Menu

CON/2012/21

 1. Aviz cu privire la (i) o propunere de directivă privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, (ii) o propunere de regulament privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii, (iii) o propunere de directivă privind sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei şi (iv) o propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (CON/2012/21), JO C 161, 7.6.2012, p. 3.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de directivă a parlamentului european și a consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (reformare) (COM(2011) 656)
    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii (COM(2011) 652)
    
   Propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (COM(2011) 651)
    
   Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (COM(2011) 654)