CON/2012/56

  1. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB  (CON/2012/56), Úř. věst. C 218, 24. 7. 2012, s. 3.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady ze dne 10. července 2012 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky