2012

29/12/2012
Nebegalioja: 2012 m. gruodžio 19 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2012/32), OL L 359, 2012 12 29, p. 74.
22/12/2012
2012 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2012/30), OL L 356, 2012 12 22, p. 93.
22/12/2012
2012 m. gruodžio 10 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2012/29), OL L 356, 2012 12 22, p. 94.
21/12/2012
Nuomonė dėl naujų kreditų registro priemonių Airijoje (CON/2012/111), Airija, 2012 12 21.
21/12/2012
Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/110), Lietuva, 2012 12 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
17/12/2012
Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena kapitalo apsaugos priemonių sukūrimo  (CON/2012/109), Italija, 2012 12 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Nuomonė dėl turto valdymo bendrovių (CON/2012/108), Ispanija, 2012 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Nuomonė dėl Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje įgyvendinimo  (CON/2012/105), Lietuva, 2012 12 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
18/12/2012
2012 m. lapkričio 26 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2012/25), OL L 348, 2012 12 18, p. 30.
13/12/2012
Nuomonė dėl dažnų trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorių (CON/2012/107), Vokietija, 2012 12 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Nuomonė dėl bankų ir finansinio stabilumo (CON/2012/106), Prancūzija, 2012 12 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Nuomonė dėl finansų srities teisės aktų (CON/2012/104), Danija, 2012 12 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Nuomonė dėl tam tikrų paskolų suteikimo sąlygų (CON/2012/102), Rumunija, 2012 12 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2012/101), Slovėnija, 2012 12 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
2012 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2013 metais patvirtinimo (ECB/2012/26), OL L 334, 2012 12 6, p. 50.
04/12/2012
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (CON/2012/84), OL C 374, 2012 12 4, p. 2.Papildoma informacija
30/11/2012
Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikriems Dexia SA dukterinių įmonių įsipareigojimams (CON/2012/100), Belgija, 2012 11 30.
29/11/2012
Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams išplėtimo (CON/2012/98), Airija, 2012 11 29.
27/11/2012
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2012/97), Latvija, 2012 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Nuomonė dėl Finansinių sandorių mokesčio įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/94), Vengrija, 2012 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Nuomonė dėl finansinių paslaugų mokesčio ir dėl banko balanso vertės mokesčio  (CON/2012/93), Slovėnija, 2012 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Nuomonė dėl padengtų obligacijų (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Vokietija, 2012 11 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Nuomonė dėl bankams skirto stabilizavimo fondo  (CON/2012/91), Lenkija, 2012 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2012/90), Graikija, 2012 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų bei Banco de España statuto dalinių pakeitimų (CON/2012/89), Ispanija, 2012 11 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo (CON/2012/88), Vokietija, 2012 11 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Nuomonė dėl atviros rinkos operacijų ir nuolatinių galimybių (CON/2012/78), Rumunija, 2012 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Nuomonė dėl bendros valiutos rašybos (CON/2012/87), Latvija, 2012 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų atlyginimo ir biudžeto (CON/2012/86), Portugalija, 2012 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Gairės ECB/2012/18. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2012 11 9.
07/11/2012
2012 m. rugsėjo 26 d. ECB rekomendacija dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos  (ECB/2012/22), OL C 339, 2012 11 7, p. 1.
07/11/2012
2012 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos (ECB/2012/21), OL L 307, 2012 11 7, p. 89.
06/11/2012
Nuomonė dėl vyriausybės garantijų kredito įstaigoms (CON/2012/85), Kipras, 2012 11 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2012/83), Slovakija, 2012 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Nuomonė dėl grynųjų pinigų tikrinimo (CON/2012/82), Vokietija, 2012 10 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
2012 m. spalio 17 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2012/24), OL L 305, 2012 11 1, p. 6.
29/10/2012
Nuomonė dėl pelno paskirstymo tarp Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ir Belgijos valstybės (CON/2012/81), Belgija, 2012 10 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2012/80), Latvija, 2012 10 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Nebegalioja: Latvijos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Maltos Respublikos deklaracija dėl bendros valiutos pavadinimo rašybos Sutartyse OL C 326, 2012 10 26, p. 359.
26/10/2012
Nebegalioja: Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Lietuvos Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos simbolių OL C 326, 2012 10 26, p. 357.
26/10/2012
Nebegalioja: Deklaracija dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos OL C 326, 2012 10 26, p. 355.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 18) dėl Prancūzijos OL C 326, 2012 10 26, p. 289.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 17) dėl Danijos OL C 326, 2012 10 26, p. 288.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 16) dėl tam tikrų su Danija susijusių nuostatų OL C 326, 2012 10 26, p. 287.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 15) dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų  OL C 326, 2012 10 26, p. 284.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų  OL C 326, 2012 10 26, p. 281.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros  OL C 326, 2012 10 26, p. 279.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų  OL C 326, 2012 10 26, p. 266.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 6) dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos  OL C 326, 2012 10 26, p. 265.
26/10/2012
Nebegalioja: Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto OL C 326, 2012 10 26, p. 230.
24/10/2012
Nuomonė dėl fiskalinių taisyklių ir dėl biudžetinių organizacijų bankų sąskaitų tvarkymo ir mokėjimų vykdymo (CON/2012/79), Bulgarija, 2012 10 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Nuomonė dėl informacijos laisvės  (CON/2012/76), Airija, 2012 10 19.
17/10/2012
2012 m. spalio 10 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2012/23), OL L 284, 2012 10 17, p. 14.
13/10/2012
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CON/2012/62), OL C 310, 2012 10 13, p. 12.
09/10/2012
Nuomonė dėl Europos finansinės pagalbos (CON/2012/75), Ispanija, 2012 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Nuomonė dėl naujų kredito registro priemonių Airijoje (CON/2012/74), Airija, 2012 10 5.
02/10/2012
Nuomonė dėl euro įvedimui reikalingų pasirengimų ir teisės aktų pakeitimų (CON/2012/73), Latvija, 2012 10 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
2012 m. rugsėjo 14 d. ECB rekomendacija, Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus  (ECB/2012/20), OL C 286, 2012 9 22, p. 1.
21/09/2012
Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų konsoliduotos teisinės sistemos  (CON/2012/72), Lenkija, 2012 9 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
2012 m. rugsėjo 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2012/19), OL L 253, 2012 9 20, p. 19.
19/09/2012
Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo (CON/2012/71), Slovėnija, 2012 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Nuomonė dėl su fizinių asmenų bankrotu susijusių priemonių (CON/2012/70), Airija, 2012 9 14.
14/09/2012
Gairės ECB/2007/9. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2012 9 14.
11/09/2012
Nebegalioja: 2012 m. liepos 20 d. ECB gairės dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas  (ECB/2012/16), OL L 245, 2012 9 11, p. 3.
07/09/2012
Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg kapitalo padidinimo (CON/2012/69), Liuksemburgas, 2012 9 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2012/68), Airija, 2012 9 4.
01/09/2012
Sprendimas ECB/2007/5. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2012 9 1.
24/08/2012
Nuomonė dėl atskaitomybės reikalavimų tarptautiniams paslaugų sandoriams  (CON/2012/67), Austrija, 2012 8 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Nuomonė dėl užsienio prekybos atskaitomybės reikalavimų  (CON/2012/66), Vokietija, 2012 8 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Nebegalioja: 2012 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2012/18), OL L 218, 2012 8 15, p. 20.
15/08/2012
Nebegalioja: 2012 m. rugpjūčio 2 d. ECB sprendimas, kurio panaikinamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2012/17), OL L 218, 2012 8 15, p. 19.
13/08/2012
Nuomonė dėl Austrijos kvotos padidinimo Tarptautiniame valiutos fonde  (CON/2012/65), Austrija, 2012 8 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
2012 m. liepos 18 d. ECB gairės dėl TARGET2-Securities (nauja redakcija) (ECB/2012/13), OL L 215, 2012 8 11, p. 19.Papildoma informacija
04/08/2012
Nebegalioja: 2012 m. liepos 17 d. ECB sprendimas dėl įgaliojimų suteikti, atnaujinti ar pratęsti akreditacijas perdavimo (ECB/2012/15), OL L 209, 2012 8 4, p. 17.
03/08/2012
Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizavimo  (CON/2012/64), Italija, 2012 8 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Nuomonė dėl stabilizuojančios biudžeto politikos ir valstybės iždo atsargų sunkmečiui sąskaitos Lietuvos banke atidarymo (CON/2012/63), Lietuva, 2012 8 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
30/07/2012
Nuomonė dėl draudimo ir pensijų draudimo priežiūros reformos  (CON/2012/61), Italija, 2012 7 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/60), Ispanija, 2012 7 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
2012 m. liepos 18 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste  (ECB/2012/14), OL L 199, 2012 7 26, p. 26.Papildoma informacija
24/07/2012
Nuomonė dėl finansinių sandorių mokesčio (CON/2012/59), Vengrija, 2012 7 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Nuomonė dėl bankų stabilizavimo fondo (CON/2012/58), Lenkija, 2012 7 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2012/56), OL C 218, 2012 7 24, p. 3.Papildoma informacija
20/07/2012
Nuomonė dėl Slovėnijos valstybės kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės (CON/2012/57), Slovėnija, 2012 7 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Nuomonė dėl finansų priežiūros stiprinimo ir finansų stabilumo komiteto įsteigimo (CON/2012/55), Vokietija, 2012 7 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Nuomonė dėl tam tikrų senų banknotų, kurie nebebus teisėta mokėjimo priemonė (CON/2012/54), Švedija, 2012 7 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Nuomonė dėl bankų mokesčių ir įmokų į indėlių garantijų sistemą  (CON/2012/53), Slovakija, 2012 7 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių priežiūrą ir finansinio reglamentavimo vykdymą (CON/2012/52), Airija, 2012 7 16.
14/07/2012
2012 m. liepos 3 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2012/12), OL L 186, 2012 7 14, p. .
11/07/2012
Nuomonė dėl nuo 2002 m. iki 2007 m. Central Bank of Cyprus įstatymų  (CON/2012/51), Kipras, 2012 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
2012 m. birželio 19 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/5, nustatantis pirkimų taisykles  (ECB/2012/10), OL L 178, 2012 7 10, p. 14.
05/07/2012
2012 m. birželio 28 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2012/11), OL L 175, 2012 7 5, p. 17.
02/07/2012
Nuomonė dėl Cyprus Popular Bank rekapitalizavimo (CON/2012/50), Kipras, 2012 7 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Vengrija, 2012 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Nuomonė dėl bankų rekapitalizavimo  (CON/2012/48), Slovėnija, 2012 6 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Nuomonė dėl vėluojančių mokėjimų prevencijos  (CON/2012/47), Slovėnija, 2012 6 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
2012 m. balandžio 25 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų  (CON/2012/32), OL C 175, 2012 6 19, p. 11.
13/06/2012
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, ir pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų  (CON/2012/24), OL C 167, 2012 6 13, p. 2.Papildoma informacija
07/06/2012
2012 m. birželio 1 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus  (ECB/2012/9), OL C 161, 2012 6 7, p. 1.
07/06/2012
Nuomonė dėl i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)  (CON/2012/21), OL C 161, 2012 6 7, p. 3.Papildoma informacija
05/06/2012
Nuomonė dėl nekilnojamojo turto reorganizavimo ir pardavimo finansų sektoriuje (CON/2012/46), Ispanija, 2012 6 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Nuomonė dėl Vengrijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo (CON/2012/45), Vengrija, 2012 6 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Nuomonė dėl Česká národní banka įstatymo (CON/2012/44), Čekija, 2012 5 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo (CON/2012/43), Vengrija, 2012 5 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Nuomonė dėl pagrindinių sandorių šalių veiklos teisinio pagrindo nustatymo (CON/2012/41), Lenkija, 2012 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2012/40), Graikija, 2012 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/39), Graikija, 2012 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Nuomonė dėl mažmeninių mokėjimo paslaugų ir sistemų priežiūros (CON/2012/38), Italija, 2012 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/37), Danija, 2012 5 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Nuomonė dėl euro zonos ekonomikos valdysenos stiprinimo (CON/2012/18), OL C 141, 2012 5 17, p. 7.Papildoma informacija
16/05/2012
Sprendimas ECB/2011/8. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2012 5 16.
16/05/2012
Sprendimas ECB/2010/22. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2012 5 16.
15/05/2012
2012 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/8 dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų  (ECB/2012/8), OL L 126, 2012 5 15, p. 14.
15/05/2012
2012 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/22 dėl eurų banknotų gamintojams taikomos kokybės akreditacijos procedūros  (ECB/2012/7), OL L 126, 2012 5 15, p. 13.
12/05/2012
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), OL C 137, 2012 5 12, p. 7.Papildoma informacija
10/05/2012
Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/36), Lietuva, 2012 5 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
10/05/2012
Nuomonė dėl su priežiūra susijusių veiklos išlaidų (CON/2012/35), Belgija, 2012 5 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Nuomonė dėl apsaugos nuo pinigų padirbinėjimo ir apyvartoje esančių pinigų kokybės (CON/2012/34), Vokietija, 2012 5 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/33), Ispanija, 2012 5 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Nebegalioja: 2012 m. kovo 29 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo  (ECB/2012/6), OL L 117, 2012 5 1, p. 13.
24/04/2012
Aktas dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomųjų pataisų OL L 112, 2012 4 24, p. 21.
16/04/2012
Nuomonė dėl Bank of Greece statuto (CON/2012/31), Graikija, 2012 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo ir bankų problemų sprendimo tvarkos (CON/2012/30), Danija, 2012 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Nuomonė dėl valstybės fondo valstybės pensijų sistemos stabilumui užtikrinti (CON/2012/29), Bulgarija, 2012 4 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2012/5), OL C 105, 2012 4 11, p. 1.Papildoma informacija
05/04/2012
Nuomonė dėl Belgijos padengtų obligacijų ir dėl priemonių, skirtų palengvinti kredito reikalavimų mobilizavimą (CON/2012/28), Belgija, 2012 4 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2012/27), Vengrija, 2012 4 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/25), Graikija, 2012 4 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/26), Vengrija, 2012 4 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2012/22), Slovėnija, 2012 3 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
2012 m. kovo 23 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių  (ECB/2012/5), OL C 93, 2012 3 30, p. 1.
30/03/2012
Nuomonė dėl su rekapitalizavimu susijusių įgyvendinimo priemonių (CON/2012/23), Portugalija, 2012 3 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (CON/2012/10), OL C 93, 2012 3 30, p. 2.Papildoma informacija
29/03/2012
2012 m. kovo 21 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2012/4), OL L 91, 2012 3 29, p. 27.
16/03/2012
Nebegalioja: 2012 m. kovo 5 d. ECB sprendimas dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste  (ECB/2012/3), OL L 77, 2012 3 16, p. 19.
16/03/2012
Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2012/20), Italija, 2012 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Nuomonė dėl Latvijas Banka valdančiosios tarybos narių skyrimo (CON/2012/19), Latvija, 2012 3 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
2011 m. gruodžio 9 d. ECB rekomendacija dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/24), OL C 64, 2012 3 3, p. 1.Papildoma informacija
03/03/2012
2011 m. gruodžio 9 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (nauja redakcija) (ECB/2011/23), OL L 65, 2012 3 3, p. 1.Papildoma informacija
01/03/2012
2012 m. vasario 27 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2012/2), OL L 59, 2012 3 1, p. 36.Papildoma informacija
29/02/2012
Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/16), Latvija, 2012 2 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl eurų monetų autentiškumo nustatymo (CON/2012/15), Graikija, 2012 2 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių (CON/2012/14), Graikija, 2012 2 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/13), Ispanija, 2012 2 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
2012 m. vasario 10 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus (ECB/2012/1), OL C 48, 2012 2 18, p. 1.
17/02/2012
Nuomonė dėl Graikijos valstybės išleistiems arba garantuotiems vertybiniams popieriams taikomų taisyklių  (CON/2012/12), Graikija, 2012 2 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Nuomonė dėl Ispanijos finansų sektoriaus reorganizavimo (CON/2012/11), Ispanija, 2012 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Nuomonė dėl Banca d’Italia laikomose sąskaitose esančių iždo lėšų tvarkymo ir kitų sandorio šalių parinkimo atitinkamoms operacijoms (CON/2012/9), Italija, 2012 2 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų režimo (CON/2012/7), Rumunija, 2012 2 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių sandorių stebėsenos sistemos (CON/2012/8), Graikija, 2012 2 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Nuomonė dėl viešojo sektoriaus pensijų reformų (CON/2012/6), Airija, 2012 1 26.
24/01/2012
Nuomonė dėl Italijos bankų įsipareigojimų garantijų sistemos ir liros banknotų keitimosi (CON/2012/4), Italija, 2012 1 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2012/2), Vokietija, 2012 1 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
2011 m. gruodžio 21 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2011/27), OL L 19, 2012 1 24, p. 37.
24/01/2012
Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių  (CON/2012/3), Liuksemburgas, 2012 1 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Nuomonė dėl viešojo sektoriaus tarnautojų atlyginimų (CON/2012/1), Kipras, 2012 1 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language