EKB/2012/14

  1. Az EKB határozata (2012. július 18.) a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2012/14), HL L 199., 2012.7.26., 26. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2012. március 5.) a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról  (EKB/2012/3), HL L 77., 2012.3.16., 19. o.