Menu

CON/2012/84

  1. Vélemény az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (CON/2012/84), HL C 374., 2012.12.4., 2. o.

      Kiegészítő információ

       
      Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításárólszóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat (COM(2012) 167)