BĊE/2012/14

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta’ Lulju 2012 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/3 dwar l-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika fil-kuntest tal-offerta għall-iskambju ta’ dejn tar-Repubblika Ellenika  (BĊE/2012/14), ĠU L 199, 26.7.2012, pġ. 26.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Marzu 2012 dwar l-eliġibbiltà ta’strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika fil-kuntest tal-offerta għall-iskambju ta’ dejn tar-Repubblika Ellenika  (BĊE/2012/3), ĠU L 77, 16.3.2012, pġ. 19.