EKB/2012/13

  1. Az EKB iránymutatása (2012. július 18.) a TARGET2-Securitiesről (átdolgozás) (EKB/2012/13), HL L 215., 2012.8.11., 19. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2010. április 4.) a TARGET2-Securities-ről (EKB/2010/2), HL L 118., 2010.5.12., 65. o.