Menu

EKB/2011/24

  1. Az EKB ajánlása (2011. december 9.) az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2011/24), HL C 64., 2012.3.3., 1. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB ajánlása (2004. július 16.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2004/16), HL C 292., 2004.11.30., 21. o.
    2. Az EKB ajánlása (2007. május 31.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2004/16 ajánlás módosításáról  (EKB/2007/4), HL C 136., 2007.6.20., 6. o.