EBC/2012/13

  1. Wytyczne EBC z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (wersja przekształcona) (EBC/2012/13), Dz.U. L 215 z 11.8.2012, str. 19.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2010/2), Dz.U. L 118 z 12.5.2010, str. 65.