Menu

CON/2012/84

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (CON/2012/84), EUT C 374 af 4.12.2012, s. 2.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (KOM(2012) 167)