ECB/2011/24

  1. Priporočilo ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2011/24), UL C 64, 3. 3. 2012, str. 1.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Priporočilo ECB z dne 16. julija 2004 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2004/16), UL C 292, 30. 11. 2004, str. 21.
    2. Priporočilo ECB z dne 31. maja 2007 o spremembi Priporočila ECB/2004/16 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti  (ECB/2007/4), UL C 136, 20. 6. 2007, str. 6.