ECB/2012/14

  1. Sklep ECB z dne 18. julija 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2012/3 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga  (ECB/2012/14), UL L 199, 26. 7. 2012, str. 26.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. marca 2012 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga  (ECB/2012/3), UL L 77, 16. 3. 2012, str. 19.