2012

29/12/2012
uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 19. decembris) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2012/32), OV L 359, 29.12.2012, 74. lpp..
22/12/2012
ECB Lēmums (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2012/30), OV L 356, 22.12.2012, 93. lpp..
22/12/2012
ECB Pamatnostādne (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2012/29), OV L 356, 22.12.2012, 94. lpp..
21/12/2012
Atzinums par jauniem kredītu reģistra pasākumiem Īrijā (CON/2012/111), Īrija, 21.12.2012.
21/12/2012
Atzinums par rezervju prasībām kredītiestādēm  (CON/2012/110), Lietuva, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Atzinums par kapitāla rezervju izveidošanu Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Itālija, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Atzinums par aktīvu pārvaldības uzņēmējsabiedrībām (CON/2012/108), Spānija, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Atzinums par Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā ieviešanu  (CON/2012/105), Lietuva, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
ECB Pamatnostādne (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām  (ECB/2012/25), OV L 348, 18.12.2012, 30. lpp..
13/12/2012
Atzinums par augstfrekvences tirdzniecību (CON/2012/107), Vācija, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Atzinums par banku un finanšu stabilitāti (CON/2012/106), Francija, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Atzinums par finanšu jomas tiesību aktiem (CON/2012/104), Dānija, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Atzinums par dažiem nosacījumiem kredītu piešķiršanai (CON/2012/102), Rumānija, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Atzinums par banku darbības likumu (CON/2012/101), Slovēnija, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
ECB Lēmums (2012. gada 29. novembris) par 2013. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2012/26), OV L 334, 6.12.2012, 50. lpp..
04/12/2012
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (CON/2012/84), OV C 374, 4.12.2012, 2. lpp..Papildus informācija
30/11/2012
Atzinums par valsts garantiju, ar ko nodrošina dažas Dexia SA meitasuzņēmumu saistības (CON/2012/100), Beļģija, 30.11.2012.
29/11/2012
Atzinums par Īrijas valsts garantiju atbilstošām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu  (CON/2012/98), Īrija, 29.11.2012.
27/11/2012
Atzinums par euro ieviešanu  (CON/2012/97), Latvija, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
26/11/2012
Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu darījumu nodokli (CON/2012/94), Ungārija, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Atzinums par finanšu pakalpojumu nodokli un bankas bilances kopsummas nodokli  (CON/2012/93), Slovēnija, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Atzinums par nodrošinātajām obligācijām (CON/2012/92), Vācija, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Atzinums par banku stabilizācijas fondu  (CON/2012/91), Polija, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Atzinums par grozījumiem kredītiestāžu rekapitalizācijas regulējumā  (CON/2012/90), Grieķija, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Atzinums par euro banknotēm un monētām un grozījumiem Banco de España Statūtos  (CON/2012/89), Spānija, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Atzinums par finanšu tirgus stabilizāciju (CON/2012/88), Vācija, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Atzinums par atklātā tirgus operācijām un pastāvīgajām iespējām (CON/2012/78), Rumānija, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Atzinums par vienotās valūtas nosaukuma rakstību (CON/2012/87), Latvija, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Atzinums par Banco de Portugal atlīdzību darbiniekiem un budžetu (CON/2012/86), Portugāle, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Pamatnostādne ECB/2012/18. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs 9.11.2012.
07/11/2012
ECB Ieteikums (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datu bāzei  (ECB/2012/22), OV C 339, 7.11.2012, 1. lpp..
07/11/2012
ECB Pamatnostādne (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei (ECB/2012/21), OV L 307, 7.11.2012, 89. lpp..
06/11/2012
Atzinums par valdības garantijām kredītiestādēm (CON/2012/85), Kipra, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem  (CON/2012/83), Slovākija, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Atzinums par skaidrās naudas pārbaudi (CON/2012/82), Vācija, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
ECB Regula (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2012/24), OV L 305, 1.11.2012, 6. lpp..
29/10/2012
Atzinums par peļņas sadali Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique un Beļģijas valsts starpā (CON/2012/81), Beļģija, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Atzinums par grozījumiem likumā „Par Latvijas Banku” (CON/2012/80), Latvija, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
26/10/2012
uz sākumu: Latvijas Republikas, Ungārijas Republikas un Maltas Republikas deklarācija par vienotās valūtas nosaukuma rakstību Līgumos OV C 326, 26.10.2012, 359. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Spānijas Karalistes, Itālijas Republikas, Kipras Republikas, Lietuvas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas deklarācija par Eiropas Savienības simboliem OV C 326, 26.10.2012, 357. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: Deklarācija attiecībā uz Protokolu par Dānijas nostāju OV C 326, 26.10.2012, 355. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 18. protokols par Franciju OV C 326, 26.10.2012, 289. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 17. protokols par Dāniju OV C 326, 26.10.2012, 288. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 16. protokols par dažiem noteikumiem attiecībā uz Dāniju OV C 326, 26.10.2012, 287. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 15. protokols par dažiem noteikumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti  OV C 326, 26.10.2012, 284. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 13. protokols par konverģences kritērijiem  OV C 326, 26.10.2012, 281. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 12. protokols par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru  OV C 326, 26.10.2012, 279. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 7. protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā  OV C 326, 26.10.2012, 266. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 6. protokols par Savienības iestāžu, dažu struktūru, organizāciju un struktūrvienību atrašanās vietu OV C 326, 26.10.2012, 265. lpp..
26/10/2012
uz sākumu: 4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtiem OV C 326, 26.10.2012, 230. lpp..
24/10/2012
Atzinums par fiskālajiem noteikumiem un budžeta iestāžu banku kontu un maksājumu apkalpošanu (CON/2012/79), Bulgārija, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Atzinums par informācijas brīvību (CON/2012/76), Īrija, 19.10.2012.
17/10/2012
ECB Pamatnostādne (2012. gada 10. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2012/23), OV L 284, 17.10.2012, 14. lpp..
13/10/2012
Atzinums par priekšlikumu regulai par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CON/2012/62), OV C 310, 13.10.2012, 12. lpp..
09/10/2012
Atzinums par Eiropas finanšu palīdzību (CON/2012/75), Spānija, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Atzinums par kredītu reģistra pasākumiem Īrijā (CON/2012/74), Īrija, 5.10.2012.
02/10/2012
Atzinums par euro ieviešanai nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem un grozījumiem tiesību aktos (CON/2012/73), Latvija, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
22/09/2012
ECB Ieteikums (2012. gada 14. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējo revidentu  (ECB/2012/20), OV C 286, 22.9.2012, 1. lpp..
21/09/2012
Atzinums par maksājumu pakalpojumu konsolidēto tiesisko regulējumu (CON/2012/72), Polija, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
ECB Lēmums (2012. gada 7. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2012/19), OV L 253, 20.9.2012, 19. lpp..
19/09/2012
Atzinums par banku stabilitātes stiprināšanu (CON/2012/71), Slovēnija, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Atzinums par tiesību aktiem saistībā ar fizisko personu maksātnespēju (CON/2012/70), Īrija, 14.9.2012.
14/09/2012
Pamatnostādne ECB/2007/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 14.9.2012.
11/09/2012
ECB Pamatnostādne (2012. gada 20. jūlijs) par datu apmaiņu skaidrās naudas pakalpojumiem  (ECB/2012/16), OV L 245, 11.9.2012, 3. lpp..
07/09/2012
Atzinums par Banque centrale du Luxembourg kapitāla palielināšanu (CON/2012/69), Luksemburga, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2012/68), Īrija, 4.9.2012.
01/09/2012
Lēmums ECB/2007/5. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  1.9.2012.
24/08/2012
Atzinums par pārskatu sniegšanas prasībām pārrobežu pakalpojumu darījumiem (CON/2012/67), Austrija, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Atzinums par ārējās tirdzniecības pārskatu sniegšanas prasībām (CON/2012/66), Vācija, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2012. gada 2. augusts) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2012/18), OV L 218, 15.8.2012, 20. lpp..
15/08/2012
uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 2. augusts), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2012/17), OV L 218, 15.8.2012, 19. lpp..
13/08/2012
Atzinums par Austrijas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2012/65), Austrija, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
ECB Pamatnostādne (2012. gada 18. jūlijs) par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2012/13), OV L 215, 11.8.2012, 19. lpp..Papildus informācija
04/08/2012
uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 17. jūlijs) par akreditācijas piešķiršanas, atjaunošanas vai pagarināšanas pilnvaru tālāku deleģēšanu (ECB/2012/15), OV L 209, 4.8.2012, 17. lpp..
03/08/2012
Atzinums par Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizāciju (CON/2012/64), Itālija, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Atzinums par stabilizējošu budžeta politiku un valsts pretkrīzes rezervju konta atvēršanu Lietuvos Bankas (CON/2012/63), Lietuva, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Atzinums par apdrošināšanas un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas uzraudzības reformu (CON/2012/61), Itālija, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Atzinums par valsts galvojumiem (CON/2012/60), Spānija, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
ECB Lēmums (2012. gada 18. jūlijs), ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā  (ECB/2012/14), OV L 199, 26.7.2012, 26. lpp..Papildus informācija
24/07/2012
Atzinums par finanšu darījumu nodokli (CON/2012/59), Ungārija, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Atzinums par banku stabilizācijas fondu (CON/2012/58), Polija, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2012/56), OV C 218, 24.7.2012, 3. lpp..Papildus informācija
20/07/2012
Atzinums par Slovēnijas Valsts pārvaldītājsabiedrību (CON/2012/57), Slovēnija, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Atzinums par finanšu uzraudzības stiprināšanu un finanšu stabilitātes komitejas izveidi (CON/2012/55), Vācija, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Atzinums par likumīga maksāšanas līdzekļa statusa atcelšanu noteiktām vecām banknotēm  (CON/2012/54), Zviedrija, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Atzinums par banku nodevu un iemaksām noguldījumu garantiju shēmā  (CON/2012/53), Slovākija, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Atzinums par jauniem pasākumiem, ar ko stiprina uzraudzību un finanšu regulējuma piemērošanu (CON/2012/52), Īrija, 16.7.2012.
14/07/2012
ECB Lēmums (2012. gada 3. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2012/12), OV L 186, 14.7.2012, . lpp..
11/07/2012
Atzinums par 2002.-2007.gada Central Bank of Cyprus likumiem (CON/2012/51), Kipra, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
ECB Lēmums (2012. gada 19. jūnijs), kas groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2012/10), OV L 178, 10.7.2012, 14. lpp..
05/07/2012
ECB Lēmums (2012. gada 28. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2012/11), OV L 175, 5.7.2012, 17. lpp..
02/07/2012
Atzinums par Cyprus Popular Bank rekapitalizāciju (CON/2012/50), Kipra, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungārija, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Atzinums par banku rekapitalizāciju  (CON/2012/48), Slovēnija, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Atzinums par maksājumu kavējumu novēršanu (CON/2012/47), Slovēnija, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
ECB Atzinums (2012. gada 25. aprīlis) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem  (CON/2012/32), OV C 175, 19.6.2012, 11. lpp..
13/06/2012
Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām un priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saistībā ar pārāk lielu paļaušanos uz kredītreitingiem  (CON/2012/24), OV C 167, 13.6.2012, 2. lpp..Papildus informācija
07/06/2012
ECB Ieteikums (2012. gada 1. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu (ECB/2012/9), OV C 161, 7.6.2012, 1. lpp..
07/06/2012
Atzinums par i) priekšlikumu direktīvai par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK, ii) priekšlikumu regulai par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu (ETIR) par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem, iii) priekšlikumu direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā un iv) priekšlikumu regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)  (CON/2012/21), OV C 161, 7.6.2012, 3. lpp..Papildus informācija
05/06/2012
Atzinums par nekustamā īpašuma aktīvu reorganizāciju un pārdošanu finanšu nozarē (CON/2012/46), Spānija, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Atzinums par Ungārijas kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā palielināšanu (CON/2012/45), Ungārija, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Atzinums par Likumu par Česká národní banka (CON/2012/44), Čehijas Republika, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Atzinums par Likumu par Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Ungārija, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Atzinums par centrālo darījuma partneru tiesiskā regulējuma ieviešanu (CON/2012/41), Polija, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Atzinums par parādu regulējumu parādu pārāk noslogotām personām (CON/2012/40), Grieķija, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizācijas un atveseļošanas regulējumu Grieķijā (CON/2012/39), Grieķija, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Atzinums par neliela apjoma maksājumu pakalpojumu un sistēmu pārraudzību (CON/2012/38), Itālija, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem  (CON/2012/37), Dānija, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Atzinums par eurozonas ekonomikas pārvaldības stiprināšanu (CON/2012/18), OV C 141, 17.5.2012, 7. lpp..Papildus informācija
16/05/2012
Lēmums ECB/2011/8. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 16.5.2012.
16/05/2012
Lēmums ECB/2010/22. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 16.5.2012.
15/05/2012
ECB Lēmums (2012. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/8 par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai  (ECB/2012/8), OV L 126, 15.5.2012, 14. lpp..
15/05/2012
ECB Lēmums (2012. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/22 par euro banknošu ražotāju kvalitātes akreditācijas procedūru  (ECB/2012/7), OV L 126, 15.5.2012, 13. lpp..
12/05/2012
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un apmācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls 2020”)  (CON/2012/17), OV C 137, 12.5.2012, 7. lpp..Papildus informācija
10/05/2012
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2012/36), Lietuva, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Atzinums par uzraudzības darbību izmaksām (CON/2012/35), Beļģija, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Atzinums par aizsardzību pret viltošanu un apgrozībā esošās skaidrās naudas kvalitāti (CON/2012/34), Vācija, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2012/33), Spānija, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 29. marts) par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi un Lēmuma ECB/2009/6 atcelšanu  (ECB/2012/6), OV L 117, 1.5.2012, 13. lpp..
24/04/2012
Akts par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā OV L 112, 24.4.2012, 21. lpp..
16/04/2012
Atzinums par Bank of Greece statūtiem (CON/2012/31), Grieķija, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Atzinums par Noguldījumu garantiju fondu un banku atveseļošanas regulējumu (CON/2012/30), Dānija, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Atzinums par valsts fondu valsts pensiju sistēmas stabilitātes garantēšanai (CON/2012/29), Bulgārija, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Atzinums par priekšlikumu direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību un par priekšlikumu regulai par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām  (CON/2012/5), OV C 105, 11.4.2012, 1. lpp..Papildus informācija
05/04/2012
Atzinums par Beļģijas nodrošinātajām obligācijām un kredītprasību mobilizācijas pasākumiem (CON/2012/28), Beļģija, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Atzinums par hipotekārajiem kredītiem un mājokļu kredīta līgumiem ārvalstu valūtā (CON/2012/27), Ungārija, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Atzinums par Grieķijas kredītiestāžu rekapitalizāciju un atveseļošanu (CON/2012/25), Grieķija, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Atzinums par grozījumiem Likumā par Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungārija, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmu (CON/2012/22), Slovēnija, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
ECB Ieteikums (2012. gada 23. marts) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem  (ECB/2012/5), OV C 93, 30.3.2012, 1. lpp..
30/03/2012
Atzinums par rekapitalizācijas īstenošanas pasākumiem (CON/2012/23), Portugāle, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK  (CON/2012/10), OV C 93, 30.3.2012, 2. lpp..Papildus informācija
29/03/2012
ECB Lēmums ( 2012. gada 21. marts ), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2012/4), OV L 91, 29.3.2012, 27. lpp..
16/03/2012
uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 5. marts) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā  (ECB/2012/3), OV L 77, 16.3.2012, 19. lpp..
16/03/2012
Atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda programmās, reaģējot uz finanšu krīzi (CON/2012/20), Itālija, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Atzinums par Latvijas Bankas padomes locekļu ievēlēšanu (CON/2012/19), Latvija, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
03/03/2012
ECB Ieteikums (2011. gada 9. decembris) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2011/24), OV C 64, 3.3.2012, 1. lpp..Papildus informācija
03/03/2012
ECB pamatnostādne (2011. gada 9. decembris) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) (ECB/2011/23), OV L 65, 3.3.2012, 1. lpp..Papildus informācija
01/03/2012
ECB Lēmums (2012. gada 27. februāris), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2010/3 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas valdības emitētu vai garantētu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2012/2), OV L 59, 1.3.2012, 36. lpp..Papildus informācija
29/02/2012
Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2012/16), Latvija, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
29/02/2012
Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu un euro monētu autentiskuma noteikšanu (CON/2012/15), Grieķija, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizācijas un atveseļošanas pasākumiem Grieķijā (CON/2012/14), Grieķija, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Atzinums par valsts garantijām (CON/2012/13), Spānija, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
ECB Ieteikums (2012. gada 10. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējo revidentu (ECB/2012/1), OV C 48, 18.2.2012, 1. lpp..
17/02/2012
Atzinums par Grieķijas valsts emitētu vai garantētu vērtspapīru noteikumiem (CON/2012/12), Grieķija, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Atzinums par Spānijas finanšu sektora reorganizāciju (CON/2012/11), Spānija, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Atzinums par likviditātes pārvaldību valsts kases kontos Banca d'Italia un darījumu partneru atlasi saistītajām operācijām  (CON/2012/9), Itālija, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Atzinums par obligāto rezervju režīmu (CON/2012/7), Rumānija, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Atzinums par dematerializētu vērtspapīru darījumu uzraudzības sistēmu (CON/2012/8), Grieķija, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Atzinums par sabiedriskā sektora pensiju reformu (CON/2012/6), Īrija, 26.1.2012.
24/01/2012
Atzinums par garantiju shēmu Itālijas banku saistībām un liru banknošu maiņu (CON/2012/4), Itālija, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Atzinums par finanšu tirgus stabilizācijas pasākumiem (CON/2012/2), Vācija, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
ECB Pamatnostādne (2011. gada 21. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2011/27), OV L 19, 24.1.2012, 37. lpp..
24/01/2012
Atzinums par dematerializētiem vērtspapīriem (CON/2012/3), Luksemburga, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Atzinums par ierēdņu algām (CON/2012/1), Kipra, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language