Menu

2012

29/12/2012
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 19. detsember 2012, ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2012/32), ELT L 359, 29.12.2012, lk 74.
22/12/2012
EKP otsus, 10. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2012/30), ELT L 356, 22.12.2012, lk 93.
22/12/2012
EKP suunis, 10. detsember 2012, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2012/29), ELT L 356, 22.12.2012, lk 94.
21/12/2012
Arvamus uute krediidiregistri meetmete kohta Iirimaal (CON/2012/111), Iirimaa, 21.12.2012.
21/12/2012
Arvamus krediidiasutuste reservinõuete kohta (CON/2012/110), Leedu, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Arvamus Banca Monte dei Paschi di Siena kapitalipuhvri loomise kohta  (CON/2012/109), Itaalia, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Arvamus varahaldusettevõtjate kohta (CON/2012/108), Hispaania, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Arvamus majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu rakendamise kohta  (CON/2012/105), Leedu, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 26. november 2012 (EKP/2012/25), ELT L 348, 18.12.2012, lk 30.
13/12/2012
Arvamus välkkauplemise kohta (CON/2012/107), Saksamaa, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Arvamus panganduse ja finantsstabiilsuse kohta (CON/2012/106), Prantsusmaa, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Arvamus finantsõigusaktide kohta (CON/2012/104), Taani, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Arvamus laenuandmise teatavate tingimuste kohta (CON/2012/102), Rumeenia, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Arvamus pangaseaduse kohta (CON/2012/101), Sloveenia, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
EKP otsus, 29. november 2012, müntide emissiooni 2013. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2012/26), ELT L 334, 6.12.2012, lk 50.
04/12/2012
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (CON/2012/84), ELT C 374, 4.12.2012, lk 2.Täiendav teave
30/11/2012
Arvamus riigigarantii kohta, mis hõlmab Dexia SA tütarettevõtjate teatavaid kohustusi (CON/2012/100), Belgia, 30.11.2012.
29/11/2012
Arvamus Iiri riigi garantii laiendamise kohta krediidiasutuste kõlblikele kohustustele (CON/2012/98), Iirimaa, 29.11.2012.
27/11/2012
Arvamus euro kasutusele võtmise kohta (CON/2012/97), Läti, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Arvamus finantstehingute maksu seaduse muutmise kohta (CON/2012/94), Ungari, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Arvamus finantsteenuste maksu ja panga bilansi kogumahu maksu kohta (CON/2012/93), Sloveenia, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Arvamus tagatud võlakirjade (Pfandbriefe)kohta (CON/2012/92), Saksamaa, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Arvamus pankade stabiliseerimisfondide kohta (CON/2012/91), Poola, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise raamistiku muutmise kohta (CON/2012/90), Kreeka, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Arvamus euro pangatähtede ja müntide ja Banco de España seaduse muutmise kohta  (CON/2012/89), Hispaania, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Arvamus finantsturu stabiliseerimise kohta (CON/2012/88), Saksamaa, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Arvamus avaturuoperatsioonide ja püsivõimaluste kohta (CON/2012/78), Rumeenia, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Arvamus ühisraha kirjapildi kohta (CON/2012/87), Läti, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Arvamus Banco de Portugal’i töötasude ja eelarve kohta (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Suunis EKP/2012/18. MItteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 9.11.2012.
07/11/2012
EKP soovitus väärtpaberite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta, 26. september 2012  (EKP/2012/22), ELT C 339, 7.11.2012, lk 1.
07/11/2012
EKP suunis väärtpaberite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta, 26. september 2012  (EKP/2012/21), ELT L 307, 7.11.2012, lk 89.
06/11/2012
Arvamus krediidiasutustele antavate riigigarantiide kohta (CON/2012/85), Küpros, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2012/83), Slovakkia, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Arvamus sularaha kontrolli kohta (CON/2012/82), Saksamaa, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
EKP määrus (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta, 17. oktoober 2012 (EKP/2012/24), ELT L 305, 1.11.2012, lk 6.
29/10/2012
Arvamus kasumi jaotuse kohta Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ja Belgia riigi vahel (CON/2012/81), Belgia, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta  (CON/2012/80), Läti, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes ELT C 326, 26.10.2012, lk 359.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu sümbolite kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 357.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Deklaratsioon, mis käsitleb protokolli Taani kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 355.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 18) Prantsusmaa kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 289.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 17) Taani kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 288.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 16) teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 287.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 15) teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 284.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 281.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 12) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 279.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 266.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 6) Euroopa Liidu institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 265.
26/10/2012
Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 230.
24/10/2012
Arvamus eelarvereeglite, pangakontode teenuste ja eelarveasutuste maksete kohta (CON/2012/79), Bulgaaria, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Arvamus teabevabaduse kohta (CON/2012/76), Iirimaa, 19.10.2012.
17/10/2012
EKP suunis, 10. oktoober 2012, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2012/23), ELT L 284, 17.10.2012, lk 14.
13/10/2012
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumide kohta (CON/2012/62), ELT C 310, 13.10.2012, lk 12.
09/10/2012
Arvamus Euroopa finantsabi kohta (CON/2012/75), Hispaania, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Arvamus uute laenuregistri meetmete kohta Iirimaal (CON/2012/74), Iirimaa, 5.10.2012.
02/10/2012
Arvamus euro kasutuselevõtuks vajalike ettevalmistuste ja õigusaktide muudatuste kohta  (CON/2012/73), Läti, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
EKP soovitus, 14. september 2012, Euroopa Liidu Nõukogule Iirimaa keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2012/20), ELT C 286, 22.9.2012, lk 1.
21/09/2012
Arvamus makseteenuste konsolideeritud õigusraamistiku kohta (CON/2012/72), Poola, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta, 7. september 2012 (EKP/2012/19), ELT L 253, 20.9.2012, lk 19.
19/09/2012
Arvamus pankade stabiilsuse suurendamise kohta (CON/2012/71), Sloveenia, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Arvamus isiku maksejõuetusega seotud meetmete kohta (CON/2012/70), Iirimaa, 14.9.2012.
14/09/2012
Suunis EKP/2007/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 14.9.2012.
11/09/2012
Kehtivus lõppenud: EKP suunis sularahateenuste andmevahetuse kohta, 20. juuli 2012  (EKP/2012/16), ELT L 245, 11.9.2012, lk 3.
07/09/2012
Arvamus Luksemburgi keskpanga kapitali suurendamise kohta (CON/2012/69), Luksemburg, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Atvamus krediidiühistute kohta (CON/2012/68), Iirimaa, 4.9.2012.
01/09/2012
Otsus EKP/2007/5. Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst  1.9.2012.
24/08/2012
Arvamus piiriüleste teenuseülekannete aruandlusnõuete kohta (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Arvamus väliskaubanduse aruandlusnõuete kohta (CON/2012/66), Saksamaa, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Kehtivus lõppenud: EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 2. august 2012  (EKP/2012/18), ELT L 218, 15.8.2012, lk 20.
15/08/2012
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 2. august 2012 (EKP/2012/17), ELT L 218, 15.8.2012, lk 19.
13/08/2012
Arvamus Austria kvoodi suurendamise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis (CON/2012/65), Austria, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
EKP suunis TARGET2-Securities kohta, 18. juuli 2012  (EKP/2012/13), ELT L 215, 11.8.2012, lk 19.Täiendav teave
04/08/2012
Kehtivus lõppenud: EKP otsus atesteeringute andmise, uuendamise või pikendamise pädevuse edasidelegeerimise kohta, 17. juuli 2012 (EKP/2012/15), ELT L 209, 4.8.2012, lk 17.
03/08/2012
Arvamus Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitaliseerimise kohta (CON/2012/64), Itaalia, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Arvamus stabiliseeriva eelarvepoliitika ja kriisivastase riigireservikonto avamise kohta Leedu keskpangas (CON/2012/63), Leedu, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Arvamus kindlustuse ja kogumispensioni järelevalve reformi kohta  (CON/2012/61), Itaalia, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Arvamus riigigarantiide kohta (CON/2012/60), Hispaania, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
EKP otsus, 18. juuli 2012, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega  (EKP/2012/14), ELT L 199, 26.7.2012, lk 26.Täiendav teave
24/07/2012
Arvamus finantstehingute maksu kohta (CON/2012/59), Ungari, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Arvamus pankade stabiliseerimisfondi kohta (CON/2012/58), Poola, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2012/56), ELT C 218, 24.7.2012, lk 3.Täiendav teave
20/07/2012
Arvamus Sloveenia riigivarahalduse fondi kohta (CON/2012/57), Sloveenia, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Arvamus finantsjärelevalve tugevdamise ja finantsstabiilsuse komitee asutamise kohta (CON/2012/55), Saksamaa, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Arvamus teatavate seadusliku maksevahendi staatuse kaotanud vanade pangatähtede kohta (CON/2012/54), Rootsi, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Arvamus pankade maksu ja sissemaksete kohta hoiuste tagamise fondi  (CON/2012/53), Slovakkia, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Arvamus uute järelevalvet ja finantsõigusaktide rakendamist tugevdavate meetmete kohta Iirimaal  (CON/2012/52), Iirimaa, 16.7.2012.
14/07/2012
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 3. juuli 2012  (EKP/2012/12), ELT L 186, 14.7.2012, lk .
11/07/2012
Arvamus Küprose keskpanga 2002-2007 seaduste kohta (CON/2012/51), Küpros, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/5 hangete teostamise korra kehtestamise kohta, 19. juuni 2012  (EKP/2012/10), ELT L 178, 10.7.2012, lk 14.
05/07/2012
EKP otsus, 28. juuni 2012, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2012/11), ELT L 175, 5.7.2012, lk 17.
02/07/2012
Arvamus Cyprus Popular Bank’i rekapitaliseerimise kohta (CON/2012/50), Küpros, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Arvamus Ungari keskpanga kohta (CON/2012/49), Ungari, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Arvamus pankade rekapitaliseerimise kohta (CON/2012/48), Sloveenia, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Arvamus maksete hilinemise vältimise kohta (CON/2012/47), Sloveenia, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
EKP arvamus, 25. aprill 2012, seoses ettepanekutega, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa riskikapitalifondide kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta  (CON/2012/32), ELT C 175, 19.6.2012, lk 11.
13/06/2012
Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad määrust, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ja direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele  (CON/2012/24), ELT C 167, 13.6.2012, lk 2.Täiendav teave
07/06/2012
EKP soovitus, 1. juuni 2012, Euroopa Liidu Nõukogule, Sloveenia keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2012/9), ELT C 161, 7.6.2012, lk 1.
07/06/2012
Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad i) direktiivi finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ; ii) määrust finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (EMIR); iii) direktiivi siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta ning iv) määrust siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta  (CON/2012/21), ELT C 161, 7.6.2012, lk 3.Täiendav teave
05/06/2012
Arvamus finantssektori kinnisvara reorganiseerimise ja müügi kohta (CON/2012/46), Hispaania, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Arvamus Ungari kvoodi suurendamise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis (CON/2012/45), Ungari, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Arvamus Tšehhi keskpanga seaduse kohta (CON/2012/44), Tšehhi Vabariik, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Arvamus Ungari keskpanga seaduse kohta (CON/2012/43), Ungari, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Arvamus kesksete tehingupoolte tegevuse õigusraamistiku kehtestamise kohta (CON/2012/41), Poola, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Arvamus ülelaenanud füüsiliste isikute võlasaneerimise kohta (CON/2012/40), Kreeka, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Arvamus Kreeka krediidiastuste rekapitaliseerimise ja kriisilahendusraamistiku kohta (CON/2012/39), Kreeka, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Arvamus jaemakseteenuste ja -süsteemide järelevalve kohta (CON/2012/38), Itaalia, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta  (CON/2012/37), Taani, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Arvamus euroala majanduse juhtimise tugevdamise kohta (CON/2012/18), ELT C 141, 17.5.2012, lk 7.Täiendav teave
16/05/2012
Otsus EKP/2011/8. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  16.5.2012.
16/05/2012
Otsus EKP/2010/22. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  16.5.2012.
15/05/2012
EKP otsus, 26. aprill 2012, millega muudetakse otsust EKP/2011/8 euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta (EKP/2012/8), ELT L 126, 15.5.2012, lk 14.
15/05/2012
EKP otsus, 26. aprill 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/22 euro pangatähtede tootjate kvaliteedinõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta  (EKP/2012/7), ELT L 126, 15.5.2012, lk 13.
12/05/2012
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020)  (CON/2012/17), ELT C 137, 12.5.2012, lk 7.Täiendav teave
10/05/2012
Arvamus sularahaarvelduste piirangute kohta (CON/2012/36), Leedu, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Arvamus järelevalvega seotud tegevuskulude kohta (CON/2012/35), Belgia, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Arvamus võltsimisvastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi kohta (CON/2012/34), Saksamaa, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2012/33), Hispaania, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 29. märts 2012, TARGET2-Securities juhatuse asutamise ja otsuse EKP/2009/6 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2012/6), ELT L 117, 1.5.2012, lk 13.
24/04/2012
Akt Horvaatia Vabariigi ühinemistingimuste ning Euroopa Liidu lepingus, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus tehtavate muudatuste kohta ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.
16/04/2012
Arvamus Kreeka keskpanga seaduse kohta (CON/2012/31), Kreeka, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Arvamus hoiuste tagamise fondi ja pangakriiside lahendamise korra kohta (CON/2012/30), Taani, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Arvamus riikliku fondi kohta, mis tagab riikliku pensionisüsteemi stabiilsust (CON/2012/29), Bulgaaria, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Arvamus seoses ettepanekuga direktiivi kohta, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, ja seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta  (CON/2012/5), ELT C 105, 11.4.2012, lk 1.Täiendav teave
05/04/2012
Arvamus Belgia tagatud võlakirjade kohta ja meetmete kohta krediidinõuete kasutusele võtmise soodustamiseks (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Arvamus välisvaluutas hüpoteekide ja eluasemelaenu lepingute kohta (CON/2012/27), Ungari, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise ja kriisilahenduse kohta Kreekas (CON/2012/25), Kreeka, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse muudatuste kohta  (CON/2012/26), Ungari, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2012/22), Sloveenia, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Prantsusmaa keskpanga välisaudiitorite kohta, 23. märts 2012 (EKP/2012/5), ELT C 93, 30.3.2012, lk 1.
30/03/2012
Arvamus rekapitaliseerimisega seotud rakendusmeetmete kohta (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ  (CON/2012/10), ELT C 93, 30.3.2012, lk 2.Täiendav teave
29/03/2012
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 21. märts 2012  (EKP/2012/4), ELT L 91, 29.3.2012, lk 27.
16/03/2012
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 5. märts 2012, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega  (EKP/2012/3), ELT L 77, 16.3.2012, lk 19.
16/03/2012
Arvamus Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi finantskriisi projektides  (CON/2012/20), Itaalia, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Arvamus Latvijas Banka (Läti keskpanga) nõukogu liikmete määramise kohta  (CON/2012/19), Läti, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
EKP soovitus, 9. detsember 2011, EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2011/24), ELT C 64, 3.3.2012, lk 1.Täiendav teave
03/03/2012
EKP suunis, 9. detsember 2011, EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (uuesti sõnastatud) (EKP/2011/23), ELT L 65, 3.3.2012, lk 1.Täiendav teave
01/03/2012
EKP otsus, 27. veebruar 2012, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2010/3 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2012/2), ELT L 59, 1.3.2012, lk 36.Täiendav teave
29/02/2012
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2012/16), Läti, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest ja euro müntide autentimise kohta (CON/2012/15), Kreeka, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise ja kriisilahenduse kohta Kreekas (CON/2012/14), Kreeka, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Arvamus riigi garantiide kohta (CON/2012/13), Hispaania, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
EKP soovitus, 10. veebruar 2012, Euroopa Liidu Nõukogule Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta (EKP/2012/1), ELT C 48, 18.2.2012, lk 1.
17/02/2012
Arvamus Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või tagatud väärtpaberite tingimuste kohta (CON/2012/12), Kreeka, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Arvamus Hispaania finantssektori ümberkorraldamise kohta (CON/2012/11), Hispaania, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Arvamus riigikassa kontode likviidsuse haldamise kohta Banca d’Italia (Itaalia keskpanga) poolt ja nendeks tehinguteks tehingupoolte valimise kohta (CON/2012/9), Itaalia, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Arvamus kohustusliku reservi korra kohta (CON/2012/7), Rumeenia, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite tehingute jälgimise süsteemi kohta (CON/2012/8), Kreeka, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Arvamus pensionireformi kohta avalikus sektoris  (CON/2012/6), Iirimaa, 26.1.2012.
24/01/2012
Arvamus Itaalia pankade kohustuste garantiiskeemi ja liiri pangatähtede vahetuse kohta (CON/2012/4), Itaalia, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Arvamus finantsturu stabiliseerimismeetmete kohta (CON/2012/2), Saksamaa, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
EKP suunis, 21. detsember 2011, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2011/27), ELT L 19, 24.1.2012, lk 37.
24/01/2012
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite kohta (CON/2012/3), Luksemburg, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Arvamus avalike teenistujate palkade kohta (CON/2012/1), Küpros, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language