Menu

CON/2012/17

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Ú. v. EÚ C 137, 12. 5. 2012, s. 7.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) (KOM(2011) 913)