CON/2012/21

 1. Vélemény i. a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv iránti javaslatról, ii. a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló (EMIR) rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, iii. a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció esetén alkalmazandó büntetőjogi szankciókról szóló irányelv iránti javaslatról és iv. a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló rendelet iránti javaslatról  (CON/2012/21), HL C 161., 2012.6.7., 3. o.

   Kiegészítő információ

    
   Az európai parlamentnek és a tanácsnak a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (átdolgozás) szóló irányelv iránti javaslata (COM(2011) 656)
    
   A pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és a tanács rendelet iránti javaslat (COM(2011) 652)
    
   A bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szólóJavaslat európai parlamenti és a tanácsi rendelet iránti javaslat (COM(2011) 651)
    
   A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankcióiról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslat (COM(2011) 654)