Menu

CON/2012/84

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (CON/2012/84), Úř. věst. C 374, 4. 12. 2012, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (COM(2012) 167)