Menu

ECB/2011/24

  1. 2011 m. gruodžio 9 d. ECB rekomendacija dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/24), OL C 64, 2012 3 3, p. 1.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2004 m. liepos 16 d. ECB rekomendacija dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone (ECB/2004/16), OL C 292, 2004 11 30, p. 21.
    2. 2007 m. gegužės 31 d. ECB Rekomendacija, iš dalies keičianti Rekomendaciją ECB/2004/16 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone  (ECB/2007/4), OL C 136, 2007 6 20, p. 6.