ECB/2011/24

 1. ECB:s rekommendation av den 9 december 2011 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2011/24), EUT C 64, 3.3.2012, s. 1.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 16 juli 2004 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2004/16), EUT C 292, 30.11.2004, s. 21.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 2 maj 2003 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2003/8), EUT C 126, 28.5.2003, s. 7.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 11 maj 2000 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen, likviditeten i utländsk valuta och utlandsställningen (ECB/2000/5), EGT C 176, 21.6.2001, s. 4.
  2. ECB:s rekommendation av den 31 maj 2007 om ändring av om rekommendation ECB/2004/16 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta  (ECB/2007/4), EUT C 136, 20.6.2007, s. 6.