ECB/2012/14

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 18. července 2012, kterým se ruší rozhodnutí ECB/2012/3 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů  (ECB/2012/14), Úř. věst. L 199, 26. 7. 2012, s. 26.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. března 2012 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů (ECB/2012/3), Úř. věst. L 77, 16. 3. 2012, s. 19.