ECB/2012/14

  1. ECB Lēmums (2012. gada 18. jūlijs), ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā  (ECB/2012/14), OV L 199, 26.7.2012, 26. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 5. marts) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā  (ECB/2012/3), OV L 77, 16.3.2012, 19. lpp..