EKP/2012/14

  1. EKP:n päätös, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä annetun päätöksen EKP/2012/3 kumoamisesta  (EKP/2012/14), EUVL L 199, 26.7.2012, s. 26.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä  (EKP/2012/3), EUVL L 77, 16.3.2012, s. 19.