BCE/2012/14

  1. Decizia BCE din 18 iulie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă  (BCE/2012/14), JO L 199, 26.7.2012, p. 26.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 5 martie 2012 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă  (BCE/2012/3), JO L 77, 16.3.2012, p. 19.