Menu

ECB/2012/13

  1. ECB:s riktlinje av den 18 juli 2012 om TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), EUT L 215, 11.8.2012, s. 19.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 21 april 2010 om TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), EUT L 118, 12.5.2010, s. 65.