Menu

CON/2012/104

 1. Udtalelse om den finansielle lovgivning (CON/2012/104), Danmark, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Læs mere

    
   Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og forskellige andre love