2012

29/12/2012
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 19. december 2012 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik (ECB/2012/32), EUT L 359 af 29.12.2012, s. 74.
22/12/2012
ECB's afgørelse af 10. december 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab  (ECB/2012/30), EUT L 356 af 22.12.2012, s. 93.
22/12/2012
ECB's retningslinje af 10. december 2012 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2012/29), EUT L 356 af 22.12.2012, s. 94.
21/12/2012
Udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland  (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
21/12/2012
Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2012/110), Litauen, 21.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Udtalelse om oprettelse af kapitalbuffere for Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Italien, 17.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Udtalelse om aktivforvaltningsselskaber (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Udtalelse om gennemførelsen af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union  (CON/2012/105), Litauen, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
ECB's retningslinje af 26. november 2012 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2012/25), EUT L 348 af 18.12.2012, s. 30.
13/12/2012
Udtalelse om højfrekvenshandel (CON/2012/107), Tyskland, 13.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Udtalelse om bankvæsen og finansiel stabilitet (CON/2012/106), Frankrig, 12.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Udtalelse om den finansielle lovgivning (CON/2012/104), Danmark, 11.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
07/12/2012
Udtalelse om visse betingelser i forbindelse med ydelse af lån (CON/2012/102), Rumænien, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Udtalelse om bankloven (CON/2012/101), Slovenien, 7.12.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
ECB's afgørelse af 29. november 2012 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2013 (ECB/2012/26), EUT L 334 af 6.12.2012, s. 50.
04/12/2012
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (CON/2012/84), EUT C 374 af 4.12.2012, s. 2.Læs mere
30/11/2012
Udtalelse om en statsgaranti for visse forpligtelser indgået af datterselskaber til Dexia SA (CON/2012/100), Belgien, 30.11.2012.
29/11/2012
Udtalelse om en forlængelse af den irske statsgaranti for kreditinstitutters godkendte forpligtelser (CON/2012/98), Irland, 29.11.2012.
27/11/2012
Udtalelse om indførelse af euroen (CON/2012/97), Letland, 27.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Udtalelse om ændringer til loven om beskatning af finansielle transaktioner (CON/2012/94), Ungarn, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Udtalelse om en skat på finansielle tjenester og om en skat på den samlede værdi af en banks balance  (CON/2012/93), Slovenien, 26.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Udtalelse om dækkede obligationer  (CON/2012/92), Tyskland, 23.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Udtalelse om en stabiliseringsfond for banker  (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Udtalelse om ændring af rammerne for rekapitalisering af kreditinstitutter  (CON/2012/90), Grækenland, 16.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Udtalelse om eurosedler og -mønter og om ændring af Statutten for Banco de España  (CON/2012/89), Spanien, 15.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Udtalelse om stabiliseringen af det finansielle marked (CON/2012/88), Tyskland, 14.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Udtalelse om markedsoperationer og stående faciliteter (CON/2012/78), Rumænien, 23.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Berigtigelse til ECB's afgørelse af 17. juni 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB's Generelle Råd (ECB/2004/12) EUT L 318 af 15.11.2012, s. 74.
13/11/2012
Udtalelse om skrivemåden for den fælles valuta (CON/2012/87), Letland, 13.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Udtalelse om Banco de Portugals personaleaflønning og budgettet (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Retningslinje ECB/2012/18. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  9.11.2012.
07/11/2012
ECB's henstilling af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase  (ECB/2012/22), EUT C 339 af 7.11.2012, s. 1.
07/11/2012
ECB's retningslinje af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase  (ECB/2012/21), EUT L 307 af 7.11.2012, s. 89.
06/11/2012
Udtalelse om statsgarantier for kreditinstitutter (CON/2012/85), Cypern, 6.11.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/83), Slovakiet, 31.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Udtalelse om kontrol af kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
ECB's forordning (EU) nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2012/24), EUT L 305 af 1.11.2012, s. 6.
29/10/2012
Udtalelse om fordeling af overskud mellem National Bank van België/Banque Nationale de Belgique og den belgiske stat (CON/2012/81), Belgien, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Udtalelse om ændring af lov om Latvijas Banka (CON/2012/80), Letland, 29.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Ikke længere gældende: Erklæring fra Republikken Letland, Republikken Ungarn og Republikken Malta om, hvordan navnet på den fælles valuta skal skrives i traktaterne EUT C 326 af 26.10.2012, s. 359.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Erklæring fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Østrig, Republikken Portugal, Rumænien, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik vedrørende Den Europæiske Unions symboler EUT C 326 af 26.10.2012, s. 357.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Erklæring om protokollen om Danmarks stilling EUT C 326 af 26.10.2012, s. 355.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 18) vedrørende Frankrig EUT C 326 af 26.10.2012, s. 289.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 17) vedrørende Danmark EUT C 326 af 26.10.2012, s. 288.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 16) om visse bestemmelser vedrørende Danmark EUT C 326 af 26.10.2012, s. 287.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 15) om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland EUT C 326 af 26.10.2012, s. 284.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne  EUT C 326 af 26.10.2012, s. 281.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud  EUT C 326 af 26.10.2012, s. 279.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter  EUT C 326 af 26.10.2012, s. 266.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 6) om fastlæggelse af hjemstedet for den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester  EUT C 326 af 26.10.2012, s. 265.
26/10/2012
Ikke længere gældende: Protokol (nr. 4) om statutten for det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 326 af 26.10.2012, s. 230.
24/10/2012
Udtalelse om fiskale regler og om betalingsansvaret for bankkonti og budgetorganisationers betalinger (CON/2012/79), Bulgarien, 24.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Udtalelse om informationsfrihed (CON/2012/76), Irland, 19.10.2012.
17/10/2012
ECB's retningslinje af 10. oktober 2012 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2012/23), EUT L 284 af 17.10.2012, s. 14.
13/10/2012
Udtalelse om et forslag til en forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CON/2012/62), EUT C 310 af 13.10.2012, s. 12.
09/10/2012
Udtalelse om europæisk finansiel støtte (CON/2012/75), Spanien, 9.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland (CON/2012/74), Irland, 5.10.2012.
02/10/2012
Udtalelse om forberedelserne og de nødvendige lovændringer i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
ECB's henstilling af 14. september 2012 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), EUT C 286 af 22.9.2012, s. 1.
21/09/2012
Udtalelse om konsoliderede retlige rammer for betalingstjenester (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
ECB's afgørelse af 7. september 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2012/19), EUT L 253 af 20.9.2012, s. 19.
19/09/2012
Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten i banksektoren (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Udtalelse om foranstaltninger vedrørende personlig insolvens (CON/2012/70), Irland, 14.9.2012.
14/09/2012
Retningslinje ECB/2007/9. Uofficiel konsolideret tekst produceret af Den Europæiske Unions Publikationskontor 14.9.2012.
11/09/2012
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 20. juli 2012 om dataudvekslingen for kontanttjenester  (ECB/2012/16), EUT L 245 af 11.9.2012, s. 3.
07/09/2012
Udtalelse om en kapitaludvidelse i Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luxembourg, 7.9.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Udtalelse om kreditforeninger (credit unions) (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
01/09/2012
Afgørelse ECB/2007/5. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  1.9.2012.
24/08/2012
Udtalelse om rapporteringskrav for grænseoverskridende tjenestetransaktioner (CON/2012/67), Østrig, 24.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Udtalelse om krav til indberetning af udenrigshandel (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 2. august 2012 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2012/18), EUT L 218 af 15.8.2012, s. 20.
15/08/2012
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 2. august 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2012/17), EUT L 218 af 15.8.2012, s. 19.
13/08/2012
Udtalelse om forhøjelsen af Østrigs kvote i Den Internationale Valutafond  (CON/2012/65), Østrig, 13.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
ECB's retningslinje af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), EUT L 215 af 11.8.2012, s. 19.Læs mere
04/08/2012
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 17. juli 2012 om videredelegation af beføjelser til at give, forny eller forlænge godkendelser (ECB/2012/15), EUT L 209 af 4.8.2012, s. 17.
03/08/2012
Udtalelse om rekapitalisering af Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Udtalelse om en stabiliserende budgetpolitik og om oprettelsen af en statslig reservekonto hos Lietuvos bankas til brug i krisetider (CON/2012/63), Litauen, 3.8.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Udtalelse om reformen af tilsynet med forsikrings- og pensionsordninger  (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Udtalelse om statsgarantier (CON/2012/60), Spanien, 26.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
ECB's afgørelse af 18. juli 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud  (ECB/2012/14), EUT L 199 af 26.7.2012, s. 26.Læs mere
24/07/2012
Udtalelse om beskatning af finansielle transaktioner (CON/2012/59), Ungarn, 24.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Udtalelse om en stabiliseringsfond for banker (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB  (CON/2012/56), EUT C 218 af 24.7.2012, s. 3.Læs mere
20/07/2012
Udtalelse om Sloveniens Sovereign Holding (CON/2012/57), Slovenien, 20.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Udtalelse om styrkelse af det finansielle tilsyn og om oprettelse af en komité for finansiel stabilitet  (CON/2012/55), Tyskland, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Udtalelse om visse gamle sedlers ophør som lovligt betalingsmiddel  (CON/2012/54), Sverige, 17.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Udtalelse om en bankafgift og om bidrag til indskudsgarantiordningen (CON/2012/53), Slovakiet, 16.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsynet med og håndhævelsen af finansiel regulering (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
14/07/2012
ECB's afgørelse af 3. juli 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2012/12), EUT L 186 af 14.7.2012, s. .
11/07/2012
Udtalelse om Lovene om Central Bank of Cyprus af 2002 til 2007 (CON/2012/51), Cypern, 11.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
ECB's afgørelse af 19. juni 2012 om ændring af afgørelse ECB/2007/5 om fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2012/10), EUT L 178 af 10.7.2012, s. 14.
05/07/2012
ECB's afgørelse af 28. juni 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2012/11), EUT L 175 af 5.7.2012, s. 17.
02/07/2012
Udtalelse om rekapitalisering af Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungarn, 28.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Udtalelse om rekapitalisering af banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Udtalelse om forebyggelse af for sene betalinger (CON/2012/47), Slovenien, 18.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
ECB's udtalelse af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde  (CON/2012/32), EUT C 175 af 19.6.2012, s. 11.
13/06/2012
Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer og om et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger  (CON/2012/24), EUT C 167 af 13.6.2012, s. 2.Læs mere
07/06/2012
ECB's henstilling af 1. juni 2012 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banka Slovenije (ECB/2012/9), EUT C 161 af 7.6.2012, s. 1.
07/06/2012
Udtalelse om i) et forslag til et direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, ii) et forslag til en forordning om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EMIR) om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, iii) et forslag til et direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation og iv) et forslag til en forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (CON/2012/21), EUT C 161 af 7.6.2012, s. 3.Læs mere
05/06/2012
Udtalelse om reorganisering og salg af aktiver i form af fast ejendom i den finansielle sektor (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Udtalelse om forhøjelsen af Ungarns kvote i Den Internationale Valutafond  (CON/2012/45), Ungarn, 1.6.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Udtalelse om lov om Česká národní banka  (CON/2012/44), Den Tjekkiske Republik, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Udtalelse om lov om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungarn, 31.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Udtalelse om indførelsen af retlige rammer for driften af centrale modparter  (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Udtalelse om gældsordninger for stærkt forgældede fysiske personer  (CON/2012/40), Grækenland, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Udtalelse om rammerne for rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2012/39), Grækenland, 22.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Udtalelse om tilsyn med detailbetalingstjenester og -systemer  (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Udtalelse om begrænsning af adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/37), Danmark, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
17/05/2012
Udtalelse om en styrkelse af den økonomiske styring i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141 af 17.5.2012, s. 7.Læs mere
16/05/2012
Afgørelse ECB/2011/8. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  16.5.2012.
16/05/2012
Afgørelse ECB/2010/22.Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  16.5.2012.
15/05/2012
ECB's afgørelse af 26. april 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/8 om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler  (ECB/2012/8), EUT L 126 af 15.5.2012, s. 14.
15/05/2012
ECB's afgørelse af 26. april 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/22 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler  (ECB/2012/7), EUT L 126 af 15.5.2012, s. 13.
12/05/2012
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles 2020«-programmet) (CON/2012/17), EUT C 137 af 12.5.2012, s. 7.Læs mere
10/05/2012
Udtalelse om begræsninger i adgangen til frigørelse ved kontantbetaling (CON/2012/36), Litauen, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Udtalelse om driftsomkostninger vedrørende tilsynsvirksomhed (CON/2012/35), Belgien, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og kvaliteten af kontantomsætningen (CON/2012/34), Tyskland, 10.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Udtalelse om begrænsning af adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/33), Spanien, 8.5.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om ophævelse af afgørelse ECB/2009/6  (ECB/2012/6), EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13.
24/04/2012
Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.
16/04/2012
Udtalelse om statutten for Bank of Greece (CON/2012/31), Grækenland, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Udtalelse om Indskydergarantifonden og om bankafviklingsordningen  (CON/2012/30), Danmark, 16.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
13/04/2012
Udtalelse om en statsfond, der skal garantere stabiliteten af det statslige pensionssystem (CON/2012/29), Bulgarien, 13.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Udtalelse om et forslag til direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om et forslag til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2012/5), EUT C 105 af 11.4.2012, s. 1.Læs mere
05/04/2012
Udtalelse om belgiske dækkede obligationer og om foranstaltninger, der skal lette anvendelsen af fordringer som sikkerhed (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Udtalelse om realkreditlån i udenlandsk valuta og om låneaftaler med sikkerhed i boligejendomme (CON/2012/27), Ungarn, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Udtalelse om rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland (CON/2012/25), Grækenland, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Udtalelse om ændringer af lov om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungarn, 5.4.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
ECB's henstilling af 23. marts 2012 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France (ECB/2012/5), EUT C 93 af 30.3.2012, s. 1.
30/03/2012
Udtalelse om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF  (CON/2012/10), EUT C 93 af 30.3.2012, s. 2.Læs mere
29/03/2012
ECB's afgørelse af 21. marts 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2012/4), EUT L 91 af 29.3.2012, s. 27.
16/03/2012
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 5. marts 2012 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud  (ECB/2012/3), EUT L 77 af 16.3.2012, s. 19.
16/03/2012
Udtalelse om Italiens deltagelse i IMF's programmer som svar på den finansielle krise  (CON/2012/20), Italien, 16.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Udtalelse om udnævnelse af medlemmerne til Latvijas Bankas Styrelsesråd  (CON/2012/19), Letland, 15.3.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
ECB's henstilling af 9. december 2011 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2011/24), EUT C 64 af 3.3.2012, s. 1.Læs mere
03/03/2012
ECB's retningslinje af 9. december 2011 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (omarbejdning) (ECB/2011/23), EUT L 65 af 3.3.2012, s. 1.Læs mere
01/03/2012
ECB's afgørelse af 27. februar 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2010/3 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat (ECB/2012/2), EUT L 59 af 1.3.2012, s. 36.Læs mere
29/02/2012
Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2012/15), Grækenland, 29.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Udtalelse om rekapitalisering og afvikling af kreditinstitutter i Grækenland (CON/2012/14), Grækenland, 28.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Udtalelse om statsgarantier (CON/2012/13), Spanien, 20.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
ECB's henstilling af 10. februar 2012 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank of Greece (ECB/2012/1), EUT C 48 af 18.2.2012, s. 1.
17/02/2012
Udtalelse om betingelserne for værdipapirer udstedt eller garanteret af den græske stat (CON/2012/12), Grækenland, 17.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Udtalelse om omstruktureringen af den spanske finansielle sektor (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Udtalelse om likviditetsstyringen i statskontiene hos Banca d’Italia og om udvælgelsen af modparter til hermed forbundne operationer  (CON/2012/9), Italien, 13.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Udtalelse om reglement om mindstereserver (CON/2012/7), Rumænien, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Udtalelse om systemet til overvågning af transaktioner med dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/8), Grækenland, 10.2.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Udtalelse om pensionsreformer i den offentlige sektor (CON/2012/6), Irland, 26.1.2012.
24/01/2012
Udtalelse om en garantiordning for italienske bankers passiver og om omvekslingen af lirasedler (CON/2012/4), Italien, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Udtalelse om foranstaltninger til stabilisering af det finansielle marked (CON/2012/2), Tyskland, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
ECB's retningslinje af 21. december 2011 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2011/27), EUT L 19 af 24.1.2012, s. 37.
24/01/2012
Udtalelse om dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/3), Luxembourg, 24.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Udtalelse om aflønning af tjenestemænd (CON/2012/1), Cypern, 4.1.2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language