CON/2012/84

  1. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (CON/2012/84), OV C 374, 4.12.2012, 2. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (COM(2012) 167)