Menu

ECB/2011/24

 1. Aanbeveling van de ECB van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (ECB/2011/24), PB C 64 van 3.3.2012, blz. 1.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 16 juli 2004 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2004/16), PB C 292 van 30.11.2004, blz. 21.
   1. Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 2 mei 2003 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2003/8), PB C 126 van 28.5.2003, blz. 7.
    1. Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 11 mei 2000 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale reserves en de internationale investeringspositie (ECB/2000/5), PB C 176 van 21.6.2001, blz. 4.
     1. Rectificatie van de aanbeveling van de ECB van 11 mei 2000 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale reserves en de internationale investeringspositie (ECB/2000/5), PB C 179 van 23.6.2001, blz. 36.
  2. Aanbeveling van de ECB van 31 mei 2007 tot wijziging van Aanbeveling ECB/2004/16 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves  (ECB/2007/4), PB C 136 van 20.6.2007, blz. 6.