjoni dwar l-istabbilta' bankarja u finanzjarja (CON/2012/106), Franza, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni finanzjarja (CON/2012/104), Id-Danimarka, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Opinjoni dwar ċerti kundizzjonijiet fuq l-għoti ta’ self (CON/2012/102), Ir-Rumanija, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Opinjoni dwar il-Liġi bankarja (CON/2012/101), Is-Slovenja, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Deċizjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Novembru 2012 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2013 (BĊE/2012/26), ĠU L 334, 6.12.2012, pġ. 50.
04/12/2012
Opinjoni fuq proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea (CON/2012/84), ĠU C 374, 4.12.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
30/11/2012
Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċerti impenji ta' sussidjarji ta' Dexia SA (CON/2012/100), Il-Belġju, 30.11.2012.
29/11/2012
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija tal-istat Irlandiż ta' passiv eliġibbli ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/98), L-Irlanda, 29.11.2012.
27/11/2012
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2012/97), Il-Latvja, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar it-taxxa fuq tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2012/94), L-Ungerija, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Opinjoni dwar taxxa fuq servizzi finanzjarji u dwar taxxa fuq il-valur totali tal-karta bilanċjali ta’ bank (CON/2012/93), Is-Slovenja, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Opinjoni dwar bonds koperti (Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Il-Ġermanja, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Opinjoni dwar fond ta’ stabilizzazzjoni għall-banek  (CON/2012/91), Il-Polonja, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Opinjoni dwar emendi lill-qafas għar-rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu  (CON/2012/90), Il-Greċja, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Opinjoni dwar karti tal-flus u muniti tal-euro u emendi lill-Istatut tal-Banco de España  (CON/2012/89), Spanja, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Opinjoni dwar aktar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2012/88), Il-Ġermanja, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tas-suq miftuħ u l-faċilitajiet permanenti (CON/2012/78), Ir-Rumanija, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Opinjoni dwar l-ortografija tal-munita unika (CON/2012/87), Il-Latvja, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-istaff u l-bagit ta' Banco de Portugal (CON/2012/86), Il-Portugall, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Linja Gwida BĊE/2012/18.Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 9.11.2012.
07/11/2012
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2012 dwar il-qafas ta' mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta’ Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (BĊE/2012/22), ĠU C 339, 7.11.2012, pġ. 1.
07/11/2012
Linja Gwida tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2012 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta’ Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli  (BĊE/2012/21), ĠU L 307, 7.11.2012, pġ. 89.
06/11/2012
Opinjoni dwar il-garanziji tal-gvern għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/85), Ċipru, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2012/83), Is-Slovakja, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Opinjoni dwar il-kontrolli ta' flus kontanti (CON/2012/82), Il-Ġermanja, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-BĊE tas-17 ta’ Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f’titoli  (BĊE/2012/24), ĠU L 305, 1.11.2012, pġ. 6.
29/10/2012
Opinjoni dwar id-distribuzzjoni ta' profitti bejn in-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u l-Istat Belgjan (CON/2012/81), Il-Belġju, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Opinjoni dwar emendi lil-Ligi dwar Latvijas Banka (CON/2012/80), Il-Latvja, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Dikjarazzjoni mir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Ungerija u r-Repubblika ta' Malta dwar l-ortografija tal-isem tal-munita unika fit- Trattati ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 359.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Dikjarazzjoni mir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika Slovena u r- Repubblika Slovakka dwar is-simboli tal-Unjoni Ewropea ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 357.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Dikjarazzjoni li tikkonċerna l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 355.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 18) dwar Franza ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 289.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 17) dwar id-Danimarka ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 288.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 16) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw lid-Danimarka ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 287.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 15) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 284.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 13) dwar il-kriterji ta' konverġenza  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 281.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 279.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 266.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 6) dwar il-lokalità tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 265.
26/10/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 230.
24/10/2012
Opinjoni dwar regoli fiskali u dwar il-ġestjoni ta’ kontijiet bankarji u l-pagamenti ta’ entitajiet fis-servizz pubbliku (CON/2012/79), Il-Bulgarija, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Opinjoni dwar il-libertà tal-informazzjoni (CON/2012/76), L-Irlanda, 19.10.2012.
17/10/2012
Linja Gwida tal-BĊE tal-10 ta’ Ottubru 2012 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/18 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2012/23), ĠU L 284, 17.10.2012, pġ. 14.
13/10/2012
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar it-titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (CON/2012/62), ĠU C 310, 13.10.2012, pġ. 12.
09/10/2012
Opinjoni dwar assistenza finanzjarja Ewropea (CON/2012/75), Spanja, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Opinjoni dwar miżuri ġodda għar-reġistru tal-kreditu fl-Irlanda (CON/2012/74), L-Irlanda, 5.10.2012.
02/10/2012
Opinjoni dwar it-tħejjijiet u l-emendi legali meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2012/73), Il-Latvja, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Settembru 2012 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (BĊE/2012/20), ĠU C 286, 22.9.2012, pġ. 1.
21/09/2012
Opinjoni dwar qafas legali kkonsolidat għas-servizzi ta' ħlas (CON/2012/72), Il-Polonja, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Deċizjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Settembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2012/19), ĠU L 253, 20.9.2012, pġ. 19.
19/09/2012
Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-istabilità bankarja (CON/2012/71), Is-Slovenja, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Opinjoni dwar miżuri relatati mal-insolvenza personali (CON/2012/70), L-Irlanda, 14.9.2012.
14/09/2012
Linja Gwida BĊE/2007/9. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 14.9.2012.
11/09/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Linja gwida tal-BĊE tal-20 ta’ Lulju 2012 dwar l-Iskambju ta’ Dejta għal Servizzi fi Flus Kontanti  (BĊE/2012/16), ĠU L 245, 11.9.2012, pġ. 3.
07/09/2012
Opinjoni dwar żieda kapitali tal-Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Il-Lussemburgu, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Opinjoni dwar l-unjins tal-kreditu (CON/2012/68), L-Irlanda, 4.9.2012.
01/09/2012
Deċiżjoni BĊE/2007/5. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  1.9.2012.
24/08/2012
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar għal tranżazzjonijiet ta' servizzi transkonfinali. (CON/2012/67), L-Awstrija, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar tal-kummerċ barrani (CON/2012/66), Il-Ġermanja, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Linja Gwida tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2012 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (BĊE/2012/18), ĠU L 218, 15.8.2012, pġ. 20.
15/08/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2012 li tħassar id-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2012/17), ĠU L 218, 15.8.2012, pġ. 19.
13/08/2012
Opinjoni dwar iż-żieda tal-kwota tal-Awstrija fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2012/65), L-Awstrija, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Linja Gwida tal-BĊE tat-18 ta’ Lulju 2012 dwar TARGET2-Securities (riformulazzjoni) (BĊE/2012/13), ĠU L 215, 11.8.2012, pġ. 19.Aktar tagħrif
04/08/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Lulju 2012 dwar is-subdelega ta’ setgħat biex jingħataw, jiġġeddu jew jiġu estiżi l-akkreditazzjonijiet (BĊE/2012/15), ĠU L 209, 4.8.2012, pġ. 17.
03/08/2012
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), L-Italja, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Opinjoni dwar il-politika baġitarja ta’ stabilizzazzjoni u l-ħolqien ta’ kont ta’ riżerva tat-teżor kontra l-kriżi għand Lietuvos bankas (CON/2012/63), Il-Litwanja, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tal-assigurazzjioni u tat-tfaddil għall-pensjonijiet (CON/2012/61), L-Italja, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Opinjoni dwar il-garanziji tal-Istat (CON/2012/60), Spanja, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta’ Lulju 2012 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/3 dwar l-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika fil-kuntest tal-offerta għall-iskambju ta’ dejn tar-Repubblika Ellenika  (BĊE/2012/14), ĠU L 199, 26.7.2012, pġ. 26.Aktar tagħrif
24/07/2012
Opinjoni dwar it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (CON/2012/59), L-Ungerija, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
opinjoni dwar fond ta'stabilizzazzjoni għall-banek (CON/2012/58), Il-Polonja, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2012/56), ĠU C 218, 24.7.2012, pġ. 3.Aktar tagħrif
20/07/2012
Opinjoni dwar is-Slovenia Sovereign Holding  (CON/2012/57), Is-Slovenja, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u t-twaqqif ta’ kumitat għall-istabbiltà finanzjarja  (CON/2012/55), Il-Ġermanja, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Opinjoni dwar ċerti karti tal-flus qodma li mhux ser jibqgħu valuta legali (CON/2012/54), L-Isvezja, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Opinjoni dwar l-imposta fuq il-banek u l-kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-garanzija tad-depożiti (CON/2012/53), Is-Slovakja, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2012/52), L-Irlanda, 16.7.2012.
14/07/2012
Deċizjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Lulju 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2012/12), ĠU L 186, 14.7.2012, pġ. .
11/07/2012
Opinjoni dwar l-Istatut ta' Central Bank of Cyprus (CON/2012/51), Ċipru, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Deċizjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/5 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2012/10), ĠU L 178, 10.7.2012, pġ. 14.
05/07/2012
Deċizjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2012/11), ĠU L 175, 5.7.2012, pġ. 17.
02/07/2012
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ċipru, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), L-Ungerija, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek  (CON/2012/48), Is-Slovenja, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħlasijiet tardivi  (CON/2012/47), Is-Slovenja, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Opinjoni tal-BĊE tal-25 ta’ April 2012 dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta' Intraprenditorija Soċjali Ewropej  (CON/2012/32), ĠU C 175, 19.6.2012, pġ. 11.
13/06/2012
Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu u proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u d-Direttiva 2011/61/UE dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi fir-rigward tad-dipendenza eċċessiva fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu  (CON/2012/24), ĠU C 167, 13.6.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
07/06/2012
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-1 ta’ Ġunju 2012 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banka Slovenije (BĊE/2012/9), ĠU C 161, 7.6.2012, pġ. 1.
07/06/2012
Opinjoni dwar (i) proposta għal direttiva dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li tirrevoka d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (ii) dwar proposta għal regolament dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament [EMIR] dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tan-negozju, (iii) proposta għal direttiva dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq u (iv) proposta għal regolament dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq)  (CON/2012/21), ĠU C 161, 7.6.2012, pġ. 3.Aktar tagħrif
05/06/2012
Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni u l-bejgħ ta' assi ta' propjeta' immobbli fis-settur finanzjarju (CON/2012/46), Spanja, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Opinjoni dwar iż-żieda tal-kwota tal-Ungerija mal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2012/45), L-Ungerija, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Opinjoni dwar il-Liġi dwar Česká národní banka  (CON/2012/44), Ir-Repubblika Ċeka, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Opinjoni fuq il-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), L-Ungerija, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-qafas legali għall-operat ta' kontropartijeit ċentrali (CON/2012/41), Il-Polonja, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Opinjoni dwar arranġamenti fuq id-dejn għal individwi midjunin iż-żejjed (CON/2012/40), Il-Greċja, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Opinjoni dwar il-qafas tar-rikapitalizzazzjoni u xoljiment għal istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja  (CON/2012/39), Il-Greċja, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' servizzi u sistemi ta' pagament bl-imnut (CON/2012/38), L-Italja, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-pagamenti fi flus kontanti  (CON/2012/37), Id-Danimarka, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Opinjoni dwar governanza ekonomika msaħħa għaż-żona tal-euro (CON/2012/18), ĠU C 141, 17.5.2012, pġ. 7.Aktar tagħrif
16/05/2012
Deċiżjoni BĊE/2011/8. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 16.5.2012.
16/05/2012
Deċiżjoni BĊE/2010/22. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 16.5.2012.
15/05/2012
Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2011/8 dwar il-proċeduri għall-akkreditazzjoni ambjentali u tas-saħħa u sigurtà għall-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2012/8), ĠU L 126, 15.5.2012, pġ. 14.
15/05/2012
Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/22 dwar il-proċedura għall-akkreditazzjoni tal-kwalità għall-manifatturi ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2012/7), ĠU L 126, 15.5.2012, pġ. 13.
12/05/2012
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) (CON/2012/17), ĠU C 137, 12.5.2012, pġ. 7.Aktar tagħrif
10/05/2012
Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet tas-saldu fi flus kontanti (CON/2012/36), Il-Litwanja, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Opinjoni dwar spejjeż operattivi relatati mas-superviżjoni (CON/2012/35), Il-Belġju, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-kwalita' taċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2012/34), Il-Ġermanja, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-pagamenti fi flus kontanti (CON/2012/33), Spanja, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Marzu 2012 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2009/6 (BĊE/2012/6), ĠU L 117, 1.5.2012, pġ. 13.
24/04/2012
Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ĠU L 112, 24.4.2012, pġ. 21.
16/04/2012
Opinjoni dwar l-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2012/31), Il-Greċja, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Opinjoni dwar il-Fond tal-Garanzija tad-Depożiti u r-reġim għar-riżoluzzjoni tal-banek (CON/2012/30), Id-Danimarka, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Opinjoni dwar il-fond tal-Istat għall-istabbilta' tas-sistema tal-pensjonijiet tal-istat. (CON/2012/29), Il-Bulgarija, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti ta’ investiment u dwar proposta għal Regolament dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment  (CON/2012/5), ĠU C 105, 11.4.2012, pġ. 1.Aktar tagħrif
05/04/2012
Opinjoni dwar bonds koperti Belġjani u dwar miżuri li jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni ta' klejms ta' kreditu (CON/2012/28), Il-Belġju, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Opinjoni dwar ipoteki f'munita barranija u ftehim dwar self fuq propjeta' residenzjali (CON/2012/27), L-Ungerija, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2012/25), Il-Greċja, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), L-Ungerija, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Opinjoni dwar l-iskema ta' depożitu-garanzija (CON/2012/22), Is-Slovenja, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-23 ta’ Marzu 2012 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque de France (BĊE/2012/5), ĠU C 93, 30.3.2012, pġ. 1.
30/03/2012
Opinjoni dwar miżuri ta' implimentazzjoni relatati mar-rikapitalizzazzjoni (CON/2012/23), Il-Portugall, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE  (CON/2012/10), ĠU C 93, 30.3.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
29/03/2012
Deċizjoni tal-BĊE tal- 21 ta’ Marzu 2012 li temenda Deċiżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2012/4), ĠU L 91, 29.3.2012, pġ. 27.
16/03/2012
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Marzu 2012 dwar l-eliġibbiltà ta’strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika fil-kuntest tal-offerta għall-iskambju ta’ dejn tar-Repubblika Ellenika  (BĊE/2012/3), ĠU L 77, 16.3.2012, pġ. 19.
16/03/2012
Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja fil-programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali biex tiġi affaċċjata l-kriżi finanzjarja (CON/2012/20), L-Italja, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Opinjoni dwar il-ħatra tal-membri tal-Kunsill Governattiv ta' Latvijas Banka  (CON/2012/19), Il-Latvja, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2011/24), ĠU C 64, 3.3.2012, pġ. 1.Aktar tagħrif
03/03/2012
Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (riformulazzjoni) (BĊE/2011/23), ĠU L 65, 3.3.2012, pġ. 1.Aktar tagħrif
01/03/2012
Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Frar 2012 li tħassar Deċiżjoni BĊE/2010/3 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn għas-suq maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Grieg (BĊE/2012/2), ĠU L 59, 1.3.2012, pġ. 36.Aktar tagħrif
29/02/2012
Opinjoni fuq il-ħtiġijiet ta' riżerva minima  (CON/2012/16), Il-Latvja, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikar tal-muniti tal-euro (CON/2012/15), Il-Greċja, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u x-xoljiment ta'istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2012/14), Il-Greċja, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Opinjoni dwar il-garanziji tal-Istat (CON/2012/13), Spanja, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Frar 2012 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank of Greece (BĊE/2012/1), ĠU C 48, 18.2.2012, pġ. 1.
17/02/2012
Opinjoni dwar it-termini ta' titoli maħruġin jew iggarantiti mill-Istat Grieg (CON/2012/12), Il-Greċja, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tas-settur finanzjarju Spanjol (CON/2012/11), Spanja, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Opinjoni dwar il-[estjoni tal-likwidita' fil-kontijiet tat-Teżor fil-Banca d'Italia u l-għażla ta' kontropartijiet għal operazzjonijiet relatati (CON/2012/9), L-Italja, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Opinjoni dwar ir-reġim tar-riżervi minimi (CON/2012/7), Ir-Rumanija, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Opinjoni dwar is-sistema g]all-monitora[[ ta'transazzjonijiet f'titoli book-entry (CON/2012/8), Il-Greċja, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Opinjoni dwar ir-riformi tal-pensjonijiet fis-settur pubbliku (CON/2012/6), L-Irlanda, 26.1.2012.
24/01/2012
Opinjoni dwar skema ta’ garanzija għall-obbligazzjonijiet ta’ banek Taljani u dwar l-iskambju ta’ karti tal-flus tal-lira (CON/2012/4), L-Italja, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Opinjoni dwar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2012/2), Il-Ġermanja, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Linja Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Diċembru 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2011/27), ĠU L 19, 24.1.2012, pġ. 37.
24/01/2012
Opinjoni dwar titoli dematerjalizzati (CON/2012/3), Il-Lussemburgu, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Opinjoni dwar is-salarji tal-impjegati taċ-ċivil (CON/2012/1), Ċipru, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language