2012

29/12/2012
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 19. prosince 2012 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou (ECB/2012/32), Úř. věst. L 359, 29. 12. 2012, s. 74.
22/12/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2012/30), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 93.
22/12/2012
Obecné zásady ECB ze dne 10. prosince 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2012/29), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 94.
21/12/2012
Stanovisko k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů v Irsku (CON/2012/111), Irsko, 21. 12. 2012.
21/12/2012
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2012
Stanovisko k vytváření kapitálových rezerv banky Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Itálie, 17. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2012
Stanovisko ke společnostem spravujícím aktiva (CON/2012/108), Španělsko, 14. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Stanovisko k provádění Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2012
Obecné zásady ECB ze dne 26. listopadu 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2012/25), Úř. věst. L 348, 18. 12. 2012, s. 30.
13/12/2012
Stanovisko k vysokofrekvenčnímu obchodování (CON/2012/107), Německo, 13. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2012
Stanovisko ke stabilitě bank a k finanční stabilitě (CON/2012/106), Francie, 12. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2012
Stanovisko k finanční legislativě  (CON/2012/104), Dánsko, 11. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Stanovisko k některým podmínkám poskytování úvěrů (CON/2012/102), Rumunsko, 7. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2012
Stanovisko k zákonu o bankách (CON/2012/101), Slovinsko, 7. 12. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 29. listopadu 2012 o schválení objemu emise mincí v roce 2013 (ECB/2012/26), Úř. věst. L 334, 6. 12. 2012, s. 50.
04/12/2012
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (CON/2012/84), Úř. věst. C 374, 4. 12. 2012, s. 2.Dodatečné informace
30/11/2012
Stanovisko k státní záruce vztahující se na některé závazky dceřiných společností Dexia SA (CON/2012/100), Belgie, 30. 11. 2012.
29/11/2012
Stanovisko k prodloužení platnosti státní záruky za způsobilé závazky úvěrových institucí v Irsku (CON/2012/98), Irsko, 29. 11. 2012.
27/11/2012
Stanovisko k zavedení eura (CON/2012/97), Lotyšsko, 27. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Stanovisko ke změnám zákona o dani z finančních transakcí (CON/2012/94), Maďarsko, 26. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2012
Stanovisko k dani z finančních služeb a dani z celkové hodnoty rozvahy banky  (CON/2012/93), Slovinsko, 26. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2012
Stanovisko ke krytým dluhopisům (CON/2012/92), Německo, 23. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2012
Stanovisko ke stabilizačnímu fondu pro banky  (CON/2012/91), Polsko, 19. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2012
Stanovisko ke změnám rámce pro rekapitalizaci úvěrových institucí  (CON/2012/90), Řecko, 16. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2012
Stanovisko k eurobankovkám a euromincím a ke změnám statutu Banco de España (CON/2012/89), Španělsko, 15. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2012
Stanovisko ke stabilizaci finančního trhu (CON/2012/88), Německo, 14. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2012
Stanovisko k operacím na volném trhu a stálým facilitám (CON/2012/78), Rumunsko, 23. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2012
Stanovisko ke způsobu psaní názvu jednotné měny  (CON/2012/87), Lotyšsko, 13. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Stanovisko k odměňování zaměstnanců Banco de Portugal a k rozpočtu  (CON/2012/86), Portugalsko, 9. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2012
Obecné zásady ECB/2012/18. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 9. 11. 2012.
07/11/2012
Doporučení ECB ze dne 26. září 2012 o rámci řízení kvality dat v centralizované databázi cenných papírů  (ECB/2012/22), Úř. věst. C 339, 7. 11. 2012, s. 1.
07/11/2012
Obecné zásady ECB ze dne 26. září 2012 o rámci řízení kvality dat v centralizované databázi cenných papírů  (ECB/2012/21), Úř. věst. L 307, 7. 11. 2012, s. 89.
06/11/2012
Stanovisko k státním zárukám pro úvěrové instituce  (CON/2012/85), Kypr, 6. 11. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2012
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2012
Stanovisko ke kontrole hotovosti (CON/2012/82), Německo, 30. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2012
Nařízení ECB (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2012/24), Úř. věst. L 305, 1. 11. 2012, s. 6.
29/10/2012
Stanovisko k rozdělení zisku mezi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a belgický stát  (CON/2012/81), Belgie, 29. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
29/10/2012
Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka  (CON/2012/80), Lotyšsko, 29. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2012
Již neplatí: Prohlášení Lotyšské republiky, Maďarské republiky a Republiky Malta o způsobu psaní názvu jednotné měny ve Smlouvách Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 359.
26/10/2012
Již neplatí: Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 357.
26/10/2012
Již neplatí: Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 355.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 18) o Francii  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 289.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 17) o Dánsku  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 288.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 16) o některých ustanoveních týkajících se Dánska  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 287.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 15) o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 284.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 13) o kritériích konvergence  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 281.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném schodku  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 279.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 266.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 6) o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie  Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 265.
26/10/2012
Již neplatí: Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 230.
24/10/2012
Stanovisko k fiskálním pravidlům a k obsluze bankovních účtů a plateb rozpočtových organizací (CON/2012/79), Bulharsko, 24. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2012
Stanovisko ke svobodnému přístupu k informacím (CON/2012/76), Irsko, 19. 10. 2012.
17/10/2012
Obecné zásady ECB ze dne 10. října 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2012/23), Úř. věst. L 284, 17. 10. 2012, s. 14.
13/10/2012
Stanovisko k návrhu nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (CON/2012/62), Úř. věst. C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
09/10/2012
Stanovisko k evropské finanční pomoci  (CON/2012/75), Španělsko, 9. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2012
Stanovisko k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů  (CON/2012/74), Irsko, 5. 10. 2012.
02/10/2012
Stanovisko k přípravám na zavedení eura a souvisejícím nezbytným legislativním změnám (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2012
Doporučení ECB ze dne 14. září 2012 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), Úř. věst. C 286, 22. 9. 2012, s. 1.
21/09/2012
Stanovisko ke konsolidovanému právnímu rámci pro platební služby  (CON/2012/72), Polsko, 21. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 7. září 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2012/19), Úř. věst. L 253, 20. 9. 2012, s. 19.
19/09/2012
Stanovisko k posílení stability bank (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2012
Stanovisko k opatřením týkajícím se osobního bankrotu (CON/2012/70), Irsko, 14. 9. 2012.
14/09/2012
Obecné zásady ECB/2007/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  14. 9. 2012.
11/09/2012
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. července 2012 o výměně údajů u hotovostních služeb (ECB/2012/16), Úř. věst. L 245, 11. 9. 2012, s. 3.
07/09/2012
Stanovisko k navýšení základního kapitálu Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Lucembursko, 7. 9. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2012
Stanovisko k úvěrním družstvům (CON/2012/68), Irsko, 4. 9. 2012.
01/09/2012
Rozhodnutí ECB/2007/5. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  1. 9. 2012.
24/08/2012
Stanovisko ke zpravodajské povinnosti, pokud se týká přeshraničních transakcí se službami (CON/2012/67), Rakousko, 24. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2012
Stanovisko k požadavkům na vykazování v oblasti zahraničního obchodu (CON/2012/66), Německo, 16. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2012
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (ECB/2012/18), Úř. věst. L 218, 15. 8. 2012, s. 20.
15/08/2012
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 2. srpna 2012, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2012/17), Úř. věst. L 218, 15. 8. 2012, s. 19.
13/08/2012
Stanovisko ke zvýšení členské kvóty Rakouska v Mezinárodním měnovém fondu  (CON/2012/65), Rakousko, 13. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2012
Obecné zásady ECB ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), Úř. věst. L 215, 11. 8. 2012, s. 19.Dodatečné informace
04/08/2012
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 17. července 2012 o dalším přenesení pravomoci udělovat, obnovovat nebo prodlužovat akreditace (ECB/2012/15), Úř. věst. L 209, 4. 8. 2012, s. 17.
03/08/2012
Stanovisko k rekapitalizaci Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Itálie, 3. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2012
Stanovisko ke stabilizační rozpočtové politice a k vytvoření protikrizového účtu rezerv státní pokladny u Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2012
Stanovisko k reformě dohledu nad pojišťovnictvím a penzijním pojištěním (CON/2012/61), Itálie, 30. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Stanovisko k státním zárukám (CON/2012/60), Španělsko, 26. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 18. července 2012, kterým se ruší rozhodnutí ECB/2012/3 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů  (ECB/2012/14), Úř. věst. L 199, 26. 7. 2012, s. 26.Dodatečné informace
24/07/2012
Stanovisko k dani z finančních transakcí (CON/2012/59), Maďarsko, 24. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2012
Stanovisko ke stabilizačnímu fondu pro banky  (CON/2012/58), Polsko, 23. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2012
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB  (CON/2012/56), Úř. věst. C 218, 24. 7. 2012, s. 3.Dodatečné informace
20/07/2012
Stanovisko k Slovinskému státnímu holdingu  (CON/2012/57), Slovinsko, 20. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Stanovisko k posílení finančního dohledu a zřízení výboru pro finanční stabilitu (CON/2012/55), Německo, 17. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2012
Stanovisko k určitým starým bankovkám, které pozbývají status zákonného platidla (CON/2012/54), Švédsko, 17. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Stanovisko k bankovnímu poplatku a příspěvcích do systému pojištění vkladů  (CON/2012/53), Slovensko, 16. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2012
Stanovisko týkající se nových opatření k posílení dohledu a vymáhání v oblasti finanční regulace (CON/2012/52), Irsko, 16. 7. 2012.
14/07/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 3. července 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2012/12), Úř. věst. L 186, 14. 7. 2012, s. .
11/07/2012
Stanovisko k zákonům o kyperské centrální bance z let 2002 až 2007 (CON/2012/51), Kypr, 11. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 19. června 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/5, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2012/10), Úř. věst. L 178, 10. 7. 2012, s. 14.
05/07/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 28. června 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2012/11), Úř. věst. L 175, 5. 7. 2012, s. 17.
02/07/2012
Stanovisko k rekapitalizaci Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Kypr, 2. 7. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2012
Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Maďarsko, 28. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2012
Stanovisko k rekapitalizaci bank  (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2012
Stanovisko k předcházení opožděným platbám (CON/2012/47), Slovinsko, 18. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2012
Stanovisko ECB ze dne 25. dubna 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání  (CON/2012/32), Úř. věst. C 175, 19. 6. 2012, s. 11.
13/06/2012
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating  (CON/2012/24), Úř. věst. C 167, 13. 6. 2012, s. 2.Dodatečné informace
07/06/2012
Doporučení ECB ze dne 1. června 2012 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2012/9), Úř. věst. C 161, 7. 6. 2012, s. 1.
07/06/2012
Stanovisko k i) návrhu směrnice o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nařízení o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (nařízení o infrastruktuře evropských trhů) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, iii) návrhu směrnice o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a iv) návrhu nařízení o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (CON/2012/21), Úř. věst. C 161, 7. 6. 2012, s. 3.Dodatečné informace
05/06/2012
Stanovisko k reorganizaci a prodeji nemovitostních aktiv ve finančním sektoru  (CON/2012/46), Španělsko, 5. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2012
Stanovisko ke zvýšení kvóty Maďarska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2012/45), Maďarsko, 1. 6. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2012
Stanovisko k zákonu o České národní bance (CON/2012/44), Česká republika, 31. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
31/05/2012
Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Maďarsko, 31. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Stanovisko k zavedení právního rámce pro fungování ústředních protistran (CON/2012/41), Polsko, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob (CON/2012/40), Řecko, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2012
Stanovisko k rámci pro rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/39), Řecko, 22. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2012
Stanovisko k dohledu nad maloobchodními platebními službami a systémy (CON/2012/38), Itálie, 21. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/37), Dánsko, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2012
Stanovisko o posílení hospodářského dohledu v eurozóně (CON/2012/18), Úř. věst. C 141, 17. 5. 2012, s. 7.Dodatečné informace
16/05/2012
Rozhodnutí ECB/2011/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 16. 5. 2012.
16/05/2012
Rozhodnutí ECB/2010/22. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 16. 5. 2012.
15/05/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/8 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek  (ECB/2012/8), Úř. věst. L 126, 15. 5. 2012, s. 14.
15/05/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/22 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům eurobankovek  (ECB/2012/7), Úř. věst. L 126, 15. 5. 2012, s. 13.
12/05/2012
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Úř. věst. C 137, 12. 5. 2012, s. 7.Dodatečné informace
10/05/2012
Stanovisko k omezením týkajícím se vyrovnávání peněžních závazků v hotovosti (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2012
Stanovisko k provozním nákladům souvisejícím s výkonem dohledu (CON/2012/35), Belgie, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
10/05/2012
Stanovisko k ochraně proti padělání a ke kvalitě peněžního trhu  (CON/2012/34), Německo, 10. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2012
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/33), Španělsko, 8. 5. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2012
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Úř. věst. L 117, 1. 5. 2012, s. 13.
24/04/2012
Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Úř. věst. L 112, 24. 4. 2012, s. 21.
16/04/2012
Stanovisko ke statutu Bank of Greece (CON/2012/31), Řecko, 16. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2012
Stanovisko k fondu pojištění vkladů a úpravě řešení problémů bank  (CON/2012/30), Dánsko, 16. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2012
Stanovisko ke státnímu fondu na zajištění stability státního důchodového systému (CON/2012/29), Bulharsko, 13. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2012
Stanovisko k návrhu směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a k návrhu nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2012/5), Úř. věst. C 105, 11. 4. 2012, s. 1.Dodatečné informace
05/04/2012
Stanovisko k belgickým krytým dluhopisům a k opatřením, které usnadní mobilizaci úvěrových pohledávek (CON/2012/28), Belgie, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
05/04/2012
Stanovisko k hypotečním úvěrům a smlouvám o úvěru na bydlení v cizích měnách  (CON/2012/27), Maďarsko, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Stanovisko k rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/25), Řecko, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2012
Stanovisko ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Maďarsko, 5. 4. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2012
Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Doporučení ECB ze dne 23. března 2012 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France  (ECB/2012/5), Úř. věst. C 93, 30. 3. 2012, s. 1.
30/03/2012
Stanovisko k prováděcím opatřením týkajícím se rekapitalizace (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2012
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES  (CON/2012/10), Úř. věst. C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatečné informace
29/03/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 21. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2012/4), Úř. věst. L 91, 29. 3. 2012, s. 27.
16/03/2012
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. března 2012 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů (ECB/2012/3), Úř. věst. L 77, 16. 3. 2012, s. 19.
16/03/2012
Stanovisko k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu v reakci na finanční krizi (CON/2012/20), Itálie, 16. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2012
Stanovisko k jmenování členů řídící rady Latvijas Banka  (CON/2012/19), Lotyšsko, 15. 3. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2012
Doporučení ECB ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2011/24), Úř. věst. C 64, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatečné informace
03/03/2012
Obecné zásady ECB ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (přepracované znění) (ECB/2011/23), Úř. věst. L 65, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatečné informace
01/03/2012
Rozhodnutí ECB ze dne 27. února 2012, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2010/3 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou  (ECB/2012/2), Úř. věst. L 59, 1. 3. 2012, s. 36.Dodatečné informace
29/02/2012
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv  (CON/2012/16), Lotyšsko, 29. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/02/2012
Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí  (CON/2012/15), Řecko, 29. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2012
Stanovisko k rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/14), Řecko, 28. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2012
Stanovisko ke státním zárukám (CON/2012/13), Španělsko, 20. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/02/2012
Doporučení ECB ze dne 10. února 2012 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2012/1), Úř. věst. C 48, 18. 2. 2012, s. 1.
17/02/2012
Stanovisko k podmínkám pro cenné papíry vydané nebo zaručené řeckým státem (CON/2012/12), Řecko, 17. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/02/2012
Stanovisko k reorganizaci španělského finančního sektoru (CON/2012/11), Španělsko, 15. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2012
Stanovisko k řízení likvidity na účtech státní pokladny vedených Banca d’Italia a k výběru protistran pro související operace (CON/2012/9), Itálie, 13. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Stanovisko k režimu minimálních rezerv (CON/2012/7), Rumunsko, 10. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2012
Stanovisko k systému sledování transakcí se zaknihovanými cennými papíry (CON/2012/8), Řecko, 10. 2. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2012
Stanovisko k reformě penzijního systému veřejného sektoru (CON/2012/6), Irsko, 26. 1. 2012.
24/01/2012
Stanovisko k systému záruk za závazky italských bank a k výměně bankovek znějících na italské liry (CON/2012/4), Itálie, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Stanovisko k opatřením ke stabilizaci finančního trhu (CON/2012/2), Německo, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2012
Obecné zásady ECB ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2011/27), Úř. věst. L 19, 24. 1. 2012, s. 37.
24/01/2012
Stanovisko k zaknihovaným cenným papírům (CON/2012/3), Lucembursko, 24. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2012
Stanovisko k platům státních úředníků (CON/2012/1), Kypr, 4. 1. 2012.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language