ECB/2012/14

  1. ECB's afgørelse af 18. juli 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud  (ECB/2012/14), EUT L 199 af 26.7.2012, s. 26.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 5. marts 2012 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud  (ECB/2012/3), EUT L 77 af 16.3.2012, s. 19.