Menu

ECB/2011/24

  1. ECB Ieteikums (2011. gada 9. decembris) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2011/24), OV C 64, 3.3.2012, 1. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB leteikums (2004. gada 16. jūlijs) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (ECB/2004/16), OV C 292, 30.11.2004, 21. lpp..
    2. ECB Ieteikums (2007. gada 31. maijs), ar ko groza Ieteikumu ECB/2004/16 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu  (ECB/2007/4), OV C 136, 20.6.2007, 6. lpp..