EKP/2012/14

  1. EKP otsus, 18. juuli 2012, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega  (EKP/2012/14), ELT L 199, 26.7.2012, lk 26.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 5. märts 2012, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega  (EKP/2012/3), ELT L 77, 16.3.2012, lk 19.