ECB/2012/14

  1. 2012 m. liepos 18 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste  (ECB/2012/14), OL L 199, 2012 7 26, p. 26.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2012 m. kovo 5 d. ECB sprendimas dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste  (ECB/2012/3), OL L 77, 2012 3 16, p. 19.