Menu

CON/2012/84

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (CON/2012/84), EUVL C 374, 4.12.2012, s. 2.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (COM(2012) 167)