ECB/2012/13

  1. Obecné zásady ECB ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), Úř. věst. L 215, 11. 8. 2012, s. 19.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 21. dubna 2010 o TARGET2-Securities (ECB/2010/2), Úř. věst. L 118, 12. 5. 2010, s. 65.