Menu

CON/2012/84

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (CON/2012/84), EUT C 374, 4.12.2012, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (COM(2012) 167)