2012

29/12/2012
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2012/32), EUVL L 359, 29.12.2012, s. 74.
22/12/2012
EKP:n päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2012/30), EUVL L 356, 22.12.2012, s. 93.
22/12/2012
EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2012/29), EUVL L 356, 22.12.2012, s. 94.
21/12/2012
Lausunto uusista luottorekisterijärjestelyistä Irlannissa (CON/2012/111), Irlanti, 21.12.2012.
21/12/2012
Lausunto luottolaitosten varantovelvoitteista (CON/2012/110), Liettua, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Lausunto pääomapuskureiden luomisesta Banca Monte dei Paschi di Sienalle  (CON/2012/109), Italia, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Lausunto omaisuudenhoitoyhtiöistä (CON/2012/108), Espanja, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Lausunto talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta (CON/2012/105), Liettua, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 muuttamisesta  (EKP/2012/25), EUVL L 348, 18.12.2012, s. 30.
13/12/2012
Lausunto huippunopeasta tietokoneistetusta kaupankäynnistä (CON/2012/107), Saksa, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Lausunto pankkitoiminnasta ja finanssimarkkinoiden vakaudesta (CON/2012/106), Ranska, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Lausunto finanssialan lainsäädännöstä (CON/2012/104), Tanska, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Lausunto tietyistä lainojen myöntämisen ehdoista (CON/2012/102), Romania, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Lausunto pankkitoiminnasta annetusta laista (CON/2012/101), Slovenia, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
EKP:n päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012, vuonna 2013 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2012/26), EUVL L 334, 6.12.2012, s. 50.
04/12/2012
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (CON/2012/84), EUVL C 374, 4.12.2012, s. 2.Lisätietoja
30/11/2012
Lausunto Dexia SA:n tytäryhtiöiden tiettyjen sitoumusten kattamiseksi annetusta valtiontakauksesta (CON/2012/100), Belgia, 30.11.2012.
29/11/2012
Lausunto tiettyjä luottolaitosten vastuita kattavan Irlannin valtiontakauksen laajentamisesta (CON/2012/98), Irlanti, 29.11.2012.
27/11/2012
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/2012/97), Latvia, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Lausunto muutoksista finanssitransaktioveroa koskevaan lakiin (CON/2012/94), Unkari, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Lausunto finanssipalveluverosta ja pankin taseen loppusumman perusteella kannettavasta verosta  (CON/2012/93), Slovenia, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Lausunto katetuista joukkolainoista (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Saksa, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Lausunto pankkien vakauttamisrahastosta  (CON/2012/91), Puola, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamista koskevan järjestelmän muutoksista  (CON/2012/90), Kreikka, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Lausunto euroseteleistä ja -kolikoista sekä muutoksista Banco de Españan perussääntöön  (CON/2012/89), Espanja, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Lausunto finanssimarkkinoiden vakauttamisesta (CON/2012/88), Saksa, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Lausunto avomarkkinaoperaatioista ja maksuvalmiusjärjestelmistä (CON/2012/78), Romania, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Lausunto yhteisen rahan nimen kirjoitusasusta (CON/2012/87), Latvia, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Lausunto Banco de Portugalin henkilöstön palkkioista ja budjetista (CON/2012/86), Portugali, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Suuntaviivat EKP/2012/18. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 9.11.2012.
07/11/2012
EKP:n suositus, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä  (EKP/2012/22), EUVL C 339, 7.11.2012, s. 1.
07/11/2012
EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä  (EKP/2012/21), EUVL L 307, 7.11.2012, s. 89.
06/11/2012
Lausunto valtion takauksista luottolaitoksille (CON/2012/85), Kypros, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2012/83), Slovakia, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Lausunto käteisrahan tarkastamisesta (CON/2012/82), Saksa, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
EKP:n asetus (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista  (EKP/2012/24), EUVL L 305, 1.11.2012, s. 6.
29/10/2012
Lausunto Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen ja Belgian valtion välisestä voitonjaosta (CON/2012/81), Belgia, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Lausunto muutoksista Latvijas Bankaa koskevaan lakiin (CON/2012/80), Latvia, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Ei enää voimassa: Latvian tasavallan, Unkarin tasavallan ja Maltan tasavallan julistus yhteisen rahan nimen kirjoitusasusta perussopimuksissa EUVL C 326, 26.10.2012, s. 359.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan julistus Euroopan unionin tunnuksista EUVL C 326, 26.10.2012, s. 357.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Julistus Tanskan asemaa koskevasta pöytäkirjasta EUVL C 326, 26.10.2012, s. 355.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 18) Ranskasta EUVL C 326, 26.10.2012, s. 289.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 17) Tanskasta EUVL C 326, 26.10.2012, s. 288.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 16) eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä EUVL C 326, 26.10.2012, s. 287.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 15) eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä EUVL C 326, 26.10.2012, s. 284.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 13) lähentymisperusteista EUVL C 326, 26.10.2012, s. 281.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 12) liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä EUVL C 326, 26.10.2012, s. 279.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 7) Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista EUVL C 326, 26.10.2012, s. 266.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 6) Euroopan unionin toimielinten ja tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen kotipaikan sijainnista EUVL C 326, 26.10.2012, s. 265.
26/10/2012
Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä EUVL C 326, 26.10.2012, s. 230.
24/10/2012
Lausunto finanssipoliittisista säännöistä sekä budjettijärjestöjen pankkitilien ja maksujen hoidosta (CON/2012/79), Bulgaria, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Lausunto tiedonsaantioikeudesta (CON/2012/76), Irlanti, 19.10.2012.
17/10/2012
EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä lokakuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta  (EKP/2012/23), EUVL L 284, 17.10.2012, s. 14.
13/10/2012
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista (CON/2012/62), EUVL C 310, 13.10.2012, s. 12.
09/10/2012
Lausunto eurooppalaisesta rahoitustuesta (CON/2012/75), Espanja, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Lausunto uusista luottotietorekisteriä koskevista toimenpiteistä Irlannissa (CON/2012/74), Irlanti, 5.10.2012.
02/10/2012
Lausunto euron käyttöönoton vaatimista valmisteluista ja lakimuutoksista (CON/2012/73), Latvia, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
EKP:n suositus, annettu 14 päivänä syyskuuta 2012, Euroopan unionin neuvostolle Banc Ceannais na hÉireannin/Central Bank of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2012/20), EUVL C 286, 22.9.2012, s. 1.
21/09/2012
Lausunto maksupalveluita koskevasta yhtenäistetystä lainsäädäntökehyksestä  (CON/2012/72), Puola, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
EKP:n päätös, annettu 7 päivänä syyskuuta 2012, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta (EKP/2012/19), EUVL L 253, 20.9.2012, s. 19.
19/09/2012
Lausunto pankkivakauden vahvistamisesta (CON/2012/71), Slovenia, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Lausunto henkilökohtaiseen maksukyvyttömyyteen liittyvistä toimista (CON/2012/70), Irlanti, 14.9.2012.
14/09/2012
Suuntaviivat EKP/2007/9. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti.  14.9.2012.
11/09/2012
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2012, yhteisestä käyttöliittymästä  (EKP/2012/16), EUVL L 245, 11.9.2012, s. 3.
07/09/2012
Lausunto Banque centrale du Luxembourgin oman pääoman korottamisesta (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Lausunto luotto-osuuskunnista (CON/2012/68), Irlanti, 4.9.2012.
01/09/2012
Päätös EKP/2007/5. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  1.9.2012.
24/08/2012
Lausunto rajat ylittävää palvelukauppaa koskevista tiedonantovaatimuksista (CON/2012/67), Itävalta, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Lausunto ulkomaankauppaa koskevista tiedonantovaatimuksista (CON/2012/66), Saksa, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 2 päivänä elokuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2012/18), EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.
15/08/2012
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 2 päivänä elokuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 kumoamisesta (EKP/2012/17), EUVL L 218, 15.8.2012, s. 19.
13/08/2012
Lausunto Itävallan rahoitusosuuden lisäämisestä Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2012/65), Itävalta, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2012/13), EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19.Lisätietoja
04/08/2012
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012, akkreditointien myöntämistä, uusimista ja voimassaolon pidentämistä koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2012/15), EUVL L 209, 4.8.2012, s. 17.
03/08/2012
Lausunto Banca Monte dei Paschi di Sienan pääomapohjan vahvistamisesta (CON/2012/64), Italia, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Lausunto vakauttavasta budjettipolitiikasta ja varantotilin käyttöönottamisesta kriisien torjumista varten Lietuvos bankasissa (CON/2012/63), Liettua, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Lausunto vakuutusten ja eläkkeiden tarjoamista koskevan valvonnan uudistamisesta (CON/2012/61), Italia, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Lausunto valtion takauksista (CON/2012/60), Espanja, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
EKP:n päätös, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä annetun päätöksen EKP/2012/3 kumoamisesta  (EKP/2012/14), EUVL L 199, 26.7.2012, s. 26.Lisätietoja
24/07/2012
Lausunto finanssitransaktioverosta (CON/2012/59), Unkari, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Lausunto pankkien vakausrahastosta (CON/2012/58), Puola, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2012/56), EUVL C 218, 24.7.2012, s. 3.Lisätietoja
20/07/2012
Lausunto Slovenian valtion holdingyhtiöstä (CON/2012/57), Slovenia, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Lausunto finanssivalvonnan vahvistamisesta ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontakomitean perustamisesta (CON/2012/55), Saksa, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Lausunto tietyistä vanhoista seteleistä, jotka lakkaavat olemasta laillisia  (CON/2012/54), Ruotsi, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Lausunto pankeilta perittävästä maksusta ja maksuista talletussuojajärjestelmään (CON/2012/53), Slovakia, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Lausunto uusista toimenpiteistä valvonnan ja täytäntöönpanon vahvistamiseksi finanssimarkkinoiden sääntelyssä (CON/2012/52), Irlanti, 16.7.2012.
14/07/2012
EKP:n päätös, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta  (EKP/2012/12), EUVL L 186, 14.7.2012, s. .
11/07/2012
Lausunto Central Bank of Cyprusta koskevista laista vuosilta 2002-2007 (CON/2012/51), Kypros, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
EKP:n päätös, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2012, hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/5 muuttamisesta  (EKP/2012/10), EUVL L 178, 10.7.2012, s. 14.
05/07/2012
EKP:n päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta (EKP/2012/11), EUVL L 175, 5.7.2012, s. 17.
02/07/2012
Lausunto Cyprus Popular Bankin pääomapohjan vahvistamisesta (CON/2012/50), Kypros, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Lausunto Magyar Nemzeti Bankista (CON/2012/49), Unkari, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Lausunto pankkien pääomapohjan vahvistamisesta  (CON/2012/48), Slovenia, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Lausunto maksuviipeiden estämisestä  (CON/2012/47), Slovenia, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
EKP:n lausunto, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (CON/2012/32), EUVL C 175, 19.6.2012, s. 11.
13/06/2012
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta ja ehdotuksesta direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta  (CON/2012/24), EUVL C 167, 13.6.2012, s. 2.Lisätietoja
07/06/2012
EKP:n suositus, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2012/9), EUVL C 161, 7.6.2012, s. 1.
07/06/2012
Lausunto i) ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, ii) ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta, iii) ehdotuksesta direktiiviksi markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista ja iv) ehdotuksesta asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)  (CON/2012/21), EUVL C 161, 7.6.2012, s. 3.Lisätietoja
05/06/2012
Lausunto rahoitussektorin kiinteistöomaisuuden myynnistä ja uudelleenjärjestelystä (CON/2012/46), Espanja, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Lausunto Unkarin IMF-jäsenosuuden korottamisesta (CON/2012/45), Unkari, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Lausunto Česká národní bankaa koskevasta laista  (CON/2012/44), Tšekki, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Lausunto Magyar Nemzeti Bankia koskevasta laista (CON/2012/43), Unkari, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Lausunto keskusvastapuolien toimintaa koskevan lainsäädäntökehyksen käyttöönotosta (CON/2012/41), Puola, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Lausunto ylivelkaantuneiden yksilöiden velkajärjestelyistä  (CON/2012/40), Kreikka, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamista ja selvitystä koskevasta lainsäädäntökehyksestä Kreikassa  (CON/2012/39), Kreikka, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Lausunto pieniä maksuja välittäviä maksupalveluita ja -järjestelmiä koskevasta valvonnasta (CON/2012/38), Italia, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2012/37), Tanska, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Lausunto euroalueen talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistamisesta (CON/2012/18), EUVL C 141, 17.5.2012, s. 7.Lisätietoja
16/05/2012
Päätös EKP/2011/8. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 16.5.2012.
16/05/2012
Päätös EKP/2010/22. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 16.5.2012.
15/05/2012
EKP:n päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012, eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä annetun päätöksen EKP/2011/8 muuttamisesta  (EKP/2012/8), EUVL L 126, 15.5.2012, s. 14.
15/05/2012
EKP:n päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012, eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä annetun päätöksen EKP/2010/22 muuttamisesta (EKP/2012/7), EUVL L 126, 15.5.2012, s. 13.
12/05/2012
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) (CON/2012/17), EUVL C 137, 12.5.2012, s. 7.Lisätietoja
10/05/2012
Lausunto käteismaksujen rajoituksista (CON/2012/36), Liettua, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Lausunto valvontaan liittyvistä toimintakustannuksista (CON/2012/35), Belgia, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Lausunto suojautumisesta rahanväärentämistä vastaan ja rahankierron laadusta  (CON/2012/34), Saksa, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2012/33), Espanja, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta ja päätöksen EKP/2009/6 kumoamisesta  (EKP/2012/6), EUVL L 117, 1.5.2012, s. 13.
24/04/2012
Asiakirja Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21.
16/04/2012
Lausunto Bank of Greecen perussäännöstä (CON/2012/31), Kreikka, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Lausunto talletustakuurahastosta ja pankkien selvittämisjärjestelmästä  (CON/2012/30), Tanska, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Lausunto valtion eläkejärjestelmän vakauden turvaavasta valtion rahastosta (CON/2012/29), Bulgaria, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja ehdotuksesta asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista (CON/2012/5), EUVL C 105, 11.4.2012, s. 1.Lisätietoja
05/04/2012
Lausunto Belgian katetuista joukkolainoista ja toimenpiteistä lainasaamisten vakuudeksioton edistämiseksi  (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Lausunto valuuttamääräisistä asuntolainoista ja asunto-omaisuutta koskevista lainasopimuksista (CON/2012/27), Unkari, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Lausunto luottolaitosten selvittämisestä ja pääomapohjan vahvistamisesta Kreikassa (CON/2012/25), Kreikka, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Lausunto Magyar Nemzeti Bankista annetun lain muuttamisesta (CON/2012/26), Unkari, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä (CON/2012/22), Slovenia, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
EKP:n suositus, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan unionin neuvostolle Banque de Francen ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2012/5), EUVL C 93, 30.3.2012, s. 1.
30/03/2012
Lausunto pääomapohjan vahvistamiseen liittyvistä täytäntöönpanotoimenpiteistä (CON/2012/23), Portugali, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta  (CON/2012/10), EUVL C 93, 30.3.2012, s. 2.Lisätietoja
29/03/2012
EKP:n päätös, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012 , eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta  (EKP/2012/4), EUVL L 91, 29.3.2012, s. 27.
16/03/2012
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä  (EKP/2012/3), EUVL L 77, 16.3.2012, s. 19.
16/03/2012
Lausunto Italian osallistumisesta finanssikriisistä johtuviin Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmiin, (CON/2012/20), Italia, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Lausunto Latvijas Bankan johtokunnan jäsenten nimittämisestä (CON/2012/19), Latvia, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
EKP:n suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2011/24), EUVL C 64, 3.3.2012, s. 1.Lisätietoja
03/03/2012
EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (uudelleenlaadittu) (EKP/2011/23), EUVL L 65, 3.3.2012, s. 1.Lisätietoja
01/03/2012
EKP:n päätös, annettu 27 päivänä helmikuuta 2012, Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2010/3 kumoamisesta (EKP/2012/2), EUVL L 59, 1.3.2012, s. 36.Lisätietoja
29/02/2012
Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista  (CON/2012/16), Latvia, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Lausunto euron suojaamisesta väärentämiseltä sekä eurometallirahojen aitouden tarkastamisesta (CON/2012/15), Kreikka, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Lausunto luottolaitoksia koskevista pääomittamis- ja kriisinratkaisutoimista Kreikassa (CON/2012/14), Kreikka, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Lausunto valtiontakauksista (CON/2012/13), Espanja, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
EKP:n suositus, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan unionin neuvostolle Bank of Greecen ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2012/1), EUVL C 48, 18.2.2012, s. 1.
17/02/2012
Lausunto Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien vakuuksien ehdoista  (CON/2012/12), Kreikka, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Lausunto rahoitusalan uudelleenjärjestelystä Espanjassa (CON/2012/11), Espanja, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Lausunto valtion tileillä Banca d'Italiassa olevan likviditeetin hallinnasta sekä vastapuolten valitsemisesta tähän liittyviin operaatioihin (CON/2012/9), Italia, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Lausunto vähimmäisvarantoja koskevasta järjestelmästä (CON/2012/7), Romania, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Lausunto arvo-osuustransaktioiden valvontajärjestelmästä  (CON/2012/8), Kreikka, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Lausunto julkisen sektorin eläkejärjestelmän muuttamisesta  (CON/2012/6), Irlanti, 26.1.2012.
24/01/2012
Lausunto italialaisten pankkien velkojen vakuusjärjestelmästä sekä liirasetelien vaihtamisesta (CON/2012/4), Italia, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Lausunto toimista rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi (CON/2012/2), Saksa, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2011/27), EUVL L 19, 24.1.2012, s. 37.
24/01/2012
Lausunto arvo-osuuksista (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Lausunto virkamiesten palkoista (CON/2012/1), Kypros, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language