ECB/2012/14

  1. Besluit van de ECB van 18 juli 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2012/3 inzake de beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door de Helleense Republiek worden uitgegeven of volledig worden gegarandeerd in de context van het aanbod van de Helleense Republiek tot schuldenruil  (ECB/2012/14), PB L 199 van 26.7.2012, blz. 26.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 maart 2012 inzake de beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door de Helleense Republiek worden uitgegeven of volledig worden gegarandeerd in de context van het aanbod van de Helleense Republiek tot schuldenruil (ECB/2012/3), PB L 77 van 16.3.2012, blz. 19.