Menu

CON/2012/18

 1. Udtalelse om en styrkelse af den økonomiske styring i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141 af 17.5.2012, s. 7.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet (KOM(2011) 819)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (KOM(2011) 821)